Kokke i køkken kører a la carte service

Lederuddannelse til restaurationsbranchen

Har du brug for at forstå dine medarbejdere bedre? Har du brug for at kunne håndtere konflikter? Og har du brug for at fremme samarbejdet i teams? Så er den nye lederuddannelse til restaurationsbranchen noget for dig, hvor du gennem faglig og tidssvarende undervisning får nye kompetencer til dit daglige virke som leder.

Om Lederuddannelse til restaurationsbranchen

 • Opbygning

  Uddannelsen er bygget op i tre trin. Du kan vælge at tilmelde et enkelt trin som efteruddannelse eller at sætte flere trin sammen som deltidsstudie over flere år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere.

  Tager du alle tre trin har du en uddannelse på akademiniveau, når du er færdig.
  • Trin 1: Består af to obligatoriske moduler med tilhørende eksamen.
  • Trin 2: Består af tre til fire moduler med tilhørende eksamen.
  • Trin 3: Består af et afgangsprojekt – hvorefter du har en fuld akademiuddannelse.

  Som afsæt for forløbet gennemfører du en forpligtende forventningssamtale med ledelsen i din egen virksomhed, der skal styrke et målrettet fokus på læring, som er direkte relateret til dine behov i praksis.

 • Indhold

  Trin 1
  Trin 1 er sammensat af de to moduler Ledelse i praksis og Organisations og arbejdspsykologi fra Akademiuddannelsen i ledelse og tager afsæt i de vilkår, der er for at være leder i restaurationsbranchen. Modulerne afsluttes med en eksamen, og dermed er trin 1 et afsluttet forløb. Efterfølgende kan du beslutte, hvorvidt du ønsker at tage trin 2 og 3.

  På hvert modul på trin 1 er der seks dages undervisning, to webinarer (online undervisning), læsning, hjemmeopgaver og arbejde i studiegrupper. Den kombinerede undervisningsform sikrer, at du får arbejdet med din personlige ledelse under forløbet og at det hele tiden relaterer sig til netop din praksis.

  Modul: Ledelse i praksis
  Med udgangspunkt i de krav der stilles til ledelse i restaurationsbranchen, får du gennem faget ”Ledelse i praksis” både udvidet selvindsigt og en lang række anvendelige værktøjer.

  Du får:
  • Øget bevidsthed om egne styrker
  • Redskaber til at finde den rette lederstil i situationen
  • Værktøjer til at gøre din ledelse resultatskabende og bæredygtig
  • Redskaber til målrettet kommunikation
  • Bedre grundlag for konflikthåndtering
  • Metoder til at skabe øget trivsel og motiverede medarbejdere

  Modul: Organisation og arbejdspsykologi
  Din virksomhed er en del af en branche, der er i konstant bevægelse. I faget Organisation og arbejdspsykologi lærer du at håndtere forandring og udviklingsprocesser på samme tid med, at du får redskaber til at opretholde et godt arbejdsmiljø.

  Du får:

  • Metoder til at håndtere organisatoriske problemstillinger
  • Et stærkt afsæt til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø
  • Metoder til udvikling af high performance teams
  • Mulighed for at bruge styrkebaseret ledelse til at skabe topmotiverede medarbejdere
  • Et globalt udsyn i forhold til at analysere og håndtere lokale organisatoriske problemstillinger

  Trin 2
  Trin 2 består af modulet Det strategiske lederskab samt to valgmoduler efter eget ønske. Du kan vælge mellem en lang række af moduler fra Akademiuddannelsen i Ledelse:

  • Forandringsledelse
  • Coaching og konflikthåndtering
  • Arbejdsmiljø
  • Lederens forretningsforståelse (økonomi)
  • Teamledelse
  • Interkulturel ledelse
  • Projektstyring

  Du har også mulighed for at supplere trin 2 med et modul fra en anden relevant Akademiuddannelse. 

  Trin 3
  Trin 3 består af et afgangsprojektmodul. Med afsæt i dit eget projekt med en aktuel problemstilling arbejdes med temaer, teorier og værktøjer fra trin 1 og 2. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

  Om underviserne på uddannelsen
  Uddannelsens undervisere er nært knyttet til branchen. Det betyder at uddannelsen er praksisrettet, og du kan bruge din nye viden med det samme.

  Den gennemgående underviser på forløbet er Peter Jespersen fra VIA. Peter har 20 års erfaring som ledelsesunderviser- og konsulent. Peter har desuden mange års erfaring fra serviceerhverv inden for detailbranchen og den finansielle sektor, og han har også gennem en årrække undervist i service management og ledelse inden for turismesektoren.

  Du møder også Henning Svoldgaard, som har mange års erfaring som kok, tjener og indkøbschef inden for branchen. Henning er nu salgschef hos Stauning Whisky. Han arbejder med passionen som ledelsesgrundlag.

  Du vil også møde Omar Maagaard Hossain, som har en uddannelse fra CBS (HA) og er chefbarista hos MeyersUSA. Omar er uddannet fra Handelshøjskolen i Aarhus, og han har fingeren på pulsen, når det gælder ledelse af innovative processer og konceptudvikling.

 • Målgruppe

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

 • Sådan tilmelder du dig

  ​Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler ad gangen. Derfor tilmelder du dig ikke en hel akademiuddannelse på en gang.

  Den løbende tilmelding giver dig mulighed for at gennemføre uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.
  Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

hved480x480.jpg

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

hved480x480.jpg
pjes480x480.jpg

Peter Jespersen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 93

Peter Jespersen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 93

pjes480x480.jpg
anlu480x480.jpg

Anne Lund

Studievejleder

+45 87 55 19 20

Anne Lund

Studievejleder

+45 87 55 19 20

anlu480x480.jpg