Tag akademiuddannelsen i socialpædagogik

Akademiuddannelsen i socialpædagogik

Få ny socialpædagogisk viden og styrk dine færdigheder i at analysere, vurdere og på faglig kompetent vis at varetage socialpædagogiske arbejdsopgaver i forhold til en given brugergruppe.

Om Akademiuddannelsen i socialpædagogik

 • Opbygning

  Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium (60 ECTS-point). Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse. 

  Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Vi anbefaler, at du starter med et af de obligatoriske moduler. De valgfrie moduler og
  afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

  Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Se studieordningen for nærmere information.

  Længere nede på siden kan du se, de moduler vi udbyder netop nu. Se uddannelsens studieordning for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Delvist netbaseret

  På uddannelsen arbejder vi delvist netbaseret (blended learning). Det vil sige, at vi mødes nogle gange på hvert modul, og at en del af undervisningen foregår via nettet. Du vil få en grundig introduktion til den netbaserede undervisning.
 • Indhold

  Akademiuddannelsen i Socialpædagogik tager udgangspunkt i dine erfaringer fra arbejdslivet.
  Du lærer at kunne varetage det socialpædagogiske arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samarbejdsparter i tværfaglige og tværprofessionelle sammenhænge.

  Dit udbytte
  • Viden om centrale socialpædagogiske teorier og metoder
  • Viden om, hvordan kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold spiller ind på den socialpædagogiske praksis 
  • Viden om, hvordan dine egne værdier og dit eget menneskesyn har betydning i den socialpædagogiske praksis 
  • Indsigt i brugerens særlige vilkår og handlemønstre 
  • Færdighed i at begrunde, iværksætte og evaluere en socialpædagogisk indsats ud fra det observerede – og at formidle den begrundede indsats til brugere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere 
  • Kompetencer til at inddrage brugerens ønsker og behov i den daglige praksis og til at deltage professionelt i tværfagligt samarbejde 

  Bemærkninger

   
 • Målgruppe

  Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder
  • med udsatte børn og voksne
  • i socialpsykiatrien
  • på et opholdssted
  • på en døgninstitution
  • i et værksteds- og aktivitetstilbud
  • på et misbrugssted
  • i dagtilbud for børn med handicapintegration
  • med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • med inklusion af børn og unge

  Du kan eksempelvis være uddannet social- og sundhedsassistent, håndværker eller have en helt anden baggrund, men med lyst til at få professionelle redskaber til at udføre dit arbejde.

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Den relevante erhvervserfaring kan dog opnås sideløbende med gennemførsel af adgangsgivende uddannelse.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

 • Sådan tilmelder du dig

  ​Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Herunder ser du de moduler, som vi lige nu tilbyder på akademiuddannelsen i socialpædagogik. Vi udbyder nye moduler flere gange om året. Under hvert modul kan du se beskrivelse af modulet, tilmeldingsfrist, hvad det koster, samt hvor og hvornår det finder sted.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

ulke480x480.jpg

Ulla Funderskov Kejlberg

Administrativ partner

+45 87 55 18 92

Ulla Funderskov Kejlberg

Administrativ partner

+45 87 55 18 92

ulke480x480.jpg
benm480x480.jpg

Bente Møller

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 49

Bente Møller

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 49

benm480x480.jpg
Anette-Nymann480x480.jpg

Anette Nymann

Studievejleder

+45 87 55 18 80

Anette Nymann

Studievejleder

+45 87 55 18 80

Anette-Nymann480x480.jpg

Bliv inspireret

Morten fortæller om akademiuddannelsen i socialpædagogik

Video: Studerende fortæller om studiet 

Hør Morten fortælle om uddannelsen, og hvordan han bruger de nye værktøjer og metoder i sit daglige arbejde.

Billede af Thomas Larsen

Håndværkere tager socialpædagogisk uddannelse

Første hold på VIA Akademiuddannelsen i socialpædagogik har nu afsluttet uddannelsen.