Børn der hopper og har det sjovt

Konference: 04.10.2017 - Udeskoler: læring og bevægelse uden for klasseværelset

National udeskole konference

Tilføj som favorit
​4. oktober 2017: Udeskole i Danmark: Læring, fysisk aktivitet, og sociale relationer udenfor klasseværelset.

Kom og hør om

​Vi er klar til at formidle resultaterne af tre års udviklingsarbejde med følgeforskning i „Udvikling af Udeskole“ (2014-2017) og forskning og evaluering af udeskole i TEACHOUT (2013-2017) – TrygFondens Udeskole Forskningsprojekt.

Konferencen indledes med korte præsentationer af de samlede resultater for begge projekter. Herefter gennemføres op til 22 workshops omkring Ceresbyen. Udeskole foregår oftest i grønne omgivelser, men vi har i forbindelse med denne konference valgt at prioritere og gennemføre op til 22 workshops i forskellige rum i byen.

Kulturinstitutioner i hele Århus bidrager med en flot buket af udeskole-initiativer, der kan eksemplificere, udfordre, forny og variere undervisningen i folkeskolen. Som afslutning på konferencen er det muligt at vælge to ud af ni forskningstemaer i workshops fra de to udeskoleprojekter.

Konferencen er et samarbejde mellem VIA UC og Københavns Universitet. Projekterne er støttet af Undervisningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og TrygFonden.

Læs hele beskrivelsen

Program

​09.00–09.50
Registrering og morgenmad – kom i god tid der bliver trængsel

10.00-10.15
Officiel velkomst

10.15-11.00
TEACHOUT – TrygFondens udeskole forskningsprojekt

TEACHOUT projektet – et overblik, Erik Mygind, Skovskolen, Københavns Universitet, 4 ph.d.-studerende – hovedresultater:

  • Mikkel Bo Schneller - Elevers fysiske aktivitet i udeskole
  • Camilla Roed Otte - Elevers læring i matematik og dansk i udeskole
  • Mads Bølling - Elevers sociale relationer og trivsel i udeskole
  • Karen Barfod - Udeskolelæreres handlinger og didaktiske overvejelser

11.00-11.25
Filmindslag (v. Filmkompagniet) om udeskole finansieret af udlodningsmidler (MBUL)

11.25-12.10
Resultater fra Udvikling af Udeskole – UAU. Projektledelsen

Et overblik og resultater fra følgeforskning inden for dansk, matematik og natur/teknologi ved Niels Ejbye-Ernst, VIA & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center Copenhagen.

12.10-13.00
Frokost
Mødested for eftermiddagens besøg ved Ceres Auditorium kl. 13.00, hvorfra workshopholdere og/ eller studentermedhjælpere guider grupperne til de valgte destinationer.

13.00-16.00
Besøg på kulturinstitutioner, grønne områder eller fagdidaktiske workshops

Tre timers erfaringsdannelse og debat i en af de 22 udbudte workshops, inklusiv transport til destinationer i bus eller gående t/r.

16.00-16.25
Kaffe og kage i kantinen Ceres Byen

16.30-17.10
1. runde:
9 valgmuligheder mellem ph.d.-projekter omkring udeskole, dvs. 4 ph.d.- studerende fra TEACHOUT inklusive ph.d.- studerende Rikke Hartmeyer, PH Metropol, Institut for Skole og Læring, med oplæg og debat om evalueringsprocessen i udeskole og ph.d.-studerende Matt P. Stevensson, Skovskolen, KU om natur og byrums påvirkning af børns kognitive funktioner med ADHD samt følgeforskning i fagene dansk, matematik og natur/teknologi

17.10-17.20
Pause til at skifte lokale.

17.20-18.00
2. runde: 9 valgmuligheder mellem ph.d.- projekter omkring udeskole samt følgeforskning i tre ovennævnte fag (nyt valg)

Læs hele beskrivelsen

Aarhus04.10.2017

Tidspunkt

kl. 09.00 - 18.00

Sted

VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Pris

300 kr. + moms

Tilmeldingsfrist

04.09.2017

Tilmeld nu
For dig der

​Konferencen henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, politikere, og andre med interesse indenfor feltet.

Oplægsholdere

Erik Mygind, Skovskolen, Københavns Universitet. Mikkel Bo Schneller, Camilla Roed Otte, Mads Bølling, Karen Barfod, Københavns Universitet. Niels Ejbye-Ernst, VIA University College. Peter Bentsen, Steno Diabetes Center Copenhagen. Rikke Hartmeyer, PH Metropol. Matt P. Stevensson, Skovskolen, Københavns Universitet.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Læs mere om National udeskole konference

Kontakt

ska480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

ska480x480.jpg