Sten på strand

Viden om anvendelse af it i læring og undervisning

VIA E-Læring & Medier

Center for forskning & udvikling

Moderne teknologi kan være et stærkt pædagogisk værktøj. Vi producerer og formidler viden om it i forhold til læring og undervisning. Formålet er at udvikle praksis i og uden for uddannelsessystemerne.

Om centret

 • Forskningsområder

  Vi forsker i it og læring på tre overordnede områder.

  Metoder til udvikling af it-baserede læringsformer

  • It og læring i forhold til særlige uddannelser, fagområder og praksisfelter
  • Integration af it-didaktiske kompetencer i læreres og studerendes praksis
  • Kompetenceudvikling i forhold til it-baserede læringsformer
  • Eksperimenterende tilgang til udvikling af it-baserede læringsformer.

  It-didaktik på særlige fagområder

  • Studenteraktiverende undervisningsformer
  • Bedre sammenbinding af undervisning og læring
  • Understøttelse af valgmuligheder og fleksibilitet for studerende
  • It's påvirkning af traditionel fagforståelse
  • It’s muligheder for at udvikle fagenes undervisningsforståelse.

  Professionernes læringsmæssige brug af it

  • Arbejdsrelateret brug af it
  • It i forhold til læring, samarbejde og kommunikation i professionel praksis.

  Fokusområder på tværs

  Center for E-læring & Medier har tre særlige fokusområder, der går på tværs, som er:

  • Didaktisk design
  • Rum, roller og relationer
  • Kommunikation og artefakter.
 • Udvalgte projekter

  Vi igangsætter og deltager i en lang række projekter. Blandt disse er:

  It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

  Læreres kompetencer er afgørende for udviklingen af innovativ undervisning. De påvirker ligeledes brugen af it i innovation af undervisning og fagdidaktik. Projektet inddrager både dansk og international forskning og sigter på at gøre eksisterende metoder mere praksisnære.

  Fem skoler indgår i projektet.

  Finansiering:

  • Ministeriet for Børn og Undervisning
  • Aarhus Universitet
  • Professionshøjskolen Metropol
  • Professionshøjskolen UCC
  • University College Lillebælt
  • University College Sjælland
  • University College Syddanmark
  • VIA University College

  Projektperiode: 2013 - 2015

  Videnportalen UC Viden

  Projektleder:

  Marianne Georgsen, lektor, ph.d.
  E: mage@via.dk


  Ar-sci: Augmented reality for science education

  Kan naturfagsundervisning blive mere innovativ og visuel ved hjælp af Augmented Reality? Forskere fra Norge, England, Spanien og Danmark samarbejder om at udvikle og afprøve materialer.

  Finansiering: EU (Erasmus+)

  Projektperiode: 2014 - 2017

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden

  Projektleder:

  Marianne Georgsen, lektor, ph.d.
  E: mage@via.dk


  UnderstAID: A platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives

  Projektet skal munde ud i en læringsplatform, der kan forbedre vilkårene for pårørende til demente som ’informal caregivers’. Hovedområdet VIA Sundhed og forskningscentret VIA E-læring & Medier bidrager med at udvikle platformens e-læringsmodel.

  Finansiering: EU's Ambient Assisted Living Programme (AAL), m.fl.

  Projektperiode: 2013 - 2014

  Mere om projektet: 
  Videnportalen UC Viden

  Projektleder:

  Hanne Wacher Kjærgaard, centerleder
  E: hwk@via.dk


  Flipped classroom

  Hvilke didaktiske handlemuligheder opstår, når læring i klasserummet leveres udenfor det fysiske læringsrum i form af it-baserede instruktionsvideoer? Projektets mål er at afdække pædagogisk, teknologisk og læringsmæssig viden herom.

  Projektperiode: 2014 - 2015.

  Mere om projektet:

  Læs forskningsartikel om brug af flipped classroom

  Videnportalen UC Viden

  Projektleder:

  Alice Nissen
  E: abod@via.dk

  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Hanne Wacher Kjærgaard

  Centerleder
  T: +45 87 55 30 95
  E: hwk@via.dk
  Skype: hanne.wk
  LinkedIn
  UC Viden

  Marianne Georgsen

  Projektleder
  T: +45 87 55 18 48
  E: mage@via.dk
  Skype: mariannegeorgsen
  LinkedIn
  UC Viden

  Alice Nissen

  Projektleder
  Tlf.:+ 45 23 24 44 20
  E: abod@via.dk
  LinkedIn
  UC Viden

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Både internationale og nationale partnere samarbejder med VIA E-læring og Medier.

  Internationale

  • Supercomputing Centre of Galicia (Spain)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (NO)
  • JISC (UK)
  • Open University (UK)
  • Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
  • Devon Local Authority (United Kingdom)
  • dieBerater (Østrig)
  • Developmental Centre of Thessaly (Greece)
  • Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania
  • Provincia di Parma (Italy)
  • Österreichische Computer Gesellschaft (AT)

  Uddannelsesinstitutioner

  • Aarhus Universitet (Institut for Uddannelse, CAVI
  • Alexandrainstituttet)
  • Aalborg Universitet
  • Professionshøjskolen UCC
  • University College Lillebælt
  • University College Sjælland
  • Professionshøjskolen Metropol
  • University College Syddanmark

  Offentlige samarbejdspartnere

  • Undervisningsministeriet
  • Uni-C - Styrelsen for It og Læring
  • Aalborg Universitet, e-Learning Lab
  • Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)
  • Tænketanken DEA
  • Odder Kommune
  • Lemvig Kommune.

Få mere inspiration

Flipped Classrooms

Når læreren giver instruktioner til hjemmearbejdet på video, kan tiden i klasselokalet udnyttes til mere og bedre læring. Det viser en undersøgelse af fænomenet ‘Flipped Classrooms’.

Augmented Reality for Science Education

Augmented Reality

EU-projekt skal undersøge, om børn får lettere ved at lære naturfag ved brug af augmented reality som læringsredskab.

Bedre it-kompetencer

VIA E-læring & Medier står i spidsen for et projekt, der skal styrke elevers kreativitet og problemløsning ved at udvikle læreres kompetencer, bl.a. i brugen af it.

Cirkeldiagram viser arbejdet med Blended Design

Blended Design

En ny måde at tilrettelægge undervisning på.

Forskningsartikel om brug af 'flipped classroom'

Lektor Thomas Raundahl har publiceret sine resultaterne om brug af 'flipped classroom' i undervisningen.