Dette års NNU-konference sætter fokus på motivation, roller og deltagelsesformer i netbaserede uddannelser og Blended Learning. Hvordan sikres det, at også mødet mellem underviser og studerende tager afsæt i gennemførte og brugbare aktiviteter fra online- eller fraværsperioden?

Om Det blendede læringsfællesskab

 • Fakta

  Type:
  Konference
  Start:
  04.04.2017 kl. 09.30
  Slut:
  04.04.2017 kl. 16.15
  Sted:
  Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København
  Pris:
  1200 kr.
  Tilmeldingsfrist:
  24.03.2017
 • Indhold

  ​En succesfuld implementering af Blended Learning afhænger af en mængde faktorer og indebærer udfordringer, problemstillinger og valg, som alle deltagere er med til at påvirke. Erfaringerne fra forskning viser, at det blendede design ændrer lærerrollen og den lærendes rolle. Blandt andet vil den mere fleksible tilgang til undervisning ideelt set resultere i, at studerende i højere grad tager aktiv del i tilrettelæggelsen af egne læreprocesser, mens underviseren på sin side udfordres i at håndtere mange forskellige arbejds- og vejledningsformer. Underviseren skal ikke alene undervise i et fagligt område, men i høj grad facilitere læringsveje, der tager udgangspunkt i de studerendes individuelle behov, og som gør det muligt for studerende at tilegne sig viden gennem fleksible og differentierede opgavetyper on-line, asynkront og med særlige muligheder for personlig feedback.

  Dette års NNU-konference sætter fokus på motivation, roller og deltagelsesformer i netbaserede uddannelser og Blended Learning. Hvordan sikres det, at også mødet mellem underviser og studerende tager afsæt i gennemførte og brugbare aktiviteter fra online- eller fraværsperioden? Spørgsmålet som dette indebærer viden om design af det virtuelle rum, afstemning af forventninger og deltagelsesformer og -roller med henblik på at kvalificere Blended Learning design mere generelt.

  Konferencen vil byde på faglige oplæg af mere overordnet og generel karakter ind i feltet, mens workshops og faglige præsentationer vil sigte på at kvalificere og pege ind i mulige løsninger og eksempler.

  Program
  09.30-10.00
  Registrering/kaffe ved Auditorie W2.04

  10.00-10.15
  Velkomst
  v/Direktør Anne Hasling Sørensen, UCC

  10.20-11.00
  Åbenhed i online uddannelser
  v/Christian Dalsgaard, Associate Professor, Centre for Teaching Development and Digital Media, Faculty of Arts, Aarhus University

  Formålet med oplægget er at diskutere mulighederne i at udvikle online forløb, der potentielt kan tilbyde nye måder at uddanne sig på. Oplægget vil diskutere potentialerne i åbne uddannelsesformater, der imødekommer en variation i målgrupper og deltagelsesformer, og som kan etablere relationer mellem studerende og interessenter i samfundet. På Aarhus Universitet har vi eksperimenteret med nye uddannelsesformer gennem to åbne online kurser, der har været gratis og åbne for alle at deltage i. Oplægget tager afsæt i erfaringerne fra disse to konkrete forløb.

  11.15-12.45
  Workshop kl. 11.15-12.45 eller Faglige præsentationer kl. 11.15-11.55 og kl. 12.05-12.45
  Workshops:

  • Workshop A: Peer-to-peer respons i en digital tidsalder
   v/ Thomas Seiger Behrens, Lektor ved læreruddannelsen Campus Carlsberg, UCC
  • Workshop B: Fra brevkursus-tænkning til Gilly Salmons femfasemodel
   Erfaringer og refleksioner med planlægning og gennemførelse af et modul på læreruddannelsen udbudt som Blended Learning
   v/Hanne-Lene Hvid Dreesen, Adjunkt, Master i Voksenuddannelse, UC SYD, Efter- og videreuddannelse

  Faglige præsentationer kl.11.15-11.55

  1. Teknologi og undervisningsformer i det 21. århundrede
   v/ Tobias Heiberg og Lasse Remmer - Future Classroom Lab / UCC
  2. Udvikling af Lederuddannelsen: Underviserens erfaringer med Blended Learning i målet om bedre læring og kvalitet
   v/ Trine Rønholt og Anne Tolstrup, Center for Ledelse, UC SYD
  3. Inddragelse af eksperimenter i fjernundervisning gennem kompetenceudvikling, designet som Blended Learning
   v/ Tobias Kidde Skov, eVidenCenter

  Faglige præsentationer kl. 12.05-12.45

  1. Gamification i et learning analytics perspektiv
   v/ Laura Glavind, Kristian Nøhr Jensen og Louise Lindskov Petersen, Professionshøjskolen Metropol
  2. Blended Learning i sprogundervisning
   v/Steen Lembcke, lektor og Nina Hauge Jensen. lektor VIA Læreruddannelsen
  3. Problembaseret gruppeorganiseret fjernundervisning
   v/ Per Hessellund, Lektor, fjernundervisningskoordinator, Aarhus maskinmesterskole

  12.50-13.40
  Frokost

  13.45-15.15
  Workshop kl. 13.45-15.15 eller Faglige præsentationer kl. 13.45-14.25 og kl. 14.35-15.15

  Workshops:

  • Workshop A: Studerendes egne projekter som omdrejningspunkt i blendede og flippede undervisningsrum
   v/Ditte Thiel Berg, Mette Ladefoged Petersen og Ann Sofie Brink Pedersen, UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland
  • Workshop B: Hvordan understøtter man som underviser i et Blended Learning-koncept henholdsvis holdet, studiegruppen og den enkelte studerende som tre typer af læringskontekster?
   v/ Bodil Weirsøe og Anne Winther Jensen, UC Sjælland
  • Workshop C: Refleksive processer gennem simulationsprogram i klinisk vejledning
   v/ Betina Leth Leth og Bente Riis, VIA University College

  Faglige præsentationer kl.13.45-14.25

  1. Erfaringer med projektbaseret portfolio pædagogik på Den digitale læreruddannelse
   v/ Lars Holbæk Pedersen, UC SYD
  2. Blended Learning og Design Thinking - hvordan anvendelsen af en innovationsmetode som ramme for blended undervisning skaber gode rammer og giver nye muligheder
   v/Thomas Godt, adjunkt, UCSJ, underviser på social- specialområdet (e-læring), 10 års erfaring som innovationskonsulent
  3. DIGIGUIDES I UCC
   v/ Lars Myhre Hansen, Lektor – udd. folkeskolelærer og Cand.scient idræt, Underviser i idræt i LU, Digitaliseringskoordinator, Professionshøjskolen UCC, Læreruddannelsen Campus Carlsberg

  Faglige præsentationer kl. 14.35-15.15

  1. Peer assessment - Et vigtigt greb i den didaktisk værktøjskasse
   v/ Kristian Nøhr Jensen, Konsulent, Supportenhed for Digital Læring, Koncernadministration, Professionshøjskolen Metropol
  2. De nødvendige tværfaglige kompetencer i understøttelse af e-læring
   v/ Kenneth Hansen, Konsulent, Biblioteket/Supportenhed for digital læring, Koncernadministration, Professionshøjskolen Metropol
  3. Ledelse og facilitering af transformative læringsprocesser
   v/Annette Munch, Lektor, cand.scient.soc. Taos Ass. Partner. Phmetropol

  15.15-15.30
  Kaffe

  15.30-16.15
  Teknologiamok på hverdagsdansk
  v/ Nikolaj Sonne DR.

  Nikolaj Sonne vil give et indblik i hverdagens teknologi, om vejen dertil og hvor teknologien måske vil føre os hen. Det handler om forbundethed, automatiseringer, digitale assistenter, robotter, kunstig intelligens og nye måder at lave forretning på herunder blockchainteknologi. Nikolaj Sonne vil kaste et kritisk blik på fænomenet disruption og den hverdagsteknologi, som han mener overvåger vores liv og færden.

  16.15-
  Farvel og tak for i dag

 • Målgruppe

  Konferencens retter sig mod undervisere og andre med interesse for netbaserede uddannelser og blended learning.

Kontakt

ska480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska480x480.jpg