Netbaserede forløb

Tag efter- og videreuddannelse helt eller delvist online. Sådan har du mulighed for fleksibel kompetenceudvikling gennem e-læring, webinarer, online vejledning eventuelt suppleret med fremmøde-undervisning.

eAcademy

VIA eAcademy tilbyder onlineuddannelser inden for ledelse (DiSC profiler), projektledelse (certificering i PRINCE2 og PMI) og arbejdsmiljø (arbejdsmiljøkoordinator).

Blended learning

Flere af vores uddannelsesforløb er tilrettelagt som blended learning, hvor du fx vil opleve en blanding af selvstudie online, fremmøde og webinarer.