Studerende på VIA Markedsføringsøkonomuddannelsen

Tag en uddannelse med fokus på markedsføring, kommunikation og salg

VIA Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

Vil du arbejde med markedsføring, salg og kommunikation? Og vil du samtidig have en forståelse for økonomi, organisation og ledelse? Så er VIA Markedsføringsøkonom som skabt til dig.

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Markedsføringsøkonom

  Varighed: 2 år (120 ECTS)

  Studiestart: August

  Uddannelsesbyer: Horsens

  Praktiksteder: Danske eller internationale virksomheder med salgs- og marketingafdelinger eller reklamebureauer.

  Undervisningssprog: Dansk - på nogle af fagene foregår undervisningen på engelsk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se uddannelsens studieordninger

  Mere information

 • Optagelse

  VIA Markedsføringsøkonom har frit optag, hvis du opfylder adgangskravene. 

  På VIA Markedsføringsøkonom er du garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Du kan søge ind på uddannelsen til markedsføringsøkonom både via kvote 1 og kvote 2.
  Uddannelsen udbydes også på engelsk med navnet VIA Marketing Management.

  Adgangskrav til kvote 1

  Du skal have bestået en af følgende uddannelser for at blive optaget på VIA Markedsføringsøkonom:

  • Studentereksamen (stx)
  • En højere forberedelseseksamen (hf)
  • En højere handelseksamen (hhx) eller
  • En højere teknisk eksamen (htx) 

  Du skal have bestået følgende fag med 02 efter 7-trinsskalaen: Matematik/virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau.

  Adgangskrav til kvote 2

  Du kan også blive optaget med en relevant erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring inden for detail, en gros, kontor eller finans, hvis du samtidig har matematik/virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau.

  Fra 2018 vil der i Kvote 2 også blive lagt vægt på, hvis du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneders varighed.

  Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt. 

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Kontakt en studievejleder hvis det er aktuelt for dig.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Søg ind helt frem til studiestart

  Vi optager studerende helt frem til studiestart. Men er den officielle ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2 overskredet, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Det betyder dog IKKE, at du ikke er optaget. Du vil i stedet for modtage et gældende brev fra VIA University College vedrørende din optagelse.

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt).

  Studiestart i august 

  VIA Markedsføringsøkonom har studiestart i august.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på VIA Markedsføringsøkonom, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Som markedsføringsøkonom får du kompetencerne til et bredt spekter af jobs i mange forskellige virksomheder.

  På markedsføringsøkonomuddannelsen får du praksisorienteret undervisning på klasseniveau og teorien bliver bundet sammen med konkrete cases fra virksomheder. Uddannelsen har et tæt samarbejde med lokale virksomheder.

  Uddannelsen fokuserer, ligesom erhvervslivet, på team- og projektarbejde, og du kommer bl.a. til at arbejde med tværfaglige virksomhedsprojekter.

  I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for de fagområder, der interesserer dig. På 3. semester kan du vælge imellem en række valgfag, så du kan tone din uddannelse efter dine interesser. 

  På fjerde semester får du afprøvet dine evner, når du skal i praktik i en virksomhed.

  VIA Markedsføringsøkonom har sammen med VIA Marketing Management etableret et talentprogram. Her kan særligt dygtige og arbejdsomme studerende søge om at komme i betragtning til at indgår i partnerskab med en virksomhed.

  I talentprogrammet bliver de studerende gennem 18 måneder udfordret med opgaver og får mulighed for selv at vise, hvad de kan tilbyde virksomheden.

  1. semester - forretningsforståelse, metode og markedsforståelse

  Det 1. semester består af tre uddannelseselementer: Forretningsforståelse, metode og markedsforståelse. Du kommer til at arbejde med elementerne indenfor semesterets fagområder, som er international markedsføring, økonomi, salg- og markedskommunikation, organisation og supply chain management og erhvervsret.

  2. semester – taktisk og operationel markedsføring B2C og B2B

  Det 2. semester består af to uddannelseselementer: Taktisk og operationel markedsføring B2C og B2B. Du kommer til at arbejde med de samme fagområder som på 1. semester.

  3. semester – internationalisering 

  På 3. semester er der fokus på internationalisering. Du får mulighed for at vælge blandt valgfrie uddannelseselementer.

  4. semester – praktik og afsluttende eksamensprojekt 

  4. semester består af en praktikperiode og dit afsluttende eksamensprojekt. Formålet med praktikken er, at give dig praktisk erfaring med at anvende den teori, som du har lært på uddannelsen og løse konkrete arbejdsopgaver for praktikvirksomheden. Du kan komme i praktik i enten en dansk eller en international virksomhed. Din praktikperiode strækker sig over en periode på tre til fem måneder afhængigt af om du vælger at skrive dit afsluttende eksamensprojekt i samarbejde med praktikvirksomheden.

  I dit afsluttende eksamensprojekt får du mulighed for at demonstrere dine teoretiske, metodiske og analytiske færdigheder.

  Mere information

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet 

  På markedsføringsøkonomuddannelsen skal du på 4. semester i praktik i en virksomhed. Din praktikperiode kan strække sig over tre til fem måneder. 

  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet.

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA Markedsføringsøkonom har kontakt til en række virksomheder, der ansætter færdiguddannede markedsføringsøkonomer. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med netop det, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Du bliver en eftertragtet arbejdskraft både nationalt og internationalt.

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom bliver du klædt på til et bredt spekter af jobs i både reklame-, marketing- og eksportafdelinger. 

  Det kan fx være som salgs- eller marketingassistent, som koordinator eller informationsmedarbejder.

  Mulighederne er mange, og du får mulighed for at gå flere forskellige veje på arbejdsmarkedet.

  Du kan videreuddanne dig til bachelor på 1 ½ år

  Når du er blevet markedsføringsøkonom, kan du vælge at tage en overbygningsuddannelse som bachelor i International Sales & Marketing Management.
  Uddannelsen foregår på VIA Campus Horsens og tager 1 ½ år. Undervisningen foregår på engelsk. Efterfølgende kan du søge ind på en kandidatuddannelse.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På VIA Campus Horsens har vi et karrierecenter (Career Service Centre), som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del arbejdslivet.

  De rådgiver dig om dine muligheder, om løn og om ansættelsesforhold og de arrangerer bl.a. Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • Internationale muligheder

  Vil du have en international oplevelse med din uddannelse?

  Som studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen kan du vælge at tage på praktikophold i udlandet. Det giver dig kompetencerne til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på VIA Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, giver dig også et godt afsæt, hvis du ønsker at arbejde i udlandet. 

  For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden

  Hvis du vil til udlandet, har vi på uddannelsen, på VIAs internationale kontor og hos Career Service Centre på Campus Horsens kontakter rundt om i verden til internationale virksomheder.

 • Studieliv

  Du bliver en del af et aktivt studiemiljø.

  VIA Campus Horsens har et studiemiljø med mange forskellige aktiviteter. Der er bl.a. studenterbaren, den nye store idrætshal hvor du kan dyrke alt fra mixed martial arts til badminton, filmaftner, fester og meget, meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du vil leve ud i livet, kan du gøre det i samarbejde med VIAs Studentervæksthus. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  VIA blev i 2014 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park er en del af VIA Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt sammenspil mellem de studerende og erhvervslivet. 

  Her bliver der samarbejdet på kryds og tværs af uddannelserne og virksomhederne. Det betyder bl.a., at du får en forståelse for, hvad det kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Kamtjatka har plads til 300 unge, og er beliggende tæt på Horsens centrum.

  Mere information

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge markedsføringsøkonomuddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelsen

  VIA Markedsføringsøkonom
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00. Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 07:30 – 15:30, fredag kl. 07:30 – 15:00
  E: horsens@via.dk   

  Find os på Google Maps.

Vil du vide mere?

Salg og markedsføringstalenter hyldet i Horsens

Salg og markedsføringstalenter hyldet i Horsens

Talentprogram giver de studerende ekstra muligheder for udvikling

Studerende arbejder for Teknologisk Institut

Kommende markedsføringsøkonomer har fået praktisk erfaring ved at analysere messer for Teknologisk Institut. De studerende har haft hele ansvaret for analysen.

Talenter får ekstra udfordringer

Vi har en forpligtelse til at give vores studerende udfordringer, der udvikler dem. Derfor har vi udviklet talentprogrammet.
Bo L. Christensen, uddannelseskoordinator