Børn tegner

Konference: 09.03-2017

Om PALS - Læringsfællesskaber der skaber trivsel

På årets PALS konference får du ny inspiration til at sætte trivsel på dagsorden på din skole. Du har en enestående mulighed for at møde tre stærke videnspersoner, der alle har været en del af Undervisningsministeriets ekspertgruppe om trivsel i folkeskolen – en ekspertgruppe som har givet anbefalinger til de obligatoriske trivselsmålinger

Om PALS - Læringsfællesskaber der fremmer trivsel

 • Fakta

  Type:
  Konference
  Start:
  09.03.2017 kl. 09.00
  Slut:
  09.03.2017 kl. 16.00
  Sted:
  VIA, Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
  Pris:
  800 kr. + moms
  Tilmeldingsfrist:
  01.03.2017
 • Indhold

  Hvad ved vi om skolebørns trivsel?

  Bliv opdateret på viden om mental sundhed, self-efficacy i relation til kedsomhed og trivsel og mobning gentænkt. Gå hjem med ny inspiration til, hvordan vi bedst i daglig praksis kan kvalificere og nuancere det gode arbejde, der allerede foregår på skolerne.

  Du får:

  • Bredt indblik i aktuel forskning og den viden, vi i dag har på området
  • Viden om hvordan PALS modellen kan kvalificere indsatserne på din skole
  • Input til at udvikle din praksis på bagrund af aktuel forskning
  • Mulighed for inspiration fra PALS skoler og kollegaer

  Program
  09.00-09.30
  Ankomst og kaffe

  09.30-09.45
  Rammesætning af dagens tema i relation til udviklingsmodellen PALS

  09.45-11.00
  Mobning gentænkt v. Helle Rabøl Hansen, ekstern lektor, cand.jur og ph.d.
  Der har været tradition for at forbinde mobning med negative personegenskaber. Nye studier peger på, at det ikke er alle klasser der udvikler mobning – men klasser der har svært ved at finde fælles omdrejningspunkter og fælles mening med skolegang. Mobning kan skabe en form for sammenhængskraft i gruppen, hvilket gør mobning vanskeligt at udfordre. En af grundene er, at mobning synes at skabe trivsel på den korte bane for udøverne – udstødelse kan forstærke en vi-følelse. Problemet er at det er meget skadeligt for dem, det går udover.
  Sammenhænge mellem skolegang der opleves ligegyldigt og skabelse af udstødelsesmotorer giver omvendt en ide om, hvor indsatsen skal sættes ind – nemlig i selve skolens kerneopgave. I lyset af disse studier præsenteres et forslag til, hvordan skoletrivsel kan forstås.

  11.00-11.45
  Positiv adfærd i læring og samspil – Under hvilke betingelser bliver indsatserne trivselsfremmende? v. Christina Bagunck og Marie Hultberg, PALS mentorer
  Hvordan kan PALS som udviklingsramme anvendes til at skabe tilhørsforhold, miljøer hvor man bliver set og hvor der arbejdes på forpligtende positive bånd mellem mennesker.

  11.45-13.15
  Tapas frokost
  Her vil der være mulighed for at besøge stande, hvor skoler viser forskellige indsatser de arbejder med i relation til PALS. Der vil desuden være mulighed for at deltage i cafedrøftelser om forskellige indsatser i PALS med fokus på hvilke vinkler, der er særligt vigtige i det trivselsfremmende arbejde.

  13.15-14.15
  Skolebørns trivsel i Danmark v. Bjørn Holstein, børnesundhedsforsker, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet
  Bjørn Holstein præsenterer resultater om skolebørns trivsel fra det internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) forskningsprojekt (på dansk Skolebørnsundersøgelsen). Dernæst vil han præsentere tankerne bag Den Nationale Trivselsmåling og nogle udvalgte resultater fra de to første målinger i 2015 og 2016. Afslutningsvist vil han rette spotlyset mod den del af trivslen, der også benævnes mental sundhed, og her gennemgå nogle af de gode internationale erfaringer om skoleindsatser til at fremme mental sundhed.

  14.15-14.45
  Pause med mulighed for genbesøg i udstillinger

  14.45-15.45
  Self-efficacy, kedsomhed og trivsel v. Hans Henrik Knoop, professor, DPU, Århus Universitet
  På baggrund af resultater fra den nationale trivselsmåling 2016 udfolder Hans Henrik Knoop begrebet self-efficacy i relation til kedsomhed og trivsel.

  15.45-16.00
  Opsamling, perspektivering v. Christina Bagunck og Marie Hultberg PALS mentorer, PALS DK og Gitte Horskjær Hansen, projektleder for PALS DK, VIA UC

  Oplægsholdere
  Helle Rabøl Hansen er ekstern lektor, cand.jur og ph.d. Helle Rabøl Hansen har beskæftiget sig med mobning som fagområde siden 1998.

  Bjørn Holstein er børnesundhedsforsker og ansat ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Bjørn Holstein modtog i 2015 Folkesundhedsprisen.

  Hans Henrik Knoop er forsker i positiv psykologi og lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus universitet.

 • Målgruppe

  Konferencen er for dig, der gerne vil lære mere om, hvordan du kan forstå skolebørns trivsel og hvordan PALS indsatserne kan bidrage til at udvikle et positivt og trivselsfremmende læringsmiljø:
  • Du er på en skole eller kommune som arbejder med PALS
  • Du er optaget af børns trivsel
  • Du er lærer, pædagog, sundhedsplejerske, forsker, underviser eller studerende indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige felt.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q.jpg

Gitte Horskjær Hansen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 01 70

Gitte Horskjær Hansen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 01 70

Avatar-profilbillede-Q.jpg