Studerende på VIA Bygningkonstruktøruddannelsen

Bliv planlægger og koordinator på bygge- og anlægsopgaver

VIA Bygningskonstruktør

Professionsbachelor

Bliv bygningskonstruktør, hvis du brænder for at arbejde med store og små byggeprojekter fra start til slut. På bygningskonstruktøruddannelsen får du fingrene i alt fra opmåling, materialevalg og konstruktion til projektstyring og administration.

Om uddannelsen til bygningskonstruktør

 • Fakta

  Titel: Bygningskonstruktør

  Varighed: 3 1/2 år

  Studiestart: August og februar

  Uddannelsesbyer: Holstebro, Horsens og Aarhus

  Praktiksteder: Entreprenører, arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, byggeadministratorer og offentlige byggemyndigheder

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordninger

  Mere information

 • Optagelse

  VIA Bygningskonstruktør har frit optag, hvis du opfylder optagelseskravene.

  På bygningskonstruktøruddannelsen er du garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Studiestart to gange om året

  Uddannelsen til VIA Bygningskonstruktør har studiestart både i august og februar

  Studiestart i februar

  Hvis du søger ind på uddannelsen til studiestart i februar skal du benytte ansøgningsskemaet på siden med ledige pladser. Siden bliver åbnet i slutningen af juli.

  Studiestart i august

  Du skal søge gennem Kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangskrav

  Du skal have bestået matematik C med 02 efter 7-trinsskalaen og have en af følgende adgangsgivende eksamener:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Du kan også blive optaget på uddannelsen, hvis du har en af følgende erhvervsuddannelser:

  • Murer (trin 2)
  • Anlægsstruktør
  • Brolægger
  • Bygningsstruktør
  • Elektriker (bygningsautomatik)
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Snedker
  • Teknisk designer  
  • Vvs-uddannelsen.

  Har du en anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk og matematik på niveau C, er du ligeledes garanteret en studieplads.

  Fra 2018 vil der i Kvote 2 også blive lagt vægt på, hvis du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneders varighed.

  Ansøgningsfrister for Kvote 1 og Kvote 2

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Søg ind helt frem til studiestart 

  Vi optager studerende helt frem til studiestart. Men er den officielle ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2 overskredet, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Det betyder dog IKKE, at du ikke er optaget. Du vil i stedet for modtage et gældende brev fra VIA University College vedrørende din optagelse.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen kan du tage et adgangskursus.

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Hvis det er relevant for dig, skal du kontakte en studievejleder.

  Har du en faglig uddannelse og erhvervserfaring indenfor det byggetekniske område, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens sjette semester.

  Studiestart to gange om året

  Uddannelsen til VIA Bygningskonstruktør har studiestart både i august og februar

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  På VIA Bygningskonstruktør får du undervisning, der kombinerer teori og praksis, og du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper.

  I løbet af uddannelsen får du mulighed for at tilrettelægge din egen læring, og du kan tone uddannelsen efter dine interesser og evner. 

  1. semester - grund og hus 1-2 plan 

  Det overordnede tema for 1. semester på VIA Bygningskonstruktør er "grund og hus i 1 - 2 plan". Projektarbejdet er den dominerende arbejdsform og det bliver gennemføret som gruppearbejde med udgangspunkt i faglige oplæg fra bl.a. ingeniører, arkitekter og landinspektører.

  2. semester - grund og hus 2–3 plan

  Det overordnede tema for 2. semester på VIA Bygningskonstruktør er "grund og hus i 2 - 3 plan". Projektarbejdet er som på 1. semester den dominerende arbejdsform og bliver gennemført som gruppearbejde.

  3. semester - industrialiseret byggeri

  Det overordnede tema for 3. semester på VIA Bygningskonstruktør er "industrialiseret byggeri". På semestret skal du sammen med studerende deltage i tre innovationsuger, hvor I bl.a. skal arbejde med innovation.

  4. semester - etageboligbyggeri

  Det overordnede tema for 4. semester på VIA Bygningskonstruktør er ”etageboligbyggeri”. Du får særligt fokus på udvikling af projekter. Desuden skal du vælge imellem forskellige valgfag.

  5. semester - renovering og ombygning 

  5. semester på VIA Bygningskonstruktør er delt i to. Første halvdel er en fælles del, baseret på projekt- og gruppearbejde – temaet er ”renovering og ombygning”. I anden halvdel af semestret kan du vælge enten projekteringsretningen eller udførelsesprojekteringsretningen.

  6. semester – praktik

  På uddannelsens 6. semester skal du i praktik - her får du et godt indblik i de konkrete arbejdsopgaver en virksomhed arbejder med. Samtidig bliver du bevidst om sammenhængen mellem teori og praksis. Før praktikken skal du sammen med praktikvirksomheden formulere en skriftlig aftale, der indeholder en beskrivelse af de arbejdsopgaver, som du skal arbejde med.

  Læs mere i brochuren "Studerende i praktik" (pdf)

  7. semester - Valgfri uddannelseselement og bachelorprojekt

  Du skal arbejde med dit valgfri uddannelseselement og dit bachelorprojekt på 7. semester. I bachelorprojektet skal du vise din evne til at få et projekt til at hænge sammen i funktion, konstruktion, form og samtidig i tid og økonomi.

  Mere information

  Læs om uddannelsens opbygning i studieordningen:

  Læs om computerkrav:

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet.

  På bygningskonstruktøruddannelsen skal du på 6. semester i praktik i enten en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet bygningskonstruktør.

  Praktikopholdet kan samtidig blive afsættet til dit bachelorprojekt, som du kan udarbejde i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Hvis du får SU under uddannelsen, får du også SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA Bygningskonstruktør har kontakt til bl.a. en række entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer. Det kontaktnet kan hjælpe dig til at finde en virksomhed, der arbejder med netop det, du interesserer dig for.

  Læs mere i brochuren "Studerende i praktik" (pdf)

 • Job og karriere

  Som færdiguddannet bygningskonstruktør får du en udfordrende karriere.

  Som bygningskonstruktør bliver du et vigtigt bindeled mellem bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere og myndigheder. Det giver dig forudsætningerne for at blive en succes i mange forskellige jobs.

  Med en uddannelse som bygningskonstruktør kan du finde arbejde i alle led i virksomheder med tilknytning til byggebranchen. Mange bygningskonstruktører får desuden jobs i staten, regionerne, kommunerne og i bolig- og administrationsselskaber.

  En del bygningskonstruktører vælger desuden at etablere deres egen virksomhed.

  Vil du have en kandidatoverbygning?

  Kandidatuddannelser med merit for bygningskonstruktører:

  Cand.scient.techn. i Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet indenfor:

  • Byggeledelse (dansk)
  • Bygningsinformatik (dansk)
  • Building Energy Design (engelsk)
  • Risk and Safety Management (engelsk)
  • Entrepreneurial Engineering (engelsk)
  • Global Systems Design (engelsk)
  • Produktion (dansk)

  Masteruddannelser med merit for bygningskonstruktører:

  Northumbria University Newcastle:

  • MSc. Project Management (engelsk)
  • MSc. Construction Management (engelsk)

  VIA University College i samarbejde med fem andre Europæiske Universiteter:

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På VIA Campus Horsens har vi et karrierecenter (Career Service Centre), som hjælper dig, uanset om du læser til bygningskonstruktør i Horsens, Holstebro eller Aarhus, med overgangen fra at være studerende til at blive en del arbejdslivet. 

  De rådgiver dig om dine muligheder, om løn og om ansættelsesforhold og de arrangerer bl.a. Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre, og hvordan de kan hjælpe vores studerende.

 • Internationale muligheder

  Vil du frem i verden? Få en international oplevelse på med bygningskonstruktøruddannelsen.

  Som studerende på uddannelsen til VIA Bygningskonstruktør kan du vælge at tage på studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din uddannelse. Det giver dig kompetencerne til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på VIA Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, giver dig et godt afsæt, hvis du ønsker at arbejde i udlandet. For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Studieophold i hele verden

  Studieopholdet varer typisk et semester. Hvis du vælger at tage til et af de 34 lande, der er en del af Erasmussamarbejdet, har du mulighed for at søge et Erasmus-stipendie. Ønsker du et studieophold i et land uden for Erasmussamarbejdet, skal du selv finansiere dit studieophold. Du får dog stadigvæk SU, hvis du er berettiget.

  Praktik i udlandet

  Hvis du vil til udlandet, har bygningskonstruktøruddannelsen og VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden. Career Service Centre kan også hjælpe dig med at skabe kontakter til virksomheder.


 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis du vil besøge os.

  Har du spørgsmål om uddannelsen
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelserne

  VIA Bygningskonstruktør 
  Campus Horsens 
  T: +45 87 55 40 00
  E: horsens@via.dk

  VIA Bygningskonstruktør
  Campus Holstebro
  T: +45 87 55 43 56
  E: holstebro@via.dk

  VIA Bygningskonstruktør 
  Campus Aarhus C
  T: +45 87 55 40 70
  E: stpo@via.dk