Børn 0-3 år

Konference: 15.11.2017

Tværprofessionelt samarbejde om den tidlige indsats i 0-3 års området

Tilføj som favorit
​15. november 2017: Socialstyrelsen peger på, at tidlig opsporing fordrer en skærpet opmærksomhed fra fagpersoner, der har kontakt til småbørn og deres familier. Børnene har endnu ikke udviklet talesprog og det betyder, at de professionelle er henvist til at tolke på børns spirende sproglige udtryk og kropssprog. Det er især de professionelle der skal have øget opmærksomhed på bekymrende adfærd hos, eller bekymrende forhold omkring et barn. Ankestyrelsens underretningsstatistikker viser, at der underrettes langt mindre i denne aldersgruppe end for skolebørn.

Kom og hør om

​Konferencen sætter spot på barne- og forældreperspektiverne samt nyeste forskningsbaserede viden om de faktorer, der har betydning i det tidligt forebyggende arbejde.

Den viden formidles på konferencen gennem oplæg, workshops og paneldebatter med praktikere.

Konferencen skaber mulighed for at stifte bekendtskab med måder, der arbejdes med tidlige indsatser på inden for forskning og professionel praksis.

Tilmelding til workshops
På tilmeldingen skal du i prioriteret rækkefølge angive hvilken Workshop du ønsker at deltage i.

  1. Forebyggende tværfagligt arbejde, opstart og drift- Aarhus kommunes tværfaglige enhed (TVE) deler deres erfaringer og refleksioner over kommunens tiltag på daginstitutionsområdet.
  2. Tidlig forebyggende indsats i forhold til familier i forbindelse med graviditet og fødsel, Jordmoder Karina Aamann fortæller om projektet og de erfaringer og erkendelser det har givet omkring det tværfaglige samarbejde.
  3. Tværfaglig kommunikation og dokumentation omkring det enkelte barn. Skive kommune arbejder med Bedre tværfaglig indsats (BTI) videndeler om deres arbejde med Stafetlog, der oprettes på de børn der har brug for ekstra støtte.
Læs hele beskrivelsen

Program

​09.00-09.30
Velkomst med kaffe/the og indtjekning

09.30-10.30
KEY note 1: Hvilke faktorer har betydning i den tidlige indsats overfor 0-3 årige småbørn?

Du møder her Anne Mette Skovgaard, der er forskningsleder, speciallæge, Dr. Med og professor i børnepsykiatri, tilknyttet Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Udover at arbejde med forebyggende intervention inden for eksisterende sundhedsordninger er Anne Mette leder af CCC 2000, som er et stort dansk forskningsprojekt der undersøger fysisk og psykisk udvikling og trivsel op gennem barndommen i en fødselsårgang på ca. 6000 børn. ”Hvis vi skal gøre os håb om at forebygge, skal vi kende risikofaktorer og have viden der kan hjælpe os med at afklare, hvordan sygdomme opstår og udvikler sig i barndommen”. Læs mere på http://www.regionh.dk/ccc2000 

10.30-10.40
En lille forfriskning og en kort pause

10.40-11.15
KEY note 2: Forældreperspektiver på tidlig indsats

Du møder Kirsten Højberg – sundhedsplejerske/psykolog PHD. Kirsten bygger sit oplæg over forskningsprojektet  'Forældreperspektivet på det anbragte barn' fra 2011.
At blive mor og far er en gennemgribende begivenhed, som markerer et helt ny omsorgs- og ansvarsområde. Fra forskellige professioner er der fokus på familiedannelse, hvor forældrene er hovedpersoner. Familier kan af forskellige grunde have svært ved at skabe de rette opvækstvilkår for deres børn og har behov for hjælp og støtte fra forskellige fagpersoner. I en sådan proces er det yderst betydningsfuldt for både forældre og den tidlige indsats, at deres perspektiv på egen udsathed efterspørges og drages ind i det tværprofessionelle samarbejde.

11.15-12.30
Inspirationsworkshops
Deltagerne vælger den workshop de gerne vil deltage i:

  1. Forebyggende tværprofessionelle arbejde, opstart og drift- Aarhus kommunes tværfaglige enhed (TVE) deler deres erfaringer og refleksioner over kommunens tiltag på daginstitutionsområdet
  2. Tidlig forebyggende indsats i forhold til familier i forbindelse med graviditet og fødsel, Jordmoder Karina Aamann fortæller om projektet og de erfaringer og erkendelser det har givet omkring det tværprofessionelle samarbejde
  3. Tværprofessionel kommunikation og dokumentation omkring det enkelte barn. Skive kommune arbejder med ”Bedre tværfaglig indsats” (BTI) videndeler om deres arbejde med Stafetlog, der oprettes på de børn der har brug for ekstra støtte.

12.30-13.15
Frokost i gæstekantinen

13.15-14.15
Paneldebat med professionelle, oplægs- og workshopholdere mv. samt mulighed for medspil og modspil fra konferencedeltagerne. Hver af paneldeltagerne holder et kort indlæg med forstyrrende – måske provokerende spørgsmål, som knytter an til konferencedeltagernes praksis. Dette følges op af debat mellem panel og konferencedeltagere.

14.15-14.30
Kaffepause

14.30-15.15
KEY note 3: Børnesyn og børneperspektiv i den tidligt forebyggende indsats overfor 0- 3 årige.

Du møder Hanne Warming Professor på RUC, der pt. er leder af forskningsprojektet 'Tillid i socialt arbejde med børn i udsatte positioner'. læs mere på www.tillid.ruc.dk
”Forskelle i børnesyn kan være udfordrende for de professionelle samarbejdsrelationer og samarbejdet med børnenes forældre” De professionelles børnesyn har betydning for vores relation, interaktion og forståelse for de børn der udfordres på deres trivsel, og den måde vi arbejder og inddrager barnet på i det miljø hvor barnet færdes”.

15.15-15.30
Afrunding og afslutning

15.30-
Farvel og tak for i dag

Læs hele beskrivelsen

Aarhus15.11.2017

Tidspunkt

kl. 09.00 - 15.45

Sted

VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Pris

1150 kr. + moms

Tilmeldingsfrist

01.11.2017

Tilmeld
For dig der

​Konferencen er for dig, der arbejder med børn i 0-3 års området. Det kan være du er jordemor, pædagog, læge, sundhedsplejerske, dagplejer, socialrådgiver, dagplejepædagog, psykolog, socialrådgiver, familiebehandler, leder eller lignende. Er du bare interesseret i at blive inspireret og få ny viden, så er du også velkommen.

Oplægsholdere

​Anne Mette Skovgaard, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Kirsten Højberg, VIA University College. Hanne Warming, RUC.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Kontakt

ska480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

ska480x480.jpg