Blended Design - En ny måde at tilrettelægge undervisning på

I mange sammenhænge skaber teknologi nye og andre muligheder for at planlægge undervisningen. Fire erhvervsskoler har sammen med VIA E-læring og medier deltaget i et udviklingsprojekt, hvor de udviklede og afprøvede i alt otte forskellige undervisnings-designs.

Erhvervsskoler, men også andre undervisningsinstitutioner, står ofte med en række udfordringer i forhold til koblingen mellem teori og praksis. I projektet Blended Designs fokuserede fire erhvervsskoler derfor på en række problemstillinger, hvor it-værktøjer kunne bidrage til at løse problemstillingen, blandt andet med en mere fleksibel adgang til teori og virtuel vejledning. 

”Læringskurven var stejl for de involverede lærere,” fortæller Henriette Duch, lektor i VIA, der var en af projektlederne i Blended Design. “For at lærerne skulle have succes med at anvende Blended Design, blev det hurtigt klart, at grundig forhåndsplanlægning var vigtig. Alle lærernes rutiner blev jo udfordret. Og det var et stort arbejde for mange, fuldstændigt at skulle gentænke deres undervisning, at bruge tid på at finde de rette teknologier og også selv nå at blive fortrolige med værktøjerne, før de præsenterede dem for eleverne.”

Derfor blev der også foretaget to udviklings-runder med de involverede skoler, fortæller Henriette Duch: ”Allerede i runde to kunne vi se, at der var en masse erfaring, der kunne bruges – og at den nye type planlægning af undervisningen dermed blev mere overkommelig. Derfor forsøger vi også med projektets hjemmeside at videregive så mange erfaringer som muligt.”

Erfaringer fra projektet

Både lærere og elevers erfaringer fra Blended Designs kan du læse om i en overordnet beskrivelse og se på en video. Desuden kan du læse en række cases, der er udviklet på baggrund af projektet.
Læs de samlede erfaringer fra projektet (pdf)

Artikler fra projektet