Lærerstuderende underviser

Fik du ikke søgt uddannelse eller kom du ikke ind?

 

VIA Læreruddannelsen

Skive

Drømmer du om at blive lærer? Vil du gerne undervise i bevægelse, idræt eller friluftsliv? Interesserer du dig for it eller håndværk? Vil du gerne ud at rejse med din uddannelse? Og kunne du tænker dig at være en del af et aktivt studiemiljø? Så læs til lærer i Skive!

Om læreruddannelsen i Skive

 • Faglig profil

  På læreruddannelsen er du selv med til at skabe din egen lærerprofil. Udover de obligatoriske fag sammensætter du din uddannelse efter dine interesser.

  Vil du gerne være idrætsleder eller træner? Vil du gerne være friluftslærer, eller vil du rejse under din uddannelse? Vil du arbejde med it og animation? Eller er du mere til håndværk og design? På læreruddannelsen i Skive kan du kombinere dine interesser med undervisning i folkeskolens almindelige undervisningsfag. Du kan fx vælge moduler, der har fokus på

  Idrætsleder

  I en ny linje på læreruddannelsen Skive kan du ved siden af dit lærerstudie tage en uddannelse som idrætsleder eller træner. Under din uddannelse til lærer får du samtidig kompetencer, du kan bruge som i arbejdet med den åbne skole og kravet om mere bevægelse i skolen. Begge dele obligatoriske elementer i skolereformen.

  Uddannelsen foregår i samarbejde med en række af områdets idrætsklubber og foreninger og Ungdomsskolen-Skive.
  Læs brochuren Idrætsleder (pdf)

  Friluftslærer

  Du lærer at tilrettelægge og udføre ture og udfordrende aktiviteter i det fri. Det kan være overlevelsesture, adventure-race, mountainbike, klatring, kano, kajak. I modulet indgår førstehjælp og sikkerhed.
  Læs brochuren Friluftslærer (pdf)

  Skoler i udlandet

  Læreruddannelsen Skive tilbyder et internationalt modul, hvor du tager et ophold i udlandet. I VIA har vi et internationalt netværk, der giver VIA-studerende mulighed for at rejse ud i hele verden. Vi har haft studerende i fx Ghana, USA, London, Færøerne, Tyskland, Spanien, Canada.

  It, animation og kreative læreprocesser

  It og digital læring er integreret i alle folkeskolens fag. I modulet arbejder du med programmer, der kan bruges af elever i skolen. Fx med 3D-print, Lego Mindstorm eller programmering med Scratch. Du kommer også til at arbejde meget både praktisk og kreativt med produktioner i animation. Modulet er udviklet i samarbejde med Animationsværkstedet i Viborg.

  Undervisningsfag i Skive

  Som lærerstuderende skal du vælge mellem en række undervisningsfag.
  Læs om undervisningsfagene

  Studieaktiviteter

  Undervisningen på læreruddannelsen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelse med elever i folkeskolen. 

  Forberedelse er også studieaktivitet

  Vi har lavet en studieaktivitetsmodel, der viser hvilke studieaktiviteter, du får på uddannelsen. Og hvordan vi forventer, at du fordeler tiden mellem de enkelte aktiviteter. Fx kan du se, at en stor del af studiet som udgangspunkt er tilrettelagt, så du selv disponerer over tiden. Det kan være til forberedelse, studiegrupper, litteratursøgning, studiecafé og det afsluttende bachelorprojekt.

  Hent studieordningen for læreruddannelsen

 • Traineelæreruddannelsen

  Tag en traineebaseret læreruddannelse og arbejd på en skole under uddannelsen

  Den traineebaserede læreruddannelse er for dig, der gerne vil arbejde på en skole, mens du uddanner dig til lærer. 

  Hvad skal jeg kunne?

  Det kan være, at du har erhvervserfaring fra skoler eller andre job

  Eller du har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov

  Eller du har andre talenter eller kompetencer, der er interessante i folkeskolen.

  Samme kvalifikationer

  Traineelæreruddannelsen følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Du skal til de samme prøver og opnår de samme kvalifikationer. 

  Læs mere om traineelæreruddannelsen i Skive

 • Studieliv

  Idræt, musik, friluftsliv og studiecafé. I Skive bliver du en del af et aktivt studiemiljø.

  Der går ca. 400 studerende på Læreruddannelsen i Skive. Det betyder, at du bliver en del af et studiemiljø, hvor du som studerende har stor indflydelse. Læreruddannelsen er en del af et større uddannelsesmiljø med omkringliggende skoler og uddannelser. 

  Samarbejde med skolen

  Et tæt samarbejde med skolerne i Skive gør, at vi kan tilbyde en uddannelse tæt på praksis. Her handler det om, at du bliver ekspert i undervisning. Der er ofte skoleelever i huset i forbindelse med forskellige samarbejdsprojekter. Som studerende bliver du allerede på 1. årgang knyttet til en af vores praktikskoler. 

  Aktivt studiemiljø

  Læreruddannelsen i Skive har et aktivt studiemiljø. Vores udgangspunkt er, at det ikke kun er i klasseværelset med en underviser bag katederet, at du lærer noget. 

  Vi har en studiezone, som er de studerendes sted, når der skal skrives opgaver. 

  Du har mulighed for at opleve og deltage i arbejdet omkring caféen, og de studerende arrangerer selv oplæg og foredrag om vigtige emner. Som fx forældresamarbejde, konflikthåndtering, drama, vikararbejde, efterskoler, sundhed og kost. 

  Aktiviteter i Skive

  På uddannelsen er der en række aktiviteter som volley, revy, kanoture, mountainbikeløb, motionsløb, kor, bålaften, badminton og fester. Læreruddannelsen har sin egen fodboldklub med hold for både herrer og damer. I Skive er der i øvrigt gode muligheder for at dyrke sport i foreninger og klubber. Skive har fx Danmarks eneste indendørs atletikbane.

  Desuden deltager mange studerende hver sommer i Skive Festivalen.

 • Kontakt

  Kontakt læreruddannelsen i Skive.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelsen

  VIA Læreruddannelsen i Skive
  Dalgas Allé 20
  DK-7800 Skive

  E: liski@via.dk
  T: +45 87 55 32 00

  Åbningstider

  Mandag - torsdag: 8.00 – 15.30
  Fredag: 8.00 -13.00

  EAN: 5798000553361
  CVR-nr. 30773047