Virksomheds- og konsulentydelser

Vi har rigtig meget på sinde, og vi kunne sagtens gennemgå i detaljer, alt hvad vi kan. Men ingen udfordringer er ens, og vi vil langt hellere i dialog, så du kan se, om vi matcher jeres udfordring.

Dem samarbejder vi med

Kvinde og mand kigger op og smiler

Velux 

Ledere fra Velux fik ny viden og konkrete værktøjer til arbejdet med innovation. 
Gruppe af mennesker står bøjet over dokumenter på et bord

DuPont og andre fødevarevirksomheder

Udviklings-samarbejde fører til nye produkter. 

Post-its på opslagtavlerne

Hospitalsenheden Horsens

Uddannelse styrker innovationsindsatsen og -kulturen

vindmøller

LM Windpower

Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb gør ledere og projektledere bedre til at lede på tværs af landegrænser.

Fra strategi til praksis

Ringkøbing-Skjern Kommune

Innovationsstrategi skal have effekt i praksis, derfor får lederne nye værktøjer.

Lærerne Irene, Mogens og Peter fra EUC Nord, har gennemgået VIAs kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisning (pædagogisk 10-ETCS modul) og kort virksomhedspraktik er kombineret. Det har givet god læring.

EUC Nord

Kombination af virksomhedsforløb og undervisning gir’ god læring hos underviserne.

Besøg også nedenstående sider for ny viden, inspiration og tilbud inden for specifikke faglige områder.