Traineelærer ved VIA Læreruddannelsen

Tag en traineelæreruddannelse

På traineelæreruddannelsen kommer du til at arbejde på en skole, mens du uddanner dig til lærer. Du får erfaring med lærerarbejdet samtidig med, at du deltager i undervisningen på læreruddannelsen. 

I VIA kan du tage traineelæreruddannelsen på tre måder. Enten som trainee-netbaseret uddannelse i Nørre Nissum, som trainee-merituddannelse i Silkeborg eller som traineelæreruddannelse i Skive.

Studiebyer

 • Nørre Nissum

  I Nørre Nissum kan du tage en netbaseret traineelæreruddannelse. 

  Den netbaserede traineelæreruddannelse er en 4-årig læreruddannelse, der følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål som på den almindelige netbaserede læreruddannelse.

  Under uddannelsen bliver du ansat på en skole i en op til 30 % stilling, og du får løn for dit arbejde på skolen.

  Du kan samtidig søge om at få SU, da du er under uddannelse.

  Hvem er den netbaserede traineelæreruddannelse for?

  Den netbaserede trainee-netlæreruddannelse er fx for studerende, der:

  • har erhvervserfaring fra skoler eller andre job
  • har særlige fagprofiler eller faginteresser, der passer til folkeskolens behov

  Studiets opbygning

  Læreruddannelsen som netbaseret traineelæreruddannelse er bygget op på samme måde som den almindelige netlæreruddannelse.

  Læs om netlæreruddannelsen

  • Du skal arbejde op til cirka 11 arbejdstimer om ugen på den skole, hvor du bliver ansat.
  • På læreruddannelsen deltager du i undervisningen på lige fod med andre netlærerstuderende.
  • Dit arbejde på skolen tilrettelægges så vidt muligt, så det passer sammen med dit øvrige studie. 
  • Igennem hele uddannelsen er du knyttet til en mentor. Fokus er på vejledning, knyttet til dit arbejde på skolen

  Hvordan gør jeg?

  Læs, hvordan du søger ind på den netbaserede traineelæreruddannelse i Nørre Nissum

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os:

  Henrik Lundsted Nielsen, uddannelsesleder

  T: 87 55 32 08

  E: hlni@via.dk

 • Silkeborg

  I Silkeborg kan du tage en trainee-meritlæreruddannelse. Den tager 3 eller 4 år og du bliver tilknyttet et vikariat i en folkeskole under uddannelse.

  Trainee-meritlæreruddannelsen tager 3-4 år og følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål som i meritlæreruddannelsen.

  Under uddannelsen har du mulighed for at blive knyttet til en eller flere skoler, hvor du får mulighed for at læse vikartimer, og evt. få kortere vikariater i perioder. Læreruddannelsen har aftaler med en række kommuner, om denne form for skoletilknytning, så du som meritlærer kan tjene penge ved siden af at være studerende. Det kan også være, at du selv har mulighed for at lave en aftale med en skole, hvor du kan have fast vikartilknytning eller i nogle sammenhænge faste timer på skolen. 

  Vi forestiller os, at du 40% af tiden er på en skole og 60% af tiden er studerende i uddannelsen. Her følger du de fag, der knytter sig til meritlæreruddannelsen. I løbet af uddannelsen skal du regne med at gennemføre mellem 12 og 15 moduler. (Hvert modul koster 4.400 kroner)

  Hvem er trainee-meritlæreruddannelsen for?

  Uddannelsen er fx for studerende, der enten:

  • har afsluttet en kandidat-, bachelor-eller professionsbacheloruddannelse 
  • har en erhvervsrettet uddannelse og har mindst to års erhvervserfaring - suppleret med relevante fag på gymnasialt niveau. 
  • har erhvervserfaring fra skoler eller andre job med fokus på undervisning
  • har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov 
  • har talenter eller kompetencer, der er interessante for folkeskolen

  Studiets opbygning

  Trainee-meritlæreruddannelsen er bygget op på samme måde som den almindelige meritlæreruddannelse. Du deltager i undervisningen sammen med både merit- og andre lærerstuderende.

  Uddannelsen er tilrettelagt, så du har hele dage på skolen og hele dage på læreruddannelsen i Silkeborg.

  Hvordan gør jeg?

  Læs, hvordan du søger ind på merit-traineelæreruddannelsen i Silkeborg

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på læreruddannelsen i Silkeborg.

  Camilla Juul Jørgensen

  T: 87 55 31 12

  E: cajo@via.dk

 • Skive

  I Skive kan du tage en trainee-læreruddannelse. Den tager 4 år og du er ansat i en 30 procent stilling under uddannelsen.

  Den traineelæreruddannelsen tager fire år og følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål.  

  Hvem er traineelæreruddannelsen for?

  Trainee-læreruddannelsen er for studerende, der: 

  • har erhvervserfaring fra skoler eller andre job
  • har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov 
  • har talenter eller kompetencer, der er interessante i folkeskolen

  Du er ansat på en skole under uddannelse

  Som studerende på trainee-læreruddannelsen bliver du ansat i en lønnet stilling i op til 30 %. Du er samtidig berettiget til SU, da du er under uddannelse.

  Studiets opbygning

  Trainee-læreruddannelsen er bygget op på samme måde som den almindelige læreruddannelse.

  Læs mere om studiet på læreruddannelsen

  Ved siden af uddannelsen får du op til 11 arbejdstimer om ugen på den skole, hvor du bliver ansat.

  Dit arbejde på skolen bliver tilrettelagt, så det kan passe sammen med den øvrige undervisning på læreruddannelsen.

  Du er tilknyttet en mentor

  Igennem hele uddannelsen bliver du tilknyttet en mentor. Fokus er på vejledning, der knytter sig til dit arbejde på skolen.

  Hvordan gør jeg?

  Læs, hvordan du søger ind på traineelæreruddannelsen i Skive

  Kontakt os

  Hvis du er interesseret i at søge ind på traineelæreruddannelsen i Skive, skal du kontakte os på:

  T: 87 55 32 00

  E: liski@via.dk