Nye regler om begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra sommeroptaget 2017 træder der nye regler i kraft. Fremover kan du kun søge en ekstra fuldt finansieret videregående uddannelse, hvis det er mindst seks år siden, du gennemførte en uddannelse på samme eller lavere niveau. 

Bliv klogere på de nye regler 

 • Hvornår træder de nye regler i kraft?

  Den nye lov trådte i kraft pr. 1.1.2017, med henblik på sommeroptagelsen 2017. 

  Den 31/1 2017 offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet ny adgangsbekendtgørelse på professionsbachelor- og erhvervsakademiområdet.

  Reglerne for den nye lov er udmøntet i denne bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

  Bekendtgørelse har nr. 107 fra 27/01 2017 og kan findes her  

   
 • Hvem og hvad er omfattet?

  Personer, der har gennemført én ordinær videregående heltidsuddannelse (fuldt statsfinansieret), kan fremover ikke blive optaget på en uddannelse på samme eller lavere niveau. 

  Hvis du har en erhvervsakademiuddannelse

  Kan du få adgang til:

  • En top-up uddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse

  Kan du ikke få adgang til:

  • En erhvervsakademiuddannelse

  Hvis du har en professionsbachelor eller bachelor

  Kan du få adgang til:

  • En kandidatuddannelse, hvor den pågældende professionsbachelor/bachelor giver direkte adgang. 

  Kan du ikke få adgang til:

  • En erhvervsakademiuddannelse
  • En top-up uddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En bachelor

  Hvis du har en kandidatuddannelse

  Kan du ikke få adgang til en ny statsfinansieret uddannelse, dvs.:

  • En erhvervsakademiuddannelse
  • En top-up uddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse
  • En kandidatuddannelse

  Det er uddannelsesinstitutionen, der i forbindelse med optagelsen afgør, hvorvidt en ansøger er omfattet af reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse, og dermed ikke kan få adgang til en af de søgte uddannelser.

 • Hvem og hvad er ikke omfattet af reglerne?

  Her kan du se, hvem der ikke er omfattet af reglerne. 
  • Adgangen til Åben Uddannelse; herunder merituddannelser
  • Personer, der har gennemført en videregående uddannelse i udlandet.
  • Studerende, der skifter uddannelse før uddannelsen er afsluttet 
  • Uddannede fra uddannelser, der har brugerbetaling og dermed ikke er fuldt statsfinansieret
  • Ansøgere fra sommeroptagelsen 2016, der er tildelt en stand-by plads og dermed har tilsagn om optagelse i 2017

  Uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder kan blive undtaget fra at være omfattet af reglerne for begrænsning af dobbeltuddannelse. 

  På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde faktaark med mere information samt se liste over uddannelser, der er undtaget for reglerne 

  Gå til ufm.dk

   
 • Er der dispensationsmuligheder?

  Du kan søge om dispensation fra reglerne, når mindst én af følgende betingelser er opfyldt.
  • Du på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytter den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet. Dispensationen kan fx gives på grundlag af lægeerklæring vedr. fysisk eller psykisk sygdom, nedslidning m.v. eller på grundlag af revalideringsforløb.
  • Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse.
  • Den uddannelse, du har gennemført er ændret væsentligt eller bortfaldet.
  • Ansøgeren var senest den 1. februar 2017 optaget på en erhvervsakademiuddannelse ved samme uddannelsesinstitution som den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse), og den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse) er den naturlige overbygning af erhvervsakademiuddannelsens fagområde.

  Ansøgere med en tidligere gennemført, dansk, videregående uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, og som ikke opfylder mindst én af disse betingelser, kan således ikke optages på én af VIA videregående uddannelser. 

  Ansøgning om dispensation vil foregå via optagelse.dk. Her vil der i foråret 2017 komme yderligere information om, hvordan du søger dispensation.

  Gå til optagelse.dk