Bygningsteknolog på arbejde

Akademiuddannelse i byggeteknologi

Er du beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen? Og har du lyst til at videreudvikle byggeteknisk viden inden for bygningsfysik og -konstruktioner, og samtidig styrke dine kommunikative færdigheder på byggepladsen? Så er Akademiuddannelsen i byggeteknologi noget for dig.

Om Akademiuddannelsen i byggeteknologi

 • Opbygning

  Akademiuddannelsen i byggeteknologi svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point).

  Du kan vælge at tage uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:
  • 3 obligatoriske moduler inden for byggeteknik, materialeforståelse og kommunikation svarende til 30 ECTS
  • 2-6 valgfrie moduler inden for en række specialiserede byggetekniske temaer svarende til 20 ECTS
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS
  Se studieordningen for en oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.
 • Indhold

  Uddannelsen giver dig en alsidig forståelse for de udfordringer, som bygge- og anlægsbranchen står over for, herunder udviklingen af bæredygtigt byggeri, energibesparende renovering og projektering af byggeopgaver. Uddannelsen giver dig også et indblik i relevante juridiske forhold og kommunikative kompetencer til brug på byggepladsen.

  Vi inddrager cases fra din hverdag som en del af undervisningen og arbejder aktivt med at afklare og udvikle dine byggetekniske kompetencer.

  Dit udbytte:
  • Indsigt i byggetekniske vurderinger, herunder vurdering af bæredygtighed.
  • Håndtering af byggetekniske beregninger på materialer i forskellige konstruktionstyper.
  • Kompetencer til at planlægge, indsamle og behandle byggeteknisk data.
  • Færdigheder til at formidle og løse praksisnære problemstillinger mellem de forskellige udførende aktører i byggeprocessen.
  • Viden om relevante juridiske forhold i byggeprocesser.
 • Målgruppe

  Uddannelsen er målrettet dig, der allerede er i eller har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, eller dig der har behov for at ajourføre og/eller styrke dine byggetekniske kompetencer.
 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående
  • Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af dine realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.
 • Sådan tilmelder du dig

  Uddannelsen gennemføres som et sammenhængende forløb, hvor du tilmelder dig ét modul ad gangen – i det tempo, der passer dig.

  Længere nede på siden finder du de moduler, som vi lige nu tilbyder på Akademiuddannelsen i Byggeteknologi. Vi udbyder nye moduler flere gange om året. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

askr480x480.jpg

Ann-Solveig Kronborg

Administrativ partner

+45 87 55 19 14

Ann-Solveig Kronborg

Administrativ partner

+45 87 55 19 14

askr480x480.jpg
fsh480x480.jpg

Finn Skøtt Hansen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 08

Finn Skøtt Hansen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 08

fsh480x480.jpg
lisk480x480.jpg

Lisbeth Skytte

Studievejleder

+45 87 55 19 11

Lisbeth Skytte

Studievejleder

+45 87 55 19 11

lisk480x480.jpg