Forny din tyskundervisning - Internatkursus på Christianslyst i Sydslesvig for tysklærere i grundskolen

Tilføj som favorit
På dette inernatkursus får du undervisning og deltager i relevante ekskursioner i Sydschleswig.  Danske børn skal have bedre sprogkompetencer og derfor modtage sprogundervisning tidligere. Hvad er særligt vigtigt, når man underviser i begyndersprog i 5.-6. klasse? Hvordan fastholdes motivation og udvikling af sprog i 7.-9. kl.? Kurset er tilrettelagt i samarbejde med FSL.

Dit udbytte

Indholdet retter sig både mod mellemtrinnet og overbygningen. Der vil være et grundigt fokus på, hvordan eleverne lærer sprog og hvordan en progression kan se ud.

  • Vi arbejder derfor med spørgsmålene: Hvad er særligt vigtigt når man underviser i begyndersprog i 5.-6. klasse? Og hvordan fastholder vi i overbygningen motivationen og lysten til at lære det andet fremmedsprog?
  • Vi afprøver og evaluerer forskellige kommunikative aktiviteter, øvelser og spil, der giver eleverne muligheder for at træne et funktionelt elevsprog.
  • Undervejs inddrages videoeksempler fra folkeskolens tyskundervisning, didaktiske begrundelser og forenklede fælles mål for faget tysk. Ideerne får du selvfølgelig med hjem.
  • Der er særligt fokus på elevernes mundtlige færdigheder, og der er derfor også fokus på at deltagerne bruger målsproget.
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Mundtlig færdighed - teori og praksis: Stilladsering, monolog – dialog, rollespil, udtale.

Vi undersøger færdighedens teoretiske baggrund og vurderer og afprøver forskellige øvelser og opgaver.

Vi arbejder i praksis med hvordan læreren bedst muligt stilladserer taleøvelser.
Vi analyserer optagelser af korte undervisningssekvenser fra tyskundervisning.


Mundtlig færdighed og funktionel grammatik - læringsspil.

Vi undersøger færdighedens teoretiske baggrund og vurderer og afprøver forskellige øvelser og opgaver.

Vi arbejder i praksis med hvordan læreren bedst muligt stilladserer taleøvelser.

Vi har fokus på at integrere arbejdet med grammatik i mundtlige øvelser og spil.


Ordforråd – teori og praksis: sprogindlæringsprocesser, huskestrategier, ordforrådsøvelser.

Vi undersøger og afprøver hvorfor og hvordan målrettede ordforrådsøvelser kan styrke og understøtte elevernes sproglæring. 

                                                                                      Lyttefærdighed – teori og praksis: Lyttestrategier, musik og sprogtilegnelse.

Vi undersøger færdighedens teoretiske baggrund og vurderer forskellige øvelser og opgaver.

Vi undersøger hvilket læringspotentiale musik indeholder.

Sprog og bevægelse – teori og praksis: hjernen og læring, rytme, kropssprog.

Vi undersøger og afprøver hvorfor og hvordan imitation, rollespil og bevægelse kan styrke og understøtte elevernes sproglæring.

OBS: For yderligere oplysninger se vedhæftede dokument.

Læs hele beskrivelsen

Øvrige26.02.2018 - 02.03.2018

Undervisningstidspunkt

Internat

Sted

Christianslyst 1, Nottfeld, D- 24392 Süderbrarup,

Aktivitetsnummer

621118005

Pris

10500.00

Ansøgningsfrist

10.10.2017

Online tilmelding
Hvem kan deltage

Tysklærere i grundskolen der ønsker en faglig og fagdidaktisk opkvalificering i tyske omgivelser samt ny inspiration og mulighed for erfaringsudveksling i faget tysk.

Sådan foregår undervisningen

Oplæg, øvelser, diskussioner og udflugter. Vores udflugter har fokus på  ”Landeskunde”. Igennem kulturoplevelser vil vi aktivt arbejde med spørgsmålet:  Hvorfor er kulturel og interkulturel læring en del af folkeskolens tyskundervisning?

Bemærkninger og praktisk information:

10.500 kr. Prisen omfatter 4 overnatninger med fuld forplejning og undervisning.  Der på kommer et mindre beløb til dækning af kørsel til udflugt til Flensborg (arrangeres i private biler).


Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen d. 10.10.2017.
Det endelige program med angivelser af tidspunkter for afrejse, detaljeret kursusbeskrivelser, kursuslitteratur mv. tilsendes tilmeldte kursister senest 30 dage før kursusstart.

Ugen før kurset sender VIA UC deltagerlister med navne og mailadresser samt praktiske informationer vedr. kurset til de tilmeldte, således at man kan koordinere evt. samkørsel.

Fakta

Uddannelsestype
Kursus
Tilføj som favorit

Læs mere om Forny din tyskundervisning - Internatkursus på Christianslyst i Sydslesvig for tysklærere i grundskolen

Kontakt

askr480x480.jpg

Ann-Solveig Kronborg

Administrativ partner

+45 87 55 19 14

askr@via.dk

Ann-Solveig Kronborg

Administrativ partner

+45 87 55 19 14

askr@via.dk

askr480x480.jpg
lial480x480.jpg

Lisbeth Alnor

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 69

lial@via.dk

Lisbeth Alnor

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 69

lial@via.dk

lial480x480.jpg