Særlige brobygningstilbud

Leder du efter brobygningforløb for folkeskoler, efterskoler, gymnasier eller enkeltpersoner. Så har VIAs Campus Horsens et tilbud.

I Horsens samarbejder VIA med lokale skoler og gymnasier om blandt andet brobygning, projekter og undervisningsforløb.

Vi har forskellige tilbud, hvad enten du henvender dig for at besøge Campus Horsens som enkeltperson, gruppe, hold eller klasse fra folkeskoler, efterskoler, gymnasier osv.

Undervisnings- og projektforløb

Campus Horsens tilbyder særligt tilrettelagte undervisnings- og projektforløb, hvor undervisere og studerende fra VIAs uddannelser underviser grupper, klasser eller hold fra ungdomsuddannelserne.

Det er projektorienteret undervisning, hvor I får en praktisk vinkel på et teoretisk emne.

Projektsamarbejde

Campus Horsens indgår gerne i projektsamarbejde med folkeskoler, erhvervsskoler og gymnasier. Det kan være konkurrencer eller andre særlige arrangementer.

Lån et laboratorium

Som ungdomsuddannelse har I mulighed for at låne laboratorier og værksteder på Campus Horsens til fx forsøgsopstillinger og tests.

I kan også få undervisere og studentermedhjælpere fra VIA til at hjælpe jeres elever undervejs.

Kontakt

Brobygningskoordinator
Henrik Melchior Hyldgård Meilstrup
T: +45 87 55 14 50
E: hmhm@via.dk