Statens Voksenuddannelsesstøtte 

Er du i arbejde, og har du en kort videregående uddannelse, kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at få SVU skal du deltage i et uddannelsesforløb, som er tilrettelagt på heltid. Få hjælp her på siden og find mere information på www.svu.dk

Find hjælp til SVU

 • Hvad er SVU?

  Med SVU får du mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden. SVU-satsen i 2017 er 2.547 kr. pr. uge svarende til 60% af den højeste dagpengesats. Er du deltidsansat, nedsættes støtten forholdsmæssigt.

  Du kan bruge SVU på to måder:

  • Du har orlov fra dit arbejde og får SVU, der svarer til dagpengesatsen
  • Du har (studie)orlov og aftaler med din arbejdsgiver, at du får fuld løn under studiet mod at din arbejdsgiver modtager din SVU (refusion).
 • Kan jeg få SVU?

  Du er berettiget til SVU under din efter- og videreuddannelse på VIA, hvis du:

  • er fyldt 25 år
  • er i arbejde
  • er dansk statsborger eller bor i Danmark
  • er optaget på en uddannelse, som er SVU-berettiget*
  • har en aftale om orlov til uddannelse med din arbejdsgiver
  • er studerende på heltid
  • ikke får anden offentlig støtte under uddannelsen.

  *Du kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, som man kan få SU til.

 • Hvad kan jeg få SVU til?

  Du kan få SVU til:

  • Et 10 ECTS-modul tilrettelagt på max 8,6 uger 
  • Et 5-ECTS modul tilrettelagt på max 4,2 uger 
  • Et 15 ECTS-modul tilrettelagt på max 13 uger
  • 3 moduler (i alt 25-35 ECTS-point) gennemført sideløbende i ét semester
  • En hel diplomuddannelse (60 ECTS-point) gennemført i løbet af to sammenhængende semestre
 • Hvordan søger jeg om SVU?

  Du har nu to muligheder for at søge om SVU:

  Digital SVU-ansøgning

  Den nye digitale SVU-ansøgning vil grundlæggende set fungere på samme vis som den nuværende papiransøgning. Det vil sige, at alle tre parter – ansøger, uddannelsessted og arbejdsgiver – udfylder ansøgningen med de samme oplysninger som hidtil, hvorefter ansøgningen sendes til en SVU-administrator. Udfyldelse og underskrivelse sker nu blot digitalt og videresendelse til næste part vil ske automatisk. Følg vejledningen og læs mere om digital ansøgning på www.svu.dk.

  Papir SVU-ansøgning

  1. Hent ansøgningsskemaet ”Videregående niveau” på www.svu.dk.
  2. Udfyld felt 2-33 og få din arbejdsgiver til at udfylde felt 44-45. Sørg for at udfylde alle felter præcist. Følg vejledningen, som indgår i ansøgningsskemaet.
  3. Send ansøgningen til VIA på den adresse, der er anført i det brev, du har modtaget fra os om optagelse på videreuddannelsen. Mærk brevet 'att. Studiesekretæren'.* 
  4. Studiesekretæren sørger herefter for at videresende din ansøgning til SVU's lokale repræsentant.

  *Du kan ikke sende ansøgningen pr. mail, da du skal fremsende det originale ansøgningsskema.

  Læs mere om Statens Voksenuddannelsesstøtte på www.svu.dk

 • Kontakt VIAs SVU-administrator

  Kontakt VIAs SVU-administrator

  Inge J. Steenberg
  T: +45 87 55 19 88
  E: ijs@via.dk

  Nelly Sylvestersen
  T: +45 87 55 19 90
  E: nsy@via.dk

  Juleferie

  I perioden fra den 18. december 2017 til og den 2. januar 2018 (begge dage incl.) holder vi julelukket for vejledning og administration af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

  Starter du på en SVU-berettiget uddannelse kort efter nytår, bør du senest 15. december 2017 fremsende din ansøgning, hvis du vil være sikker på rettidig sagsbehandling.

  Alternativt kan du rette henvendelse til din A-kasse eller andre SVU-administratorer. Find flere oplysninger herom på svu.dk