Kvinde og mand lytter

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning giver dig kompetencer til at undervise unge og voksne og varetage andre ungdoms- og voksenpædagogiske opgaver. Du skal arbejde med både teori og praksis.

Om Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning

 • Opbygning

  Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium (60 ECTS-point). Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af seks moduler: Tre obligatoriske moduler, to valgmoduler samt et afgangsprojekt. 

  Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Se studieordningen for nærmere information.

  Længere nede på siden kan du se, de moduler vi udbyder netop nu. Se uddannelsens studieordning for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.
 • Indhold

  Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning kvalificerer dig til selvstændigt at kunne varetage, begrunde og udvikle din egen undervisning og anden ungdoms- og voksenpædagogisk virksomhed. 

  Dit udbytte
  • Forståelse for, hvad det vil sige at være professionel i udøvelsen af underviserhvervet
  • Forståelse for undervisning i praksis – herunder undervisning af forskellige målgrupper
  • Færdighed i at bruge centrale undervisningsmetoder og – redskaber
  • Færdighed i at iagttage, vurdere og formidle problemstillinger fra undervisningspraksis og foreslå og vælge mellem løsningsmuligheder
  • Baggrund for at beskrive og drøfte temaer og problemstillinger fra den praktiske undervisning med elever og kolleger
  • Kompetencer til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt
  • Kompetencer til samarbejde med virksomheder om udvikling af uddannelse.
 • Målgruppe

  Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning henvender sig til nyansatte undervisere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne, social- og sundhedsuddannelser og landbrugsuddannelser. 

  Uddannelsen henvender sig også til medarbejdere i øvrigt, som ønsker at udvikle kompetencer som undervisere, vejledere, mentorer, konsulenter eller kontaktlærere inden for f.eks. disse områder:
  • Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
  • EGU og på produktionsskoler
  • Virksomheder og faglige organisationer
  • Integrations- og beskæftigelsesindsatsen
  • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Sports-, fritids- og kulturlivet
 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Den relevante erhvervserfaring kan dog opnås sideløbende med gennemførsel af adgangsgivende uddannelse.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer.  Læs om realkompetencevurdering.

 • Sådan tilmelder du dig

  Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Herunder ser du de moduler, som vi lige nu tilbyder på akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning. Vi udbyder nye moduler flere gange om året. Under hvert modul kan du se beskrivelse af modulet, tilmeldingsfrist, hvad det koster, samt hvor og hvornår det finder sted.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Se og tilmeld dig aktuelle moduler

Der er desværre ingen moduler i øjeblikket.
Vi udbyder løbende nye moduler, så kom snart igen. I mellemtiden kan du se de mange spændende moduler, vi tilbyder på vores øvrige uddannelser.

Kontakt

hved480x480.jpg

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

hved480x480.jpg
ribu480x480.jpg

Rita Buhl

Studievejleder

+45 87 55 18 32

Rita Buhl

Studievejleder

+45 87 55 18 32

ribu480x480.jpg