Kvinde står bøjet over baby

Tag uddannelsen til sundhedsplejerske

Vi havde ansøgningsfrist den 21. august 2017 kl. 12:00. Næste ansøgningsfrist til uddannelsen er i august/september 2018 med studiestart i januar 2019.

Sundhedsplejerskeuddannelsen

Tilføj som favorit
Vil du gerne kvalificere dig til at varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Så er sundhedsplejerskeuddannelsen noget for dig.

Dit udbytte

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage sundhedsfremme og forebyggelse i relation til børn, unge og deres familier gennem varetagelse af sundhedsplejerskers funktionsområder.
Læs hele beskrivelsen
Noget af det, vi vil beskæftige os med under uddannelsen, er, at du som sundhedsplejerskestuderende opnår indsigt i og forståelse for sundhedsplejerskeinstitutionens opbygning og placering i et politisk styret sundhedsvæsen.
Kirsten Højberg, Uddannelsesansvarlig, VIA University College
 • Uddannelsens opbygning

  Sundhedsplejerskeuddannelsen er en specialuddannelse af 1½ års varighed, svarende til 90 ECTS-point: 1 års teori ved VIA University College i Aarhus og ½ års klinik i en uddannelsesstilling i en kommune. 

  Der er uddannelsesstart hvert år pr. 1. januar – med afslutning året efter ultimo juni.

  Den teoretiske del er SU-berettiget (læs mere på www.su.dk), mens du aflønnes af ansættelseskommunen i den kliniske del.

  Uddannelsen er opdelt i tre afsnit:
  • børn og familier med almene behov (teori og klinisk uddannelse)
  • børn og familier med særlige behov (teori og klinisk uddannelse)
  • organisation, udvikling, forskning, dokumentation og evaluering (teori) 
 • Hvem deltager

  Sygeplejersker
 • Adgangskrav

  Forudsætninger for optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske er:

  • Dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau.
  • Eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og – metode eller tilsvarende. Se vores udbud af dette modul her.
  • Dansk autorisation som sygeplejerske.
  • Klinisk erfaring fra ansættelse som sygeplejerske svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for minimum to af følgende områder, heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed:

  a) Svangre - og barselspleje
  b) Neonatologi
  c) Pædiatri
  d) Børne- og ungdomspsykiatri
  e) Lægekonsultation
  f) Hjemmesygepleje

  • En skriftlig ansættelsesaftale med en kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under staten) i forhold til klinisk uddannelse i ½ år, (der udbydes hvert år 100 uddannelsesplader i de danske kommuner fordelt på Jylland og Sjælland).

  Har du erfaring som sygeplejerske fra områder, der svarer til de ovenstående, er der mulighed for at søge dispensation.

  Har du spørgsmål til dispensation eller optagelseskravene, er du velkommen til at kontakte studievejleder Milter Godsk Fly på mgfl@via.dk eller tlf. 87 55 18 68.

  Træffetid: tirsdag og torsdag kl. 13-15. 

  Uddannelsen udbydes – udover på VIA - på professionshøjskolen Metropol i København. Bemærk, at du kun kan ansøge om optagelse ét sted.

 • Sådan tilmelder du dig

  Du kan ansøge om optagelse på Sundhedsplejerskeuddannelsen ved at bruge vores online tilmelding. Når du ansøger skal du ansøge både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune. Læs mere om processen og ansøg her.

Kontakt

jula480x480.jpg

Julie Mellergaard Larsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 73

jula@via.dk

Julie Mellergaard Larsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 73

jula@via.dk

jula480x480.jpg
mgfl480x480.jpg

Milter Godsk Fly

Studievejleder

+45 87 55 18 68

mgfl@via.dk

Milter Godsk Fly

Studievejleder

+45 87 55 18 68

mgfl@via.dk

mgfl480x480.jpg