Kvinde i samtale med mand

Akademiuddannelsen i beskæftigelse

Vil du videreuddanne dig inden for beskæftigelsesområdet og kvalificere dig til at varetage sagsbehandling og udviklingsopgaver i jobcentre, a-kasser eller faglige organisationer? Så er akademiuddannelsen i beskæftigelse noget for dig.

Om Akademiuddannelsen i beskæftigelse

 • Opbygning

  Akademiuddannelsen i Beskæftigelse svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point). Den er tilrettelagt som deltidsuddannelse, så den er nem at forene med familieliv og job. Du kan også tage den som fuldtidsstuderende på ét år med mulighed for at søge SVU. Eller du kan nøjes med at tage enkelte fag som efteruddannelse.  

  Uddannelsen består af 
  • 2 obligatoriske moduler svarende til 20 ECTS
  • 3 valgfrie moduler svarende til 30 ECTS 
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

  Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med et af de obligatoriske moduler.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker som er særligt relevante for dig eksempelvis kommunikation, mentorskab, sygefravær eller virksomhedskontakt. 

  Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Se studieordningen for nærmere information.

  Længere nede på siden kan du se, de moduler vi udbyder netop nu. Se uddannelsens studieordning for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

 • Indhold

  Akademiuddannelsen i Beskæftigelse giver dig nye kompetencer i arbejdet med ledige i jobcentre, a-kasser, faglige organisationer eller hos anden aktør.  

  Du lærer at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet og varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen. 

  Vi inddrager dine egne erfaringer i undervisningen, og du får mulighed for at afprøve dine nye kompetencer undervejs i uddannelsen. 

  Dit udbytte
  • Nye redskaber og teknikker til beskæftigelsesorienteret vejledning.
  • Opdatering på aktuelle beskæftigelsespolitiske indsatsområder. 
  • Viden om jobcentres juridiske ramme og rolle.
  • Styrket evne til at afklare ressourcer, kompetencer og potentiale. 
  • Kompetencer i netværksskabelse og virksomhedssamarbejde. 
  • En akademigrad som giver dig adgang til flere diplomuddannelser.
  • Netværk med andre professionelle inden for beskæftigelsesområdet.

  Bemærkninger

  Akademiuddannelse i beskæftigelse udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, UC Lillebælt og UC Syddanmark.
 • Målgruppe

  Akademiuddannelsen i Beskæftigelse er for dig, der arbejder med (eller ønsker at arbejde med) ledige i et jobcenter, a-kasse, en faglig organisation eller hos en anden aktør. 
 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Den relevante erhvervserfaring kan dog opnås sideløbende med gennemførsel af adgangsgivende uddannelse.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

 • Sådan tilmelder du dig

  Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Herunder ser du de moduler, som vi lige nu tilbyder på akademiuddannelsen i beskæftigelse. Vi udbyder nye moduler flere gange om året. Under hvert modul kan du se beskrivelse af modulet, tilmeldingsfrist, hvad det koster, samt hvor og hvornår det finder sted.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

hved480x480.jpg

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

hved480x480.jpg
tlsk480x480.jpg

Tina Lykke Skovsgaard

Faglig kontaktperson

+45 87 55 01 64

Tina Lykke Skovsgaard

Faglig kontaktperson

+45 87 55 01 64

tlsk480x480.jpg
ribu480x480.jpg

Rita Buhl

Studievejleder

+45 87 55 18 32

Rita Buhl

Studievejleder

+45 87 55 18 32

ribu480x480.jpg

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsmail

Få relevante faglige nyheder og aktuelle uddannelsestilbud inden for beskæftigelse og vejledning. Vi udsender nyhedsmail cirka fire gange om året, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.