Tre damer sidder omkring et bord og samarbejder

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning
og administration

Vil du være en aktiv medspiller i fremtidens velfærdssamfund? Vil du specialiseres til at løse komplekse opgaver og få en god helhedsforståelse for den offentlige sektor? Så er akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration lige noget for dig.

Om Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

 • Opbygning

  Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point). Du kan vælge at tage uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere.

  Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse. Alle modulerne har en arbejdsbelastning svarende til 10 ECTS point.

  Uddannelsen består af:
  • 2 obligatoriske moduler
  • 3 valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

  Se studieordningen for en oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

 • Indhold

  Med akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration får du en alsidig forståelse for de mekanismer, der karakteriserer den offentlige sektors organisationer i øjeblikket. Vi inddrager cases fra din hverdag, og du får dermed mulighed for at sætte dine erfaringer fra dit eget arbejde i spil med relevante teorier og metoder, sådan du kan bruge din nye viden fra dag ét.

  Dit udbytte:
  • Viden om den offentlige sektors udvikling og kompleksitet
  • Afklaring og udvikling af din specialistrolle som morgendagens administrative medarbejder
  • Styrket evne til at løfte komplekse administrative opgaver, så som: Juridiske og forvaltningsmæssige funktioner, ansvar og ejerskab i sagsbehandlingen, økonomiske og regnskabsrettede opgaver og forståelse af fremtidens borgersyn.
  • Forståelse for og brug af styringsteorier og –metoder

  Bemærkninger

   
 • Målgruppe

  Uddannelsen er for dig der arbejder med - eller har lyst til at arbejde med - offentlig forvaltning og administration i eksempelvis en kommune, region eller statslig institution. På uddannelsen vil du møde og sparre med andre administrative medarbejdere med forskellige baggrunde og opgaveområder.
 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

 • Sådan tilmelder du dig

  ​Uddannelsen gennemføres som et sammenhængende forløb, hvor du tilmelder dig ét modul ad gangen – i det tempo, der passer dig.

  Herunder ser du de moduler, som vi lige nu tilbyder på akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Vi udbyder nye moduler flere gange om året. Under hvert modul kan du se beskrivelse af modulet, tilmeldingsfrist, hvad det koster, samt hvor og hvornår det finder sted.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

sukr480x480.jpg

Sussi Kronborg

Administrativ partner

+45 87 55 19 10

Sussi Kronborg

Administrativ partner

+45 87 55 19 10

sukr480x480.jpg
sobl480x480.jpg

Søren Boy Larsen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 78

Søren Boy Larsen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 78

sobl480x480.jpg
anlu480x480.jpg

Anne Lund

Studievejleder

+45 87 55 19 20

Anne Lund

Studievejleder

+45 87 55 19 20

anlu480x480.jpg