To unge mennesker med skateboard

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik kvalificerer dig til at kunne søge jobs i ungdoms- og fritidsklubber, opholdssteder og lignende.

Om Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik

 • Opbygning

  Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium (60 ECTS-point), men den gennemføres på deltid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse. 

  Uddannelsen består af seks moduler:
  1. Pædagogisk praksis
  2. Pædagogisk sociologi
  3. Pædagogisk psykologi
  4. Pædagogisk antropologi
  5. Specialeforløb
  6. Afgangsprojekt

  Specialeforløbet og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

  Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point. Se studieordningen for nærmere information.

  Længere nede på siden kan du se, de moduler vi udbyder netop nu.

 • Indhold

  Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik vil sætte dig i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde, inden for disse områder: 

  • alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde
  • større børn og unge med psykiske vanskeligheder
  • større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

  Dit udbytte

  • Indsigt i det ungdomspædagogiske arbejdsfelt, dets samfundsmæssige betingelser og faglige fundering, samt viden om centrale teorier og metoder
  • Viden om større børn og unge, herunder om de vanskeligheder, der kan opstå for børn og unge, og håndteringen i det ungdomspædagogiske arbejde
  • Færdighed i at bruge relevant viden til at undersøge, analysere og kvalificere det ungdomspædagogiske arbejde
  • Kompetencer til at bruge faglig viden, herunder inddrage etiske overvejelser, som grundlag for udformning af en ungdomspædagogisk indsats
  • Kompetencer til at indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund
 • Målgruppe

  Uddannelsen henvender sig til alle, som ikke i forvejen har en pædagogisk uddannelse, og som arbejder med større børn og unge og ønsker at kvalificere sig yderligere til at arbejde professionelt og reflekteret med større børn og unge, for eksempel som:
  • medarbejder i fritids- og ungdomsklubber
  • medarbejder i heldagsskoler
  • opsøgende medarbejder
  • medarbejder på opholdssteder
  • medarbejder på efterskoler og produktionsskoler
  • eller andet job i relation til større børn og unge i hverdagen som for eksempel SSP-medarbejder, sagsbehandler og medarbejder ved politiet.
 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Den relevante erhvervserfaring kan dog opnås sideløbende med gennemførsel af adgangsgivende uddannelse.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

 • Sådan tilmelder du dig

  Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Herunder ser du de moduler, som vi lige nu tilbyder på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. Vi udbyder nye moduler flere gange om året. Under hvert modul kan du se beskrivelse af modulet, tilmeldingsfrist, hvad det koster, samt hvor og hvornår det finder sted.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

ulke480x480.jpg

Ulla Funderskov Kejlberg

Administrativ partner

+45 87 55 18 92

Ulla Funderskov Kejlberg

Administrativ partner

+45 87 55 18 92

ulke480x480.jpg
cahe480x480.jpg

Carsten Hegnsvad

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 04

Carsten Hegnsvad

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 04

cahe480x480.jpg
Anette-Nymann480x480.jpg

Anette Nymann

Studievejleder

+45 87 55 18 80

Anette Nymann

Studievejleder

+45 87 55 18 80

Anette-Nymann480x480.jpg