Tidskrift om bacheloropgaver på VIA Læreruddannelsen

Bachelorvinkler på lærerprofessionen

Læs tidsskriftet Bachelorvinkler på lærerprofessionen. 

Tidsskriftet Bachelorvinkler på lærerprofessionen består af artikler skrevet af nyuddannede lærere på baggrund af deres bachelorprojekter.

Projekterne tager afsæt i aktuelle lærerfaglige problemstillinger.

Læs tidsskriftet