Print

Automatiske Maskinsystemer

Code

MA-AUT1

Version

1.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Ingen

Main purpose

​Kurset har til formål at give den studerende basale færdigheder i pneumatiske og hydrauliske systemer, til at kunne analysere og dimensionere produkter, maskiner og produktionsudstyr, inden for industriområdet.

Knowledge

Den studerende opnår viden om grundlæggende systemer inden for følgende:
 • Beskrivelse og beregningsmetode for aktuatorsystemer.
 • Formulering og beskrivelse af system-diagrammer.
 • Definition og symbol-opstilling for diverse komponenter.
 • Definering og beregning af kræfter i hydrauliske og pneumatiske systemer.
 • Leverandør-data og udvælgelsesdimensionering af komponenter
 • Automatiske funktioner indbygget i hydrauliske/pneumatiske maskinanlæg.
 • Bevægelses-inerti i automatiske systemer.​


Skills

​Den studerende som gennemfører kurset opnår færdigheder i at:
 • Opstille system diagrammer og udvælge korrekte komponenter.
 • Beregne og dimensionere for de indgående system komponenter.
 • Sammensætte komponenter til velfungerende automatiske systemer.
 • Simulering af pneumatiske anlæg vha. FluidSim
 • Design og energioptimering af hydrauliske anlæg

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:
 • Foretage analyse af hydrauliske og pneumatiske systemer som udgangspunkt for design og dimensionering af maskinanlæg.
 • Være i stand til at indgå i projekter omhandlende design- og dimensioneringsopgaver for automatiske systemer.
 • Følge dimensioneringsprocesser for anvendt materiel og komponenter, ud fra leverandør-anvisninger.

Topics

​​

Teaching methods and study activities

​Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastning for den studerende er normeret til 138 timer.
Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver.
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver i studiegrupper.

Resources

​Andre Parr, Hydraulics & Pneumatics
Noter udleveret af underviseren 

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
ingen

Eksamensform: 
Individuel mundtlig eksamen, baseret på løsning af en opgave fundet ved lodtrækning.
20 minutter forberedelsestid ved eksamen.
Mundtlig eksaminering med varighed på 20 minutter.
Eksamen tæller 100 % af den endelige karakter.
Ekstern censor

 
Tilladte hjælpemidler: 
Egne noter, lærebøger, pc

Reeksamen:
Som ordinær.

Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Bo Leander Gylling

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
6. semester

Keywords

Hydrostatiske systemer, Åbne og lukkede hydrauliske systemer, Pneumatiske systemer, Aktuatorer, Ventiler, Sekvens funktion, Belastningsregulering, Mekanisk styring, Elektrisk styring, Logisk styring via Grafcet