Karakterer og statistikker om VIAs uddannelser

Find oplysninger om karaktergennemsnit, frafaldsprocenter, studentertilfredshed m.m. på VIAs uddannelser.

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed har vi samlet diverse uddannelsesstatistik om VIAs uddannelser.

Se mere om:

Karaktergennemsnit:


Bachelorprojektet:


Gennemsnitlig studietid og fuldførelse:


Frafald på VIAs uddannelser:


Beskæftigelse et år efter endt uddannelse: 


Overgang til anden uddannelse


Tilfredshedsundersøgelser:


Evalueringer

En årlig opsamling på evaluering af undervisningen på VIAs øvrige uddannelser ligger på uddannelserne egne hjemmesider. 


Data om uddannelser i Danmark: