Gruppe sidder og samarbejder

Tag en diplomuddannelse i kulturledelse

Har du brug for at blive bedre til at forstå og manøvrere i et kulturområde under forandring?

Diplomuddannelse i kulturledelse

Tilføj som favorit
Alle kulturinstitutioner oplever udfordringer i disse år. Skal kunsten være mere i byrummet? Skal du inddrage borgerne på andre måder? Og hvad skal du bruge de sociale medier til? Udfordringerne kræver kompetent ledelse. Tag en diplom i kulturledelse og få inspiration og viden til at forbedre din kulturinstitution.

Dit udbytte

Du opnår stor indsigt i kultur- og ledelsesteori og får koblet ny viden tæt til dit daglige arbejde. På den måde vil det hjælpe dig til at løse konkrete opgaver i din hverdag.

Dit udbytte:
 • Styrket evne til at lede medarbejdere med høj faglighed inden for en kulturorganisation
 • Styrket evne til økonomistyring
 • Større evner til at håndtere den svære balance mellem økonomisk styring og forventning om kulturel nytænkning
 • Indsigt i og anvendelse af ledelsesteorier og metoder
 • Være en del af en inspirerende netværksgruppe, hvor du kan få sparring
 • Evner til personaleledelse
 • Kvalificeret til at lede netværksgrupper og bestyrelser

Vi lægger stor vægt på at sætte din og de øvrige deltageres egen praksis i centrum for forløbet. Du vil derfor også arbejde med en eller flere udviklingsorienterede problemstillinger, som du selv vælger. Samtidig vil der være gæsteforelæsninger, kulturevents og forskellige former for workshops gennem uddannelsen.

Ud over vores undervisere vil du møde og kunne sparre med ledere fra andre kulturelle fora og organisationer.

Du følges med de øvrige deltagere på holdet fra første modul til afgangsprojektet. På den måde skabes der god mulighed for at sparre med hinanden gennem hele forløbet.

Læs hele beskrivelsen
Jeg har selv taget et helt diplom i ledelse for kulturledere, og selvom det var hårdt ved siden af et fuldtidsarbejde, tog jeg den gerne igen, da det var en kæmpe personlighedsudvikling. Jeg ville simpelthen ikke føle, at jeg kunne passe mit arbejde godt nok, hvis ikke jeg havde taget uddannelsen - for med uddannelse i bagagen ved jeg, hvad jeg skal - og kan - handle på.
Lone Wessel, Teaterdirektør, Horsens Ny Teater A/S
 • Uddannelsens opbygning

  Uddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.
  Uddannelsen tager 2 ½ år og afholdes som holdbaserede internatforløb. Internatformen er eftertragtet, da undervisningen er koncentreret og intensiveret på få dage.

  Uddannelsen består af:
  • 6 obligatoriske moduler fra Diplomuddannelsen i ledelse svarende til 30 ECTS point
  • 3 valgmoduler svarende til 15 ECTS point (se listen nedenfor)
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point
  Vi udbyder nedenstående valgmoduler:
  • Projektledelse
  • Ledelse af samskabelsesprocesser
  • Oplevelsesledelse
  • Ledelse af frivillige
  • Design thinking
  • Facilitering
  • Fundraising
  • Netværksledelse
  • Økonomisk ledelse
  Pris
  Prisen pr. modul fremgår på de enkelte moduler. Hvis du tager hele uddannelsen er den samlede pris 98.850 kr.

  Se studieordningen for diplomuddannelsen i ledelse for mere information.
 • Hvem deltager

  Diplomuddannelsen i kulturledelse er for dig, der er leder eller arbejder med ledelsesopgaver i en kulturorganisation eller i en kulturforvaltning.
 • Adgangskrav

  Du skal minimum have gennemført en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse.

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse og have en ledende funktion i dit daglige arbejde.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering her.
 • Sådan tilmelder du dig

  Uddannelsen gennemfører du som et sammenhængende forløb, hvor du tilmelder dig ét modul ad gangen.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Læs mere om Diplomuddannelse i kulturledelse

Kontakt

sam480x480.jpg

Samra D. Møller

Administrativ partner

+45 87 55 18 38

sam@via.dk

Samra D. Møller

Administrativ partner

+45 87 55 18 38

sam@via.dk

sam480x480.jpg
eljo480x480.jpg

Ellen Brinch Jørgensen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 05

eljo@via.dk

Ellen Brinch Jørgensen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 05

eljo@via.dk

eljo480x480.jpg
anlu480x480.jpg

Anne Lund

Studievejleder

+45 87 55 19 20

anlu@via.dk

Anne Lund

Studievejleder

+45 87 55 19 20

anlu@via.dk

anlu480x480.jpg