Bedre didaktiske kompetencer giver mere innovativ undervisning

Projekt ’IT-fagdidaktik og lærerkompetencer’ skal styrke elevers kreativitet og problemløsning ved at udvikle brugen af it i undervisningen.

”Brugen af it i undervisningen gør plads til nye arbejdsformer og giver mulighed for at arbejde med indhold på andre måder. Derfor er vi med i projektet ’IT-fagdidaktik og lærerkompetencer’. Vi er optaget af, hvordan lærerne kan blive dygtigere til at bruge it på nogle fagligt interessante og udviklende måder i deres undervisning.”

Det fortæller projektleder Marianne Georgsen fra forskningscentret VIA E-læring & Medier. Som en del af et demonstrationsskoleprojekt skal centret i samarbejde med andre forsknings- og undervisningsinstitutioner udvikle nye og bedre didaktiske kompetencer blandt lærere i folkeskolen.

Den praksisnære dimension

I alt fem skoler deltager i projektet. Og netop det praksisnære er vigtigt, mener Marianne Georgsen.

”Det interessante er, at det ikke bare er teori. De involverede lærere deltager i et forløb, hvor de bliver støttet af konsulenter og senere selv overtager konsulentrollen i forhold til deres kolleger," siger hun. 

Det gør projektet meget bæredygtigt, at de ressourcepersoner, der har været involveret, kan arbejde videre. 

Projektet forløber i to spor.

”I det ene spor designer de innovative udviklingsforløb med it, som de prøver af i egne klasser. I det andet spor observerer de på hinandens undervisning og reflekterer dernæst i et kollegialt forum. På den måde får de blik for nye kompetencer og samtidigt blik for udviklingspotentialet i både deres egen og kollegernes undervisning,” siger Marianne Georgsen.

It-fagdidaktik for bedre kompetencer

VIA E-læring & Medier bidrager til forskningsprojektet med særligt henblik på it-fagdidaktik og lærerkompetencer. Men det overordnede sigte for ’Demonstrationsskoler’ er endnu bredere. Nemlig at den faglige undervisning i folkeskolen samtidig giver eleverne et ekstra kompetence-lag i form af samarbejdsevner, kommunikationsevner, og evnen til at anvende it til opgaveløsning.

”Det ligger i innovativ undervisning med it, at den fagligt baserede undervisning skal udvikle sig, så den rummer mere end selve de faglige mål for fagene,” forklarer Marianne Georgsen.

”Det er sådan set ikke vigtigt at bruge it i sig selv. Men det er vigtigt, at undervisningen i skolen forstsat udvikler sig. At den i højere grad orienterer sig mod et bredere kompetencesæt, som ikke i dag er tilgodeset som skolens faglige mål.”

Mere om projektet

Videnportalen UC Viden 

Kontakt

Marianne Georgsen, specialkonsulent, ph.d.
VIA E-læring & Medier
T: +45 87 55 18 48
E: mage@via.dk