To mennesker sidder med ryggen til

Akademiuddannelsen i socialt arbejde

Akademiuddannelsen i socialt arbejde kvalificerer dig til at varetage lettere socialt arbejde og du lærer, hvordan du rådgiver, administrerer og sagsbehandler inden for det sociale område.

Om Akademiuddannelsen i socialt arbejde

 • Opbygning

  Akademiuddannelsen i Socialt arbejde svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point). 

  Uddannelsen udbydes på deltid over to år, så den er nem at forene med familieliv og job. Du kan også nøjes med at tage enkelte moduler som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af 
  • 2 obligatoriske moduler svarende til 20 ECTS
  • 3 valgfrie moduler svarende til 30 ECTS 
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS
  Vi anbefaler, at du starter uddannelsen med det obligatoriske modul ’Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling’.  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker som er særlig relevante for dig, eksempelvis beskæftigelse og arbejdsmarked eller udsatte grupper. 

  Længere nede på siden kan du se, de moduler vi udbyder netop nu. Se uddannelsens studieordning for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.
 • Indhold

  Akademiuddannelsen i Socialt arbejde kvalificerer dig til at arbejde med opgaver inden for sagsbehandling, rådgivning og vejledning. 

  Uddannelsen er lagt an på personlig og faglig involvering af dig som studerende. 

  Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, dialog, gruppearbejde og studieøvelser med fokus på at omsætte viden til praksis.

  Dit udbytte
  • Grundlægende viden om socialt arbejde og sociale problemer.
  • Viden om teoretiske og metodiske perspektiver i socialt arbejde.
  • Evne til at anvende de mest centrale redskaber i socialt arbejde.
  • Kompetence til at rådgive, administrere og sagsbehandle inden for det sociale område.
  • Mulighed for videreuddannelse ved diplomuddannelser inden for det sociale område, fx diplomuddannelsen i socialformidling.
 • Målgruppe

  Akademiuddannelsen i Socialt arbejde henvender sig til dig, der allerede arbejder som socialarbejde eller med administrative opgaver i offentlige, frivillige eller private organisationer. 

  Du er fx administrativ medarbejder i en socialforvaltning, et jobcenter eller lignende. Måske varetager du allerede lettere sagsbehandling, er pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent inden for ældre- og psykiatriområdet eller arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, med fritidsaktiviteter eller lignende.
 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Den relevante erhvervserfaring kan dog opnås sideløbende med gennemførsel af adgangsgivende uddannelse.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

 • Sådan tilmelder du dig

  ​Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Herunder ser du de moduler, som vi lige nu tilbyder på akademiuddannelsen i socialt arbejde. Vi udbyder nye moduler flere gange om året. Under hvert modul kan du se beskrivelse af modulet, tilmeldingsfrist, hvad det koster, samt hvor og hvornår det finder sted.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

anls480x480.jpg

Anja Laage Sørensen

Administrativ partner

+45 87 55 18 71

Anja Laage Sørensen

Administrativ partner

+45 87 55 18 71

anls480x480.jpg
chem480x480.jpg

Christine Hemme

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 70

Christine Hemme

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 70

chem480x480.jpg
mgfl480x480.jpg

Milter Godsk Fly

Studievejleder

+45 87 55 18 68

Milter Godsk Fly

Studievejleder

+45 87 55 18 68

mgfl480x480.jpg