Optagelse på professionsbachelor i Tekstildesign, Håndværk & Formidling

Søg ind på uddannelsen senest 15. marts kl. 12.00

Du skal skrive en motiveret ansøgning, når du søger om optagelse på studiet. 

For at blive optaget på Tekstildesign, Håndværk og Formidling skal du opfylde følgende formelle krav:

  • En gymnasial uddannelse

Mulighed for dispensation

Du kan søge dispensation, hvis du har en erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på niveau C eller relevant erfaring inden for de tekstile fag. Kontakt studievejledningen for nærmere information.

Studieprøven i dansk

Alle ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle fire dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02 inden ansøgningsfristen.

Ansøgere fra Norden og ansøgere med eksamen fra Duborg Skolen og A.P. Møller Skolen er undtaget fra dette krav.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene til uddannelsen Tekstildesign, Håndværk & Formidling, har du mulighed for at søge ind på uddannelsen.

Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk. Uddannelsen udbydes kun som kvote 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Optagelsesområdenummeret for Tekstildesign, Håndværk og Formidling er: 57360. Du kan også søge efter uddannelsen "Professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling".

Optagelsen er betinget af bestået optagelsesprøve.

Husk at vedlægge en motiveret ansøgning, når du søger online.

Motiveret ansøgning og personlig samtale

For at komme i betragtning skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du beskriver følgende punkter:

  • Hvad er en tekstilformidler for dig?
  • Hvor ser du dig selv med uddannelsen?
  • Hvilke styrker har du inden for tekstildesign?

Du vil efterfølgende blive indkaldt til en optagelsesprøve og en personlig samtale. Til samtalen skal du medbringe et produkt, som er fremstillet inden for et af uddannelsens kerneområder.

Studiestart

Der er opstart på uddannelsen i september.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på en uddannelse i VIA, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse