Idrætskonference: Bevægelsesglæde som udgangspunkt for børns rødder og vinger

Tilføj som favorit
Idrætskonferencen er for personalet i alle Idrætsinstitutioner og Idrætsdagplejer (for 0-6 årige), som er certificerede ved Danmarks Idrætsforbund og VIA University College.

Kom og hør om

​Vi har i år fornøjelsen af at invitere til inspirationskonference hos VIA University College og Danmarks Idrætsforbund – denne gang i Aarhus C.

Konferencen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske oplæg i plenum og mindre workshops. Du kan deltage på to workshops. Ved tilmeldingen skal du prioritere fire workshops, hvoraf du vil få to opfyldt. Der er mulighed for omklædning og bad i forbindelse med de praktiske workshops.

Læs hele beskrivelsen

Program

09.30-10.00
Ankomst og registrering

10.00-10.15
Velkomst
V. Louise Gade, Direktør, VIA Efter- og videreuddannelse

10.15-12.00
Styrk børnenes rødder og vinger. Om bevægelse, flow og fællesskab i børns udviklingsprocesser
V. Helle Winther, Lektor, Associate Professor PhD., Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Alle børn på jorden leger – og lærer igennem bevægelse.
Alle børn lever og udtrykker sig igennem deres krop.
Alle børn har brug for at høre til og føle sig som en del af et fællesskab
Bevægelsesaktiviteter kan støtte læring, udvikling og være nærende for børns fællesskaber. Gennem oplægget præsenteres en flerdimensionel bevægelsesforståelse med vægt på både fysiske, følelsesmæssige og sociale dimensioner. Her vil der blive lagt vægt på, hvordan en legende tilgang til bevægelse kan åbne for glædesfyldte læringsøjeblikke og udvikle flow, følelsesmestring og fællesskab. Der vil også blive fokuseret på, hvordan den nærværende professionelle med vågne øjne og professionspersonlige redskaber kan gribe børn, der har udfordrende stunder.

12.00-12.20
Info fra DIF og VIA

12.20-12.30
Praktiske oplysninger

12.30-13.30
Frokost

13.30–14.30
Workshop - 1 runde

14.30–15.00
kaffepause

15.00–16.00
Workshop - 2 runde

16.00–16.30
Afslutning

Workshops

 1. Alle børn kan danse – om flow & fællesskab - wings & roots
  V. Helle Winther
  Dans er et livsudtryk. Selv babyer begynder impulsivt at bevæge sig, når de hører musik. Og nogle børn danser, før de kan gå.  Alle kan danse, og musikken har ingen alder. Dansens og musikkens energi kan åbne kroppen og skaber ny energi. Dans kan giver kontakt til følelser, flow og medmennesker. Dansen kan krydse grænser og skabe fællesskab og hjerterum på tværs af kulturelle skel.
  Workshoppen fokuserer igennem let tilgængelige og kontaktgivende øvelser på, hvordan dans være med til at skabe glæde, tillid og samhørighed- og støtte børns ”rødder og vinger”.
  Kan vælges i workshoprunde 1+2
 2. Trille og Trolle
  V. underviser fra Dansk Håndbold Forbund
  Kom og oplev Dansk Håndbold Forbunds bud på sjove børneaktiviteter for aldersgruppen 2-5 år. Aktiviteterne foregår i et ”Troldeunivers” og har fokus på krop, udfordringer, løb og bold. Idrætspædagoger, der tidligere har stiftet bekendtskab med konceptet, har været begejstrede og kunnet se overførbarheden til dagligdagen.
  Kan vælges i workshoprunde 1+2
 3. Krop, Bevægelse og Rumlighed
  V. Stinne Vestergaard Bjerre, Arkitekt maa.  
  ”Krop, Bevægelse og Rumlighed” skaber, med få midler, forandringer i rammerne om børns hverdag. Afsættet er en kortlægning af dagtilbuddet/dagplejen i relation til begreber som risiko- og tempofyldt leg, langsom/sanselig leg samt formel og spontan leg. Kortlægningen viser et helhedsbillede af de legemiljøer børnene har. Samtidig bliver det tydeligt hvilke legemiljøer, der bør styrkes, så der er plads til at en vifte af sanselige og kropslige leg. Én vej kan være at gentænke det organisatoriske og pædagogiske plan, og fx gå fra ens indrettede stuer til en mere alsidig indretning af rum og rammer.
  Kan vælges i workshoprunde 1+2
 4. Rend og Hop med Oliver og Ida
  V. Sarah Petersen KFUM's Idrætsforbund 
  I denne workshop sætter vi fokus på børnenes motoriske udvikling. ”Rend og hop med Oliver og Ida”, er et koncept, der støtter 0-6 årige børns motoriske udvikling, og hjælper dem til at bevare glæden ved bevægelse. Vi giver inspiration til, hvordan I med simple aktiviteter kan stimulere børnenes bevægelsessanser på tværs, for den måde udvikle deres motorik og dermed deres trivsel og indlæringsparathed. Vi arbejder ud fra små øvelser og fælleslege, og sætter fokus på, hvordan de implementeres i hverdagen. Rend og hop med Oliver og Ida er udviklet af KFUMs Idrætsforbund og Danmarks Idrætsforbund med støtte fra Nordea-fonden.
  Kan vælges i workshoprunde 1+2
 5. Tumle/mosle via brydning
  V. Palle Nielsen, instruktør Danmarks Brydeforbund
  Organiser den ”gode kamp”, slås for sjov – uden slag og spark. Workshoppen vil være bygget op omkring motorikøvelser, kamplege, parøvelser, hvor elementer som kropsbevidsthed, koordination, bevægelighed, balance, styrke, tillid/selvtillid indgår. Positiv erfaring med børn og unge fra 3 år og opefter. Brydning bryder grænser!
  Kan vælges i workshoprunde 1+2
 6. GymFamily Toddler
  V. Louise Svenstrup Nielsen, instruktør Danmarks Gymnastik Forbund
  GymFamily Toddler er motorisk stimulerende øvelser målrettet de 1-3 årige.
  På workshoppen prøver vi øvelser fra de forskellige såkaldte ’bevægelsesfamilier’ af og de sansemotoriske pointer med øvelserne gennemgås. Vi vil desuden komme ind på lektionsopbygning og pædagogiske principper for organiseringen af aktiviteterne.
  Se video om GymFamily Toddler i den vedhæftede QR-kode eller læs mere her: http://www.gymdanmark.dk/produkter/gymfamily/
  Kan vælges i workshoprunde 1+2
 7. Krop, bevægelse og musik
  V. Kristina Fehr Therkildsen, Pædagog med musik og bevægelse som linjefag. Underviser i musik og rytmik ved FOF Århus
  Musik og bevægelse er naturlige udtryksformer for børn. Vi kender det; når der er musik og sang, begynder børn ofte helt instinktivt at bevæge sig.  Musik er med til at skabe fælles oplevelser mennesker imellem. Det handler om at være tilstede, sammen og at der skal være plads til alle. På denne workshop får du inspiration til musik og bevægelse i din institution og til hvordan du styrker barnets naturlige musikalitet.
  Kan vælges i workshoprunde 1+2
 8. 1. Pædagogisk idræt – digital planlægnings-værktøj
  V. Christina Hansson og Edith Ravnborg Nissen, Rambøll og Grethe Sandholm, VIA/DIF
  Rambøll har sammen med VIA UC udviklet et planlægningsredskab til Pædagogisk Idræt og dermed gjort det nemmere for VIA UC og DIF’s certificerede idrætsinstitutioner at arbejde struktureret og kvalificeret med pædagogisk idræt som metode. Rambøll Pædagogisk Idræt er et dynamisk værktøj, som gør det muligt for den enkelte pædagogiske idrætsinstitution at blive klogere på det enkelte barns læring og udvikling samt egen praksis og faglighed. I workshoppen får du lejlighed til at lære mere om Rambøll Pædagogisk Idræt, og om hvor digitale værktøjer bidrager til motorisk udvikling, læring og trivsel i det hele taget.
  Kan kun vælges i workshoprunde 1

  2. KidsGroove møder pædagogisk idræt
  V. Tanja Christensen, KidsGroove facilitator.
  KidsGroove møder pædagogisk idræt. KidsGroove er simpel dans hvor ALLE kan være med. Du kan ikke gøre det forkert og din måde er den rigtige.
  KidsGroove handler om at danse og mærke, hvad musikken inviterer kroppen til. Det handler om at skabe et fællesskab via dansen, samtidig med at du har lov til at udtrykke din autenticitet. Det er nogle af kodeordene i KidsGroove.
  I denne workshop vil KidsGroove møde pædagogisk idræt, hvor kerneværdierne i pædagogisk idræt vil blive smeltet sammen med KidsGroove.
  Vi skal danse til forskelligt musik og have dialog om hvordan I kan bruge det i jeres hverdag med pædagogisk idræt.
  Kan kun vælges i workshoprunde 2
 9. 1. Bevægelsesglæde i hverdagen 0–3 årige
  V. Louise Kantsø Olesen, Fysioterapeut
  Hverdagen skal gerne være sjov og fyldt med bevægeglæde.
  Derfor skal vi her kigge på, hvordan vi gør alle hverdagens pligter til sjove bevægemønstre. Vi skal arbejde med leg på gulv. Der bliver gennemgået gode lege til børn med forskellige behov, f.eks. Det lille barn med lav muskeltonus, der elsker at sidde og observere. Det aktive lille barn, der foretager alle bevægelser i løb.
  Men vi skal også kigge på os selv og blive klar over, hvilke bevægemønstre vi selv har. Hvor er din krop stærkest og hvordan bruger du bedst din krop, når du gerne vil inspirere børnene til aktiv motorisk leg.
  Der vil også blive mulighed for at komme med cases fra din dagligdag og arbejde dem igennem med fokus på at støtte barnets motoriske udvikling i gennem hverdagsaktiviteter.
  Kan kun vælges i workshoprunde 1

  2. Bevægelsesglæde i hverdagen 3–6 årige
  V. Louise Kantsø Olesen, Fysioterapeut
  Hverdagen skal gerne være sjov og fyldt med bevægeglæde.
  Vi skal kigge på gode vaner, der støtter børnenes motoriske udvikling.
  For nogle børn, er den motoriske udvikling let forsinket, hvordan kan vi støtte den, uden at det bliver til et helt træningsprogram.
  Vi vil arbejde med muligheden for at stimulere barnets sanseintegration ved leg på gulv, uden brug af redskaber, men kun vores egen krop.  Derfor vi skal også kigge på os selv og blive klar over, hvilke bevægemønstre vi selv har. Hvor er din krop stærkest og hvordan bruger du bedst din krop, når du gerne vil inspirere børnene til aktiv motorisk leg.
  Der bliver gennemgået gode lege til børn med forskellige behov, f.eks. barn med lav muskeltonus, der elsker at sidde og observere. Børn der foretager alle bevægelser i løb.
  Der vil også blive mulighed for at komme med cases fra din dagligdag og arbejde dem igennem med fokus på at støtte barnets motoriske udvikling i gennem hverdagsaktiviteter.
  Kan kun vælges i workshoprunde 2
Læs hele beskrivelsen

Aarhus08.04.2017

Tidspunkt

kl. 10.00 - 16.30

Sted

VIA, Campus C, Ceres Byen 24, 8000 Aarhus C

Pris

498 kr. + moms

Tilmeldingsfrist

30.03.2017

Tilmeld
For dig der

​De inviterede er personalet i alle Idrætsinstitutioner og Idrætsdagplejer (for 0-6 årige), som er certificerede ved Danmarks Idrætsforbund og VIA University College.

Oplægsholdere

Louise Gade, VIA University College. Helle Winther, Københavns Universitet. Stinne Vestergaard Bjerre, Arkitekt maa. Sarah Petersen, KFUM's Idrætsforbund. Palle Nielsen, Danmarks Brydeforbund. Louise Svenstrup Nielsen, Danmarks Gymnastik Forbund. Kristina Fehr Therkildsen, FOF Aarhus. Christina Hansson og Edith Ravnborg Nissen, Rambøll. Grethe Sandholm, VIA/DIF. Tanja Christensen, KidsGroove facilitator. Louise Kantsø Olesen, Fysioterapeut.

Fakta

Uddannelsestype
Konference

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q.jpg

Grethe Sandholm

Faglig kontaktperson

+45 87 55 34 27

gsa@via.dk

Grethe Sandholm

Faglig kontaktperson

+45 87 55 34 27

gsa@via.dk

Avatar-profilbillede-Q.jpg