VIA samarbejder med virksomheder og organisationer om at finde bæredygtige klimaløsninger

Se hvordan VIA samarbejder med virksomheder og organisationer

I VIA er vi altid åbne for nye idéer, nye samarbejdsmuligheder og for at samtænke uddannelse med erhvervs- og samfundsudvikling – både lokalt, nationalt og globalt.

Samarbejde med VIA

 • Samarbejde om uddannelser

  VIA har tæt samarbejde med det offentlige og private arbejdsmarked om udvikling af vores uddannelsesaktiviteter.

  VIAs uddannelser skal altid matche arbejdsmarkedets behov. Derfor udvikler vi løbende vores uddannelser i helt tæt samarbejde med de brancher og erhverv, som ansætter vores studerende efter endt uddannelse.

  Det betyder, at de studerende med sikkerhed får de kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger nu og i fremtiden.

  Entreprenørskab

  VIA sætter entreprenørskab i fokus på uddannelserne:

  Uddannelser med kvalitet og relevans

  Alle VIAs uddannelser er tilknyttet et uddannelsesudvalg, der rådgiver om den enkelte uddannelses kvalitet og relevans for samfundet.

  Udvalget består af fagfolk fra praksis. De ved, hvilke kompetencer de studerende skal være rustet med for at kunne gå ud og arbejde inden for deres profession som færdiguddannede.

  Efter- og videreuddannelser til offentlige og private arbejdspladser

  Efter- og videreuddannelsesrådet vurderer løbende VIAs tilbud om efter- og videreuddannelse til professionelle fagfolk.

  Rådet er nedsat af VIAs bestyrelse og har en rådgivende funktion. Medlemmerne er repræsentanter fra det offentlige og private arbejdsmarked samt faglige eksperter med indsigt i efter- og videreuddannelsesområdet.

 • Samarbejde om efter- og videreuddannelse

  VIA er en professionel samarbejdspartner, når I skal kompetenceudvikle organisationen og har brug for målrettede indsatser. Vores ydelser hjælper mennesker og organisationer med at skabe succes og nå personlige, faglige og forretningsmæssige mål.

  Skræddersyet kompetenceudvikling, der flytter mennesker og organisationer

  VIA Efter- og videreuddannelse samarbejder tæt med både private virksomheder og offentlige organisationer om udvikling af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb inden for alle vores kompetenceområder. Lige fra ledelse, business, it og byggeri til sundhed, pædagogik, offentlig forvaltning og det socialfaglige felt.

  Skræddersyet kompetenceudvikling til organisationen kan sikre både medarbejdernes og arbejdspladsens udvikling. Et forløb kan eksempelvis støtte en strategisk udviklings- eller omstillingsproces, bidrage til at indarbejde nye arbejdsgange og metoder eller sikre øget samarbejde mellem forskellige faggrupper.

  I sætter rammerne

  Effektiv kompetenceudvikling og videreuddannelse starter med en åben og interesseret dialog. Sammen afdækker vi jeres behov og tilrettelægger det optimale forløb, der rammer plet både i forhold til kultur, organisatoriske rammer og strategiske mål.

  Vi designer forløb, der passer til den tid, I kan afsætte og tager hensyn til antallet af deltagere og særlige behov i jeres organisation. Et forløb kan sammensættes af alt fra konsulentbistand, workshops, procesforløb og intensive kurser til længere uddannelsesforløb på akademi- eller diplomniveau eller temadage for hele ledelses- eller medarbejdergruppen.

  I vil møde konsulenter og undervisere med stor faglig ekspertise samt bred indsigt i jeres fagområde, branche og daglige praksis. Det giver os de bedste forudsætninger for at sammensætte netop det forløb, der løser jeres specifikke behov.  Og vi garanterer jer ny, fælles viden som, når den bringes i spil, kan skabe forandring og flytte jeres organisation fremad.

  I bestemmer selv, hvor forløbet skal gennemføres. Vi tilbyder professionelle og moderne faciliteter hos os, men kommer også gerne ud og gennemfører uddannelsesforløb internt i jeres virksomhed.

  Kontakt 

  Har du spørgsmål til, hvordan din virksomhed kan samarbejde med os om efter- og videreuddannelse, er du velkommen til at kontakte:

  Mette Villekær
  Sekretariatschef, VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 8755 1830
  E: meos@via.dk

  Entreprenørskab og efter- og videreuddannelse

  I VIA kan du tage kompetenceudvikling entreprenørskab: 

 • Samarbejde om praktik

  Alle VIAs uddannelser er kendetegnet ved at kombinere teori og praksis gennem faste praktikperioder.

  Alle studerende på VIAs uddannelser skal igennem deres studietid i praktik hos institutioner, organisationer, virksomheder m.m.

  For at sikre et godt og smidigt samarbejde med praktikinstitutionerne anvender VIA en række online platforme til kommunikation og samarbejde før, under og efter praktikkerne gennemføres.

  Professionshøjskolernes praktikportal

  Alle professionshøjskoler i Danmark anvender en fælles praktikportal til kommunikation med praktikinstitutioner og -vejledere i forbindelse med gennemførelse af praktik på uddannelserne.

  Studerende, undervisere og praktikvejledere, som er involveret i gennemførsel af praktik, kan besøge portalen.

  Opret jer som praktiksted

  Hvis I som institution, organisation eller virksomhed er interesseret i at modtage studerende fra VIAs uddannelser i praktik, kan I oprette jer som praktiksted på professionshøjskolernes praktikportal.

  Når I har oprettet jer, vil I blive kontaktet af VIA.

  praktik.via.dk

  praktik.via.dk er en hjemmeside henvendt til praktikinstitutioner og samarbejdspartnere hos en række af VIA University Colleges uddannelser.

  Sitet har til formål at understøtte og styrke samarbejdet med praksis som supplement til Professionshøjskolernes praktikportal.

 • Samarbejde med studerende

  Sådan får du ny viden, inspiration og ressourcer til din virksomhed.

  VIA Erhverv leverer én hovedindgang til kvalificeret viden, hvis du vil benytte VIAs ekspertise inden for det private erhvervsliv.

  Career Service Centre samler virksomheder og studerende

  Din virksomhed kan få adgang til fem tusinde danske og internationale studerende på VIA Erhverv. Vores Career Service Centre arrangerer samarbejde mellem virksomheder og studerende i form af projektopgaver, praktikforløb og studiejob.

  Samtidig får din virksomhed mulighed for at synliggøre sig over for fremtidens dygtige og kompetente medarbejdere - allerede inden de er færdiguddannede.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til, hvordan din virksomhed kan samarbejde med VIA, er du velkommen til at kontakte:

  Louise Skjoldager
  Konsulent, Career Service Centre
  VIA Erhverv
  E: loss@via.dk
  T: +45 87 55 40 15

  Michelle Ros
  Konsulent, Career Service Centre
  VIA Erhverv
  E: mihr@via.dk
  T: +45 87 55 40 18

  Er du interesseret i at samarbejde med nogle af uddannelserne i VIA, så kontakt uddannelserne. Se kontakterne her:

 • Erhvervssamarbejde

  Sparring og strategisk rådgivning giver mulighed for ny vækst for virksomheder.

  Udviklingsarbejde med VIA Business Matchmaking

  Virksomheder og offentlige organisationer kan samarbejde med VIAs faglige miljøer og forsknings- og udviklingscentre.

  VIA Erhverv tilbyder analyse, udvikling og sparring på faglige problemstillinger. Vi har stor erfaring med at undersøge muligheder for finansiering, skrive ansøgninger og indgå i udviklingsprojekter. Projekterne kan være kortvarige eller strække sig over flere år.

 • Brug VIAs studerende til innovation

  VIA-studerende er trænede i innovation og entreprenørskab.

  VIAs studerende kan hjælpe dig med at få løst en konkret opgave. I løbet af deres uddannelse får alle studerende kompetencer i at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi.

  De studerende er trænede i at udfordre og udvikle deres faglige profession i både offentlige institutioner og private virksomheder.

  Har du en opgave, bruger de deres faglighed og kreativitet på din løsning.

  Få hjælp til en opgave i studentervæksthuset

  VIA Studentervæksthuse samarbejder med opgavestillere i nærmiljøet omkring en campus. Det kan være kommuner, organisationer eller virksomheder, der har brug for nye idéer og løsninger til, hvordan de kan håndtere og løse en konkret udfordring eller opgave.

  Kontakt os, hvis du vil høre mere om innovationssamarbejde med VIAs studerende.

  Entreprenørskab i VIAs uddannelser
  Projektleder Erik Løvgren Brejner
  T: +45 87 55 44 11
  E: elb@via.dk

  Kontakt mellem virksomheder og studerende

  Din virksomhed kan få adgang til fem tusinde danske og internationale studerende på VIAs erhvervsrettede uddannelser. Vores Career Service Centre arrangerer samarbejde mellem virksomheder og studerende i form af projektopgaver, praktikforløb og studiejob.

  Samtidig får din virksomhed mulighed for at synliggøre sig over for fremtidens dygtige og kompetente medarbejdere - allerede inden de er færdiguddannede.

  Crowdsourcing skaber innovation

  VIA er den første forsknings- og uddannelsesinstitution, der har udviklet sin egen crowdsourcing-løsning kaldet VIA Connect.

  Her kan offentlige og private virksomheder samarbejde online med tusindvis af VIAs studerende, undervisere og forskere om at skabe innovative løsninger på konkrete udfordringer.

  Skriv til connect@via.dk, hvis din virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution er interesseret i at samarbejde om innovationsudfordringer og brug af platformen.

  Makerspaces på uddannelserne i VIA

  Et makerspace er et digitalt laboratorie, som tilbyder en spændende vifte af teknologier, procesværktøjer og maskiner, der understøtter digital udvikling og designtænkning.

  VIA Læreruddannelsen i Aarhus har i samarbejde med VIA IT etableret et makerspace på VIA Campus Aarhus C. Erfaringer fra Campus C skal danne model for en videre implementering i alle VIAs uddannelser.

  Nye muligheder for digital innovation og entreprenørskab

  VIA skal bidrage til at finde løsninger på samfundets behov og understøtte de studerendes læringsmuligheder digitalt. Makerspaces er et bud på et miljø, der giver de studerende netop de muligheder.

  Et makerspace i VIA samler udstyr og ekspertise og giver perspektiver på faglighederne for blandt andet fremtidens ingeniører, designere, lærere, pædagoger og sygeplejersker.  Langt de fleste af VIAs studerende vil møde teknologierne, som anvendes i makerspaces som færdiguddannede. Makerspaces er derfor også et godt afsæt for de studerendes møde med virkeligheden. 

  Styrker uddannelser og arbejdsmarked

  Det forventes, at uddannelserne kan få et øget fagligt udbytte af at inddrage 3D-printere, bruge laserskærere, lære programmeringssprog m.m.. Gennem en eksperimenterende tilgang kan de studerende ved hjælp af færdigheder og værktøjer fra makerspaces udvikle konkrete løsninger på de problemstillinger, de støder på inden for deres fagområde.

  Kontakt

  Niels Schmidt
  Konsulent, projektansvarlig
  Cand.pæd.soc.
  T:+45 87 55 12 30
  E: nisc@via.dk

 • Samarbejde med skoler og gymnasier

  VIA samarbejder tæt med lokale skoler og gymnasier om blandt andet brobygning, projekter og undervisningsforløb.

  VIA på Vejen

  VIA på Vejen er et brobygningstilbud målrettet gymnasier og ungdomsuddannelser i hele Region Midtjylland, hvor studerende fra VIA University College tilbyder at komme ud og overtage undervisningen for en dag. Eleverne får en smagsprøve på den faglighed, man møder på en professionshøjskole og samtidig får vores studerende erfaring med at formidle deres fag til gymnasieelever. 

  Særlige brobygningstilbud på VIAs campusser

  I Horsens samarbejder VIA med lokale skoler og gymnasier om blandt andet brobygning, projekter og undervisningsforløb. Vi har forskellige tilbud, hvad enten du henvender dig for at besøge Campus Horsens som enkeltperson, gruppe, hold eller klasse fra folkeskoler, efterskoler, gymnasier osv.

  Undervisnings- og projektforløb

  Campus Horsens tilbyder særligt tilrettelagte undervisnings- og projektforløb, hvor undervisere og studerende fra VIAs uddannelser underviser grupper, klasser eller hold fra ungdomsuddannelserne. 

  Det er projektorienteret undervisning, hvor I får en praktisk vinkel på et teoretisk emne.

  Projektsamarbejde

  Campus Horsens indgår gerne i projektsamarbejde med folkeskoler, erhvervsskoler og gymnasier.
  Det kan være konkurrencer eller andre særlige arrangementer.

  Lån et laboratorium

  Som ungdomsuddannelse har I mulighed for at låne laboratorier og værksteder på Campus Horsens til fx forsøgsopstillinger og tests.

  I kan også få undervisere og studentermedhjælpere fra VIA til at hjælpe jeres elever undervejs.

  Kontakt information

  Brobygningskoordinator
  Henrik Melchior Hyldgård Meilstrup
  T: +45 87 55 14 50
  E: hmhm@via.dk 

  Brobygningskoordinator
  Amalie Glyngø Mogensen
  T: +45 87 55 14 50
  E: amgm@via.dk

 • Forskningssamarbejde

  VIAs forskning og udvikling foregår i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder.

  VIAs forskning og udvikling har fokus på praksis. Derfor foregår vores aktiviteter i tæt samarbejde med virksomheder, myndigheder og offentlige institutioner i Danmark og internationalt. Målet med praksisrettet forskning er at skabe viden, der styrker den praksis, vi uddanner studerende til.

  Som professionshøjskole samarbejder VIA i forvejen med vores aftagere. At inddrage forsknings- og udviklingsaktiviteter er ofte naturligt og frugtbart - både for vores partnere og for VIA som vidensinstitution. Derfor opfordrer vi alle - både eksisterende og potentielle - partnere til at kontakte os for at høre mere om muligheder og erfaringer.

  VIA igangsætter både internt og eksternt finansierede forskningsprojekter i Danmark og internationalt. Vi har en professionel tilgang til alle led i forskning og udviklingsarbejde, herunder fundraising, jura, processtyring, økonomi, kommunikation og samarbejde med deltagende partnere.

  Kontakt

  For yderligere viden om VIAs forskningssamarbejde, kontakt de relevante hovedområder:

  VIA Pædagogik & Samfund

  Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef
  T: +45 87 55 17 12
  E: ar@via.dk

  VIA Efter- og Videreuddannelse

  Helle Munkholm Davidsen, forsknings- og udviklingschef
  T: +45 87 55 29 67
  E: hmda@via.dk

  VIA Erhverv

  Jonna Pedersen, chef for eksterne relationer
  T: +45 87 55 40 13
  E: jop@via.dk

  VIA Sundhed

   Lars Peter Bech Kjeldsen, chef for forskning og udvikling
  T: +45 87 55 17 16
  E: lpbk@via.dk

 • Internationalt samarbejde

  VIAs internationale aktiviteter foregår i samarbejde med partnere.

  VIA er blandt landets mest internationale videregående uddannelsesinstitutioner. Vi har i mange år haft aktiviteter i lande som Kina, Rumænien, Canada, Finland og Sydafrika. Det handler både om udveksling af studerende og medarbejdere, men også om forskning og eksport af viden. 

  Vores erfaring fra internationalt arbejde er, at partnerskaber er vigtige. Vi har efterhånden opbygget en række stærke samarbejdsrelationer både i Danmark og i udlandet med bl.a. myndigheder. Når kommuner, regioner, virksomheder og myndigheder i samarbejde med vidensinstitutioner som VIA er fælles om at agere internationalt, står alle parter stærkere - fx når det gælder eksport af dansk knowhow eller branding af Danmark som videns- og uddannelsesland.

  Kontakt

  Er du interesseret i at deltage i internationalt samarbejde, kontakt venligst:

  Specialkonsulent Tina Lisberg Bundgaard 
  VIA International
  T: +45 87 55 15 04 
  E: tlb@via.dk

Vil du vide mere?

studerende-skal-blive-direktoerer

Studerende skal være direktører

VIAs studentervæksthuse bliver centrum for projekt om entreprenørskab.

Billede af børn i folkeskolen

Skoleelever får videnskab på skemaet

Nyt millionprojekt skal sætte teknologi og naturvidenskab på skoleskemaet i Horsens og Vejle.

sygeplejerske og patient

Ny aftale om forskning og uddannelse

Ny aftale skal skabe større sammenhæng mellem uddannelse og forskning.

baeredygtighed-hos-sma-virksomheder

Bæredygtighed skaber værdi

Projekt styrker danske virksomheders arbejde med bæredygtighed.

via-nyt-syn-paa-psykiatri.jpg

VIA: Nyt syn på psykiatri

Et nyt manifest skal bane vejen for, at VIAs psykiatriuddannelser og –kurser tager udgangspunkt i brugernes oplevelser.