Ældre dame og sygeplejer smiler til hinanden

Arbejder du med demente eller ældre borgere?

Alle taler om det – hvordan sikrer vi en værdig alderdom, og hvordan skaber vi sammenhængende forløb for de ældre og de demente? Her tilbyder vi ny viden og kompetenceudvikling.

Ældrepleje, aldring og demens

Hvad er du optaget af?

Er du også optaget af, hvordan vi kan skabe sammenhængende forløb for såvel ældre som de demente borgere? Eller er du optaget af, hvordan vi kan minimere sårbarhed i alderdommen?

Som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent skal du hver dag skabe sammenhæng for ældre borgere og demente. En sammenhæng der skal skabe et værdigt og trygt liv. I det arbejde skal du både involvere den enkelte borger og pårørende, mens du samtidig skal inddrage ny viden.

Skab bedre ældrepleje

Du ønsker at skabe en værdig alderdom for de ældre. Men hvordan griber du det an i praksis? Hvordan skal din daglige indsats sikre øget livskvalitet?

Inden for en bred vifte af kompetenceudvikling på ældreområdet, kan du hos os finde det kompetenceløft, der passer dig. Vi inddrager din erfaring og bringer hermed vores forskningsbaserede viden tæt på din praksis.

Er I flere medarbejdere, giver et skræddersyet forløb et godt udgangspunkt for at kunne løfte indsatsen i flok.

VIA Aldring & Demens to ældre mennesker

VIAs forskningscenter

VIA Aldring & Demens forsker og udvikler viden om demens, palliation og aldring.

Aktuelle uddannelsesforløb og aktiviteter

Uddannelsesforløb på diplomniveau

Er du sygeplejerske eller pædagog, eller har du en anden mellemlang videregående uddannelse? Og ønsker du at blive opkvalificeret inden for ældrepleje eller demens?

Finder her uddannelse på diplomniveau målrettet dit niveau.

Uddannelsesforløb på akademiniveau

Er du social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent? Og ønsker du at blive opkvalificeret inden for demens?

Find her uddannelse på akademiniveau målrettet dit niveau.

Taktil stimulering

Bliv uddannet i taktil stimulering og bliv god til at stimulere de taktile sanser til gavn for den demente borger.

Særligt tilrettelagte kurser og temadage

Få skræddersyet et forløb, der tager udgangspunkt i netop den viden, omsorgspersonalet har brug for i fx kommunen, på hospitalet eller hos bostedet.

Det demensvenlige sygehus

Det demensvenlige sygehus

Spot på udfordringer og løsninger i de dementes sygehusophold.

Susanne Stampe Rasmussen

Spiller på flere tangenter

Susanne har i dag en bredere viden, hun bruger i sit arbejde som demens nøgleperson. 

Hanne Pedersen

Det meningsfulde liv

Hanne er demensfaglig udviklingskonsulent og brænder for, at de demente får en meningsfuld hverdag.

Opmærksomheds-træning med teknologi

Anvend teknologi til træning af opmærksomheds-funktionen hos demente. 

Demente som malere

Samarbejde med pårørende om at give beboerne et bedre og mere aktivt liv.

Den professionelle demensindsats kalder på nye kompetencer hos omsorgspersonalet. Der skal større fokus på tidlig udredning, hverdagsliv, forebyggelse og rehabilitering samt inddragelse af den demente. Borgeren skal ses som en aktiv samarbejdspartner.

- Pia Østergaard, demensfaglig leder, Viborg Kommune

Hvad siger fagfolkene?

Det er omverdenen, der skal tilpasse sig den demente – aldrig omvendt. Hvis der pludselig opstår hidtil usete problemer med for eksempel adfærden hos en dement, så er det omgivelserne, der skal ændres på. Aldrig borgeren!... 

- Emma Winther, centerleder, plejecentret Kastaniehaven, Give, Vejle

Hvad siger fagfolkene?

Behandling og pleje skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier. Og her er det vigtigt at inddrage de pårørende tidligt, for de demente kan jo ikke altid give udtryk for, hvad de virkelig ønsker.

- Gunhild Waldemar, centerleder, overlæge, Nationalt Videnscenter for Demens

Hvad siger fagfolkene?

Den nationale handlingsplan for demens

Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til den national handlingsplan.

Demens - 2025 plan

Regeringens oplæg til national handlingsplan for demens 2025.

Andelen af den danske befolkning, der er fyldt 65 år, forventes at stige fra 16 pct. i dag til 25 pct. i 2042, hvorefter andelen falder svagt. Det viser den seneste befolkningsfremskrivning, som Danmarks Statistik har lavet i samarbejde med DREAM, der er en uafhængig forskningsinstitution.

Kilde: Danmarks statistik

Omkring 35.000 danskere har fået stillet diagnosen demens, mens mange flere lider af en demenssygdom, uden at de har fået stillet diagnosen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Vil du vide mere?

Claus Kjærboe Lundholm

Jeg er din kontaktperson

Chefkonsulent

Claus Kjærboe Lundholm 
T: 87 55 29 97
E: clkl@via.dk