Lille dreng griner, i mens han leger i sandkasse

Har du fokus på børns sprog? 

Tag til konference den 18. og 19.01 2018 og få nyeste danske og internationale viden på området!

Småbørnskonferencen 2018

Tilføj som favorit
​18.-19. januar 2018: Småbørnskonferencen fra VIA University College giver dig mulighed for at blive opdateret på ny dansk og international forskning inden for børns sprog.

Kom og hør om

Vi har en række dygtige forskere på programmet, som hver især præsenterer ny viden inden for børnesprogsområdet. Samtidig har vi fokus på oplæg, som relaterer til den styrkede pædagogiske læreplan og mere praksisnære indsatser.

Konferencen strækker sig over to dage, så der udover at blive sprogfagligt opdateret vil være rig mulighed for at netværke på tværs af kommuner.

Læs hele beskrivelsen

Program

18. januar 2018
09.30–10.00
Indskrivning samt kaffe, the og rundstykker.

10.00–10.15
Velkomst, præsentation af programmet.

10.15–11.30
Ph.d, Postdoc Fabio Trecca, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Dansk er en svær gåde at løse: Om projektet “The Puzzle of Danish”

Forskelle i hvordan sprog er bygget op kan være årsagen til, at nogle sprog for små børn er sværere at lære end andre. Dette gør sig særligt gældende for dansk, som er kendetegnet ved en usædvanlig kompleks lydstruktur sammenlignet med andre vestlige sprog. Denne særlige lydstruktur har konsekvenser for, hvordan danske børn lærer deres modersmål — og muligvis også for, hvordan danskere kommunikerer med hinanden som voksne. Oplægget bygger på resultater fra tidligere eksperimenter samt perspektiver fra et nystartet forskningsprojekt, som netop undersøger disse vigtige spørgsmål. Som del af oplægget vil resultaternes implikationer for den tidlige sprogpædagogiske praksis blive diskuteret.

11.30–12.30
Pædagog, cand.pæd.soc og lektor Karen Randlev Reitz, VIA University College
Diskussionsoplæg om den pædagogiske læreplan under forandring.

Master for en styrket pædagogisk læreplan formulerer et fælles pædagogisk grundlag i arbejdet med den pædagogiske læreplan, og de seks temaer er genbeskrevet. Oplægget retter fokus på mod væsentlige pointer i den styrkede pædagogiske læreplan – bl.a. læringsmiljøer, leg, meningsfuld dokumentation og evaluering samt temaet Kommunikation og Sprog. Formen veksler mellem oplæg og refleksion/dialog ved bordene.

12.30-13.45
Frokost og indskrivning på værelser

13.45–15.00
Professor Ocke-Schwen Bohn, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Spædbørns tilgang til sprog: Det første år

Ved deres fødsel er børn godt klædt på til at lære et eller flere sprog. Fore-draget giver et overblik over den tidlige sprogudvikling, som spænder over barnets medfødte evner – lært som foster eller del af dets biologiske arv – til barnets mestring af basale egenskaber af det eller de omgivende sprog. Foredraget fokuserer især på de sprogspecifikke kompetencer, som barnet udvikler i det første år, og går også ind på betydning af disse kompetencer for tosprogedes sprogudvikling. Endelig giver oplægget viden om betydningen af denne tidlige udvikling i relation til senere sproglig udvikling.

15.00-15.30
Eftermiddagskaffe

15.30–16.45
Diskussionsforum
Før konferencens start bliver der oprettet et forum online, hvor konferencens deltagere kan formulere spørgsmål, udfordringer mv. som ønskes drøftet.

18.00-
Middag

19. januar 2018
07.00–09.00
Morgenmad

09.00–10.15
Docent, Ph.d. Pia Thomsen, Center for Pædagogik, University College Sjælland
Om det teoretiske grundlag for Sprogtrappen.

Oplægget giver et indblik i det nyudviklede redskab Sprogtrappen, som er designet til følge det lille barns sproglige udvikling. Pia Thomsen vil koble sprogteoretisk viden på redskabets udformning.

10.15–10.30
Strække-ben-pause

10.30–11.45
Professor Simon Calmar Andersen, Chef for Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet
Om viden fra READ.

Nogle vil måske have den opfattelse, at forældre har fået tudet ørene fulde af, at det er godt at læse sammen med deres børn – og at der ikke er mere at komme efter der. Nogle forældre har et såkaldt fixed mindset, hvor de tror at deres børns evner er mere eller mindre fastlåste. De tror måske heller ikke, at det nytter noget at læse med deres børn. Et stort lodtrækningsforsøg, ”READ – Sammen om læsning”, viser imidlertid, at det nytter noget at samarbejde med forældre om at de læser med deres børn, at det særligt er gavnligt for forældre med et fixed mindset, og at det også hjælper børn med indvandrerbaggrund. Oplægget vil udover at præsentere de mange spændende resultater også diskutere baggrunden for READ, og hvad det er for elementer i indsatsen, der er grund til at arbejde videre med i nye sammenhænge.

11.45–12.45
Frokost

12.45–14.00
Faglig konsulent Charlotte Reusch, Nationalt Videncenter for Læsning
På helikoptertur over Danmark på jagt efter de gode literacymiljøer.

I Nationalt Videncenter for Læsning arbejder vi sammen med bl.a. pæda-goger, ledere og kommunale konsulenter for at udvikle gode literacymiljøer i dagtilbud og skole. I dette oplæg præsenteres, hvad der skal til for at skabe et godt literacymiljø, og der gives eksempler på, hvordan arbejdet kan gribes an kommunalt og lokalt i institutionerne med udgangspunkt i erfaringer fra de projekter, vi enten har afsluttet for nylig eller er i fuld gang med.

14.00-
Farvel og på gensyn.

Læs hele beskrivelsen

Øvrige18.01.2018 - 19.01.2018

Tidspunkt

kl. 09.00 - 15.00

Sted

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Pris

3000-3700 kr. Se tilmelding + moms

Tilmeldingsfrist

18.12.2017

Tilmeld
For dig der

​Konferencen er målrettet beslutningstagere, områdeledere, distriktsledere og pædagogiske ledere på området, men også nøglepersoner indenfor arbejdet med 0–6 årige børns sprog som fx sprogvejledere, sprogpædagoger, konsulenter, pædagogisk personale, der tilrettelægger sprogtilbud til børn i daginstitutioner mv.

Oplægsholdere

Fabio Trecca, Aarhus Universitet. Karen Randlev Reitz, VIA University College. Ocke-Schwen Bohn, Aarhus Universitet. Pia Thomsen, University College Sjælland. Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet. Charlotte Reusch, Nationalt Videncenter for Læsning.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Kontakt

ska480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

ska480x480.jpg