Sådan søger du individuel kompetencevurdering

Du kan søge om en individuel kompetencevurdering, hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til VIAs uddannelser. 

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til en uddannelse, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV). Ved en individuel kompetencevurdering vurderer vi, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

Du skal søge i kvote 2 på optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ingen adgangsgivende eksamen har. Derudover skal du markere i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Udfyld en kompetencemappe

Det er vigtigt, at du er meget omhyggelig med at dokumentere dine erfaringer. Vi anbefaler, at du udfylder en kompetencemappe på minkompetencemappe.dk

Upload kompetencemappen som pdf-fil til din ansøgning på optagelse.dk Bilagene i kompetencemappen skal du uploade særskilt på optagelse.dk.

Opfylder du ikke de fastsatte adgangskrav til den eller de uddannelser, som du søger om optagelse til hos VIA, og har du samtidig ikke markeret i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”, vil vi kontakte dig, så vi kan få en bekræftelse på, at du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering.

Vi anbefaler dog, at du markerer i feltet, hvis du ønsker at få foretaget vurderingen, da det gør behandlingen af din ansøgning lettere.

Øvrige optagelsesregler