Gruppe af mennesker sidder i møde om et bord

Akademiuddannelsen i ledelse

Søger du en lederuddannelse, der giver dig viden, inspiration og konkrete værktøjer om ledelse, som du anvender direkte i din egen praksis undervejs i din uddannelse? Akademiuddannelse i ledelse har fokus på ledelse i praksis og er for dig, der er leder eller godt på vej til at blive det.

Om Akademiuddannelsen i ledelse

 • Opbygning

  Akademiuddannelsen i Ledelse svarer til ét års fuldtidsstudie og giver 60 ECTS point. 

  Uddannelsen består af 3 obligatoriske fag, 2-4 valgfrie moduler og 1 afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Hver modul tager 2-6 måneder.

  Vi udbyder uddannelsen både som deltidsuddannelse og som fuldtidsuddannelse.

  Du kan vælge at tage et eller flere enkeltstående moduler, så du sammensætter et forløb, der matcher dine interesser og dine behov. I studieordningen finder du en oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Hvis du ønsker en hel uddannelse anbefaler vi, at du starter med de obligatoriske moduler ’Ledelse i praksis’ og ’Organisation og arbejdspsykologi’.
  Herefter specialiserer du din uddannelse med de valgmoduler, der er særligt relevante for dig. Det sidste obligatoriske modul ’Det strategiske lederskab’ anbefaler vi, at du tager umiddelbart inden afgangsprojektet.

  Akademiuddannelse i ledelse giver adgang til lederuddannelse på diplomniveau.
 • Indhold

  Med en Akademiuddannelse i ledelse får du et klippefast fundament under dit lederskab med en bred og grundlæggende forståelse for ledelse, organisation og strategi. Der er fokus på din personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams, organisationsudvikling og ledelse af forandringer.

  Det er vores holdning, at viden skal kunne bruges fra dag ét, og derfor vil du under uddannelsen arbejde med problemstillinger fra din hverdag. Her afprøver du relevante metoder og værktøjer i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, som du allerede møder i din hverdag, eller som du ønsker at arbejde med.

  Dit udbytte:

  • Indsigt i centrale organisations- og ledelsesteorier
  • Styrkede kompetencer til at håndtere, involvere og udvikle medarbejdere og medarbejderrelationer
  • Redskaber til at læse og forstå mennesker og skabe gode dialoger
  • En styrket evne til at organisere din afdeling og optimere dine arbejdsprocesser
  • Effektive redskaber til at tilrettelægge og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser
  • Kompetencer til at bidrage til udvikling og fortolkning af overordnede mål og strategier
  • En udvikling af din ledelseskommunikation
 • Målgruppe

  Akademiuddannelse i ledelse er for dig, som i dag allerede arbejder som leder, og for dig som går med en lederspire i maven.

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på akademiuddannelsen skal du have gennemført en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (EUD) eller en relevant uddannelse på tilsvarende niveau. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.
 • Sådan tilmelder du dig

  ​Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke en hel uddannelse på én gang. På den måde gennemfører du hele uddannelsen i det tempo, som passer netop til dig.
  Herunder ser du de aktuelle moduler, som vi tilbyder på uddannelsen.
  Flere gange om året udbyder vi nye moduler.

  Under hvert modul finder du en beskrivelse, en tilmeldingsfrist, pris samt tid og sted. Det eneste du skal gøre, er at klikke på modulet og benytte den online tilmelding.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Se og tilmeld dig aktuelle moduler

24 resultater

Valgmodul
(12)

Kontakt

hved480x480.jpg

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

hved480x480.jpg
anlu480x480.jpg

Anne Lund

Studievejleder

+45 87 55 19 20

Anne Lund

Studievejleder

+45 87 55 19 20

anlu480x480.jpg