Søg om sommeroptagelse

Designteknologuddannelsen

Sådan søger du om optagelse på designteknologuddannelsen med studiestart i september.

Du skal søge om optagelse på uddannelsen via www.optagelse.dk fra den 1. februar 2017. Du kan kun søge optagelse i kvote 2.

Optagelsesområdenummeret for designteknologuddannelsen er: 73110.

Du skal vedlægge bilag i form af eksamenspapirer eller lignende.

Vi skal senest modtage din ansøgning den 15. marts 2017 kl. 12:00.

Specialer med få ansøgere kan sammenlægges i en blandet klasse med både danske og internationale studerende. Her vil undervisningen foregå på engelsk, mens opgaver og eksamen kan vælges på dansk.

Der vil naturligvis blive orienteret om ovenstående, i tilfælde af at dette skulle blive aktuelt. Dog forbeholder vi os ret til ikke at oprette specialer i tilfælde af for få ansøgere. 

 

 

Generelle optagelseskrav

Du kan læse mere, om de generelle optagelseskrav på uddannelsens side:

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven består af en specialeopgave, som du har 14 dage til at besvare. Din løsning af optagelsesprøven skal vise din kreativitet og evne til at arbejde ud fra et givent inspirationsmateriale. 

Optagelsesprøven skal laves efter, at du har søgt om optagelse på uddannelsen, og den vil være tilgængelig her på siden fra den 16. marts.

Du skal udfylde og vedhæfte et specialevalgsskema sammen med din optagelsesopgave.

Optagelsesprøver forår 2017

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på en uddannelse i VIA, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse i VIA
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse

Klagemuligheder

Når udvælgelsen er foretaget, er afgørelsen endegyldig. Det vil sige, at du ikke har mulighed for at klage over, om du er blevet optaget eller ej.

Du har mulighed for at klage, hvis du mener, at der er sket en procedurefejl. I dette tilfælde skal du sende en klage til uddannelsen inden for to uger efter, du har modtaget besked om afgørelsen.

Hvis uddannelsen fastholder afgørelsen, bliver klagen sendt videre til Styrelsen for Videregående Uddannelser, der herefter behandler klagen.