BRC2017: 22-23. november 2017

Bariatrisk Rehabiliteringskongres 2017 / Bariatric Rehabilitation Congress 2017

Tilføj som favorit
22.–23. november 2017: Bariatrirådet, Cobi Rehab og VIA University College afholder den fjerde bariatriske rehabiliteringskongres med et 360° fokus omkring den bariatriske patient/borger.

Kom og hør om

​UK invitation here >>

UK registration here >>

I år har Bariatrirådet, Cobi Rehab og VIA University College valgt at indgå i et samarbejde, for i fællesskab at udbygge den etablerede bariatriske rehabiliteringskongres - BRC. Dette års kongres BRC2017 afholdes derfor på VIA University College, Campus Aarhus N.

BRC 2017 vil i særdeleshed fokusere på overførbarheden mellem viden, kompetencer og færdigheder. Destinationen Campus Aarhus N er udvalgt for at etablere kongressen i en dynamisk læringsramme, hvor faciliteterne huser både oplæg og faglige workshops. BRC2017 har således et 360° perspektiv, hvor deltagerne om formiddagen opnår viden, som efterfølgende kobles på færdigheder og kompetencer i eftermiddagens workshops.

BRC2017 vil ligeledes i år bidrage til, at deltagerne kan udbygge deres faglige netværk og erfaringsudveksling. Som tidligere år vil der være mulighed for at indsende abstracts til oplæg i to workshops sessioner.

For mere information samt tilmelding til nyhedsbrev kontakt: info@bariatriraadet.dk eller tilmeld dig Cobi Rehabs nyhedsmail på www.cobi.dk.

Mød disse udstillere

 • Invacare
 • Bariatrirådet
 • Cobi Rehab
 • XXL-Rehab
 • dan-rehab
 • HandiCare
 • UB-let
Læs hele beskrivelsen

Program

​22. november 2017
08.00-08.50
Morgenmad og indtjekning
Registration and breakfast

08.50-09.00
Velkomst
Official opening & Welcome

09.00–10.00
Overvægt gennem livet set fra et sundhedsfagligt perspektiv
Overweight through life seen from a healthcare perspective

Jens Christian-Holm, Chief physician, Ph.D, Clinical External Lecturer, Research Professor
Plenum - english presentation 

10.00–10.15
Udstilling/Exhibition

10.15–12.05
Oplæg 1 Respiration og cirkulation
Presentation 1: Respiration and circulation. In Danish.

Oplæg 2 Ernæring. Diætetisk behandling af ernæringsmæssige/medicinske komplikationer til fedmekirurgi
Presentation 2: Nutrition. Dietetic treatment of nutritional/medical complications for obesity surgery. In Danish and English.
Caroline Bruun Abild, clinical dietitian, cand. pæd. psyk.

Oplæg 3 Smerter
Presentation 3: Pain management. In English.

12.05–13.15/12:05-1:15 pm
Frokost i udstillingsområdet/Lunch in the exhibition area

13.15–14.15/1:15-2:15 pm
Workshop session 1
Workshop 1 Træning/Training. In Danish.
Sharyn Dell, educated Applied Science in Fitness Leadership, Victoria University.

Workshop 2 Sår/Wounds. In English.
Susan Gallagher, nurse, Ph.D.

Workshop 3 Ødem/Edema. In English.
Mieke Flour, MD, Ph.D.

Workshop 4 Søvn/Sleep. In Danish.
Pia Dreyer, Clinical Nursing Specialist, Associate Professor, Ph.D., Aarhus University Hospital.

Workshop 5 Positionering/Positioning. In Danish.
Malene Alexandrowitx, OT and consultant, Cobi Rehab.

14.15–14.30/2:15-2:30 pm
Pause i udstillingsområdet/Coffee break in the exhibition area

14.30-15.30/2:30-3:30 pm
Workshop session 2
Workshop 1 Træning/Training. In English.
Sharyn Dell, educated Applied Science in Fitness Leadership, Victoria University.

Workshop 2 Sår/Wounds. In English.
Susan Gallagher, nurse, Ph.D.

Workshop 3 Ødem/Edema. In English.
Mieke Flour, MD, Ph.D.

Workshop 4 Søvn/Sleep. In English.
Pia Dreyer, Clinical Nursing Specialist, Associate Professor, Ph.D., Aarhus University Hospital

Workshop 5 Positionering/Positioning. In English.
Malene Alexandrowitz, OT and consultant, Cobi Rehab


15.30–16.30/3:30-4.30 pm
Netværk med talere og deltagere i udstillingsområdet
Network with speakers and participants in the exhibition area

23. november 2017
08.00-08.50
Morgenmad og indtjekning
Registration and breakfast

08.50-09.00
Velkomst
Official opening & Welcome

09.00–10.00
Overvægt gennem livet set fra et borgerperspektiv
Overweight through life seen from a citizen's perspective

Henrik Fenstoft, bariatric person
Plenum - Danish and English presentation 

10.00–10.15
Udstilling/Exhibition

10.15–12.05
Oplæg 1 Rehabilitering. Overvægtige og problemer med at leve det liv man gerne vil leve.
Presentation 1: Rehabilitation. Overweight and trouble living the life you want to live. In Danish.
Jeanette Reffstrup, teaching assistant, Postdoc, OT, cand.scient.san., Ph.D.

Oplæg 2 Psykologi og psykiatri
Presentation 2: Psychology and Psychiatry

Oplæg 3 Ergonomi
Presentation 3: Ergonomics. Intersecting Bariatrics, Patient Handling and Progressive Mobility & Disablity among female healthcare workers. In English.
Susan Gallagher, nurse, Ph.D. & Pia Ilvig, cand.san. in Occupational Trherapy.

12.00–13.15/12:05-1:15 pm
Frokost i udstillingsområdet/Lunch in the exhibition area

13.15–14.00/1:15-2:00 pm
Workshop session 1
Workshop 1 Indlæggelse på sygehus/Hospitalization. In Danish.
Carina Auna, Sydvestjysk Sygehus.

Workshop 2 Præhospital indsats/Pre-hospital effort. In Danish.
Søren Holmgaard Knudsen, Falck og Præhospitalet.
 
Workshop 3 Hygiejne og inkontinens/Hygiene and incontinence.

Workshop 4 Nudging/Nudging. In Danish.
Evelina Gunnarsson, researcher, iNudgeyou.

Workshop 5 Forflytning/Transfer. In English.
Rianne Huijbregts, CEO and teacher.

14.00–14.30/2:00-2:30 pm
Pause i udstillingsområdet/Coffee break in the exhibition area

14.30-15.30/2:30-3:30 pm
Workshop 1 Indlæggelse på sygehus/Hospitalization. In Danish.
Carina Auna, Sydvestjysk Sygehus.

Workshop 2 Præhospital indsats/Pre-hospital effort. In Danish.
Søren Holmgaard Knudsen, Falck og Præhospitalet.
 
Workshop 3 Hygiejne og inkontinens/Hygiene and incontinence.

Workshop 4 Nudging/Nudging. In Danish.
Evelina Gunnarsson, researcher, iNudgeyou.

Workshop 5 Forflytning/Transfer. In English.
Rianne Huijbregts, CEO and teacher.

15.30–16.00/3:00-4:00 pm 
Afslutning og på gensyn i 2019/Thank you. See you in 2019!

Læs hele beskrivelsen

Aarhus22.11.2017 - 23.11.2017

Tidspunkt

kl. 09.00 - 15.30

Sted

VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Pris

3593,75 kr.

Tilmeldingsfrist

22.10.2017

Tilmeld
For dig der

​BRC2017 henvender sig til/Who should attend?:

 • Social- og sundhedshjælpere/Social and health care aides
 • Social- og sundhedsassistenter/Social and health care assistants
 • Ergoterapeuter/Occupational Therapists
 • Fysioterapeuter/Physiotherapists
 • Pædagoger/Pedagogues
 • Sygeplejersker/Nurses
 • Portører/Hospital porters
 • Ergonomiske konsulenter, ernæring og sundhed/Ergonomic consultants, nutrition and health
 • Praktiserende læger/GPs
 • Socialrådgivere/Social workers
 • Visitatorer/Visitators
 • Ledere i sundhedsvæsenet/Decision makers within the healthcare sector
Oplægsholdere

Jens Christian-Holm. Caroline Bruun Abild. Sharyn Dell, Victoria University. Susan Gallagher. Mieke Flour. Pia Dreyer, Aarhus University Hospital. Malene Alexandrowitz, Cobi Rehab. Henrik Fenstoft. Jeanette Reffstrup. Carina Auna, Sydvestjysk Sygehus. Søren Holmgaard Knudsen, Falck. Evelina Gunnarsson, iNudgeyou. Rianne Huijbregts.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Kontakt

nkaa480x480.jpg

Nis Kaasby

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 50

nkaa@via.dk

Nis Kaasby

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 50

nkaa@via.dk

nkaa480x480.jpg
Malene Alexandrowiz

Malene Alexandrowitz 

COBI Rehab

+45 29 40 46 96

ma@cobi.dk