Kan børn lære naturfag med ‘augmented reality’?

Forskningsprojekt undersøger, om børn lettere kan lære naturfag ved brug af augmented reality.

Idéen med det EU-finansierede projekt ”Augmented Reality for Science Education” er at styrke naturfagsundervisningen i folkeskolen ved at lægge flere lag af informationer på virkeligheden.

Målet er bl.a. at hjælpe børn, der har svært ved at læse sig til ny viden – hvilket kan styrke inklusionen.

Fra Google til folkeskolen

Teknologien er mere end 20 år gammel, men har for alvor taget fart i takt med udbredelsen af mobiltelefoner og tablets.

Augmented Reality (AR) bruges bl.a. af Google til at lægge lag af information ind i kort-visninger i Google Maps. AR bruges også til at identificere objekter, når man ved brug af en GPS filmer eksempelvis en bygning med sin mobiltelefon.

Kommercielt er der stort fokus på AR. Det 3-årige forskningsprojekt på VIA E-læring & Medier undersøger, om teknologien også kan bruges i folkeskolen. Projektet har fået 2,7 mio. kroner fra EU’s Erasmus+ program.

Børn lærer at forstå virkeligheden

Ved at påføre den virkelige verden virtuelle oplysninger håber forskerne at gøre det lettere for børn at forstå, hvordan naturvidenskabelige fænomener fungerer. Målet er at styrke elevernes læring og motivation for at lære naturfag.

Projektleder Hanne Wacher Kjærgaard har store forventninger til teknologien.

”Teknologien har et stort potentiale som læringsredskab i folkeskolen, fordi den understøtter en problem-baseret tilgang til læring og en høj grad af elev-involvering,” siger Hanne Wacher Kjærgaard.

Hun fortæller, at børn ved brug af iPads og mobiltelefoner får mulighed for at se, hvad der eksempelvis er inden i en motor, eller hvordan tordenvejr fungerer.

At linke kreativitet med teknologi

Det er ikke kun i Danmark, der er brug for nye redskaber til at styrke undervisningen i naturvidenskab. Projektet har derfor, udover Danmark, partnere i Spanien, England og Norge.

Den engelske organisation Jisc, der deltager i projektet, mener, styrken ved AR er muligheden for at linke kreativitet med teknologi.

”Dette projekt er unikt, fordi det sætter eleven i centrum. Det er barnet selv, der skal finde ud af, hvordan teknologien kan hjælpe det til at forstå og lære. Det åbner muligheder for børn, der har svært ved at læse sig til ny viden,” siger Matt Ramirez, projektleder i Jisc.

Kan styrke inklusionen

Mogens Surland, der er naturfagslærer på Skolen i Midten i Hedensted Kommune, håber AR kan styrke inklusionen af børn med indlæringsvanskeligheder.

”Vi ser meget frem til at afprøve, om teknologien kan være med til at løse nogle af de udfordringer, mange skoler har i forhold til naturfagsundervisningen,” siger Mogens Surland.

De internationale partnere er, ud over Jisc, Supercomputing Centre of Galicia og Centre Publico Integrado O Cruce fra Spanien samt Høgskolen i Oslo og Akershus.

Projektet afsluttes i 2017.

Kontakt:

Hanne Wacher Kjærgaard, projektleder
VIA E-læring & Medier
T: + 45 87 55 30 95
E: hwk@via.dk

Erasmus+