Folkeskolen, pædagogik og læring

VIA har udviklet stærke faglige videnmiljøer indenfor pædagogik, didaktik og læring. Vores forsknings- og udviklingscentre er nationalt og internationalt anerkendte.

Brug af digitale medier i undervisningen

Birgitte Lund Nielsen

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Professionsdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Udviklingsaktiviteter for lærere
 • Brug af klasserumsvideo i læreruddannelsen
Hanne Pedersen

Hanne Pedersen

Leder

VIA The Animation Workshop

Særlig viden om:

 • Animation som undervisningsredskab
 • Multimodal læring
 • Understøttende undervisning 
Hanne Wacher Kjærgaard

Hanne Wacher Kjærgaard

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læring & IT, Center for forskning

Særlig viden om:

 • Brug af it i undervisningen
 • It i sprogundervisningen
 • Online og virtuel undervisning
 • Blended learning
 • It¬-baserede tests og prøver
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Niels Jakob Pasgaard

Niels Jakob Pasgaard

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • It didaktik
 • E-læring
 • Didaktik
 • Læringsmål
Per Mogens Christensen

Per Mogens Christensen

Bygningsingeniør, master i IKT og læring

VIA Erhverv

Særlig viden om:

 • Videobaseret undervisning
 • BIM ­ Building Information Modelling
 • Open Course Ware (Open Educational Resources – OER)
Steen Lembcke

Steen Lembcke

Lektor, cand. mag.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Brug af digitale platforme i folkeskolen
 • 3D teknologier og design thinking
 • Inddragelse af elevers uformelle kompetencer
Thue Fast Jensen

Thue Fast Jensen

Adjunkt, partnerskabskonsulent

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Efter­- og videreuddannelse på folkeskoleområdet
 • Evaluering af læring og pædagogisk praksis
 • Datainformeret læring
 • Teknologistøttet og online læring

Børn med diagnoser og elever med særlige behov

Børns sprog, sprogudvikling, fler- og tosprogede børn

Didaktik og læring

Folkeskolen, folkeskolereform og skoleledelse

Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Ph.d., forsknings- og udviklingschef

VIA Pædagogik & Samfund

Særlig viden om:

 • Inklusion af elever med særlige behov
 • Den danske folkeskolereform (2014) og skolereformer internationalt
 • Læringsmål i folkeskolens fag
 • Skoleledelse
 • Læreruddannelsen nationalt og internationalt
Arne Mogensen

Arne Mogensen

Lektor, ph.d., centerleder

VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling

Særlig viden om:

 • Lektionsstudier
 • Fagteam-samarbejde
 • Evaluering
 • Dygtige elever
 • Matematikundervisning
Else Bengaard Skibsted

Else Bengaard Skibsted

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion og trivsel i folkeskolen
 • Differentieret undervisning
 • Pædagogisk vejledning
Frode Boye Andersen

Frode Boye Andersen

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Skoleledelse
 • Ledelse af ledere
 • Fra lærer til leder
Jens-Ole Jensen

Jens-Ole Jensen

Docent, ph.d., programkoordinator

VIA Pædagogik & Samfund

Særlig viden om:

 • Idrætsundervisning
 • Pædagogiske metoder for leg og bevægelse
 • Folkeskolereformens krav om motion og bevægelse
 • Børn og unges kultur
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Karen Seierøe Barfod

Karen Seierøe Barfod

Lektor, programkoordinator, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udeskole og outdoorpædagogik
 • Undervisning uden for skolens mure, i naturen, på virksomheder, i kulturlivet
Martin Krabbe Sillasen

Martin Krabbe Sillasen

Docent, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Undervisning i naturfag, kemi og fysik
 • Matematik og naturfagsdidaktik
 • Læreres professionelle udvikling
Mette Molbæk

Mette Molbæk

Lektor, ph.d., post-doc

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion i folkeskolen
 • Klasseledelse og ledelse af læring
 • Læreres arbejde med inklusion i praksis
Solveig Troelsen

Solveig Troelsen

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Elevers skrivekompetencer
 • Skrivedidaktik i udskolingen
 • Skriftlige prøver
 • Danskundervisning
 • Dimittenders formidling af bachelorprojekter
Thue Fast Jensen

Thue Fast Jensen

Adjunkt, partnerskabskonsulent

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Efter­- og videreuddannelse på folkeskoleområdet
 • Evaluering af læring og pædagogisk praksis
 • Datainformeret læring
 • Teknologistøttet og online læring

Idræt og bevægelse

Læreruddannelsen

Pædagogik og trivsel i daginstitutioner