Print

Business Intelligence Analytics

Code

XH-BIA1

Version

1.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Kurset DAI eller tilsvarende færdigheder erhvervet på anden vis.

Main purpose

Kursets formål er at give den studerende de professionelle færdigheder til at levere BI-løsninger med et alment tilgængelig BI-værktøj. Den studerende vil blive i stand til at udvikle og levere rapporteringsløsninger, der kan understøtte forretningsprocesser.

Knowledge

 • ​Redegøre for forskellige sprog til analytisk databehandling og deres anvendelsesområder.
 • Diskutere basale begreber og koncepter inden for BI
 • Redegøre for anvendeligheden af BI i en forretningsmæssig kontekst
 • Reflektere over hvordan data kan anvendes til at træffe forretningsbeslutninger
 • Identificere forskellige typer af datakilder.
 • Redegøre for typer af sikkerhed i en BI-kontekst
 • Redegøre for typer af beregninger i et BI produkt
 • Reflektere over anvendelsesområder for BI løsninger i en forretningskontekst

Skills

Den studerende kan:

 • Indlæse data fra forskellige filformater
 • Udvælge visualisering til at understøtte dataanalyse
 • Beregne performance indikatorer for en eller flere udvalgte forretningsprocesser
 • Begrunde valg i udarbejdelsen af en BI leverance
 • Anvende parametre
 • Håndtere sikkerhedsbehov i en BI kontekst

Competences

Den studerende kan

 • Udvikle BI løsninger (rapporter, dashboards, etc.)
 • Selvstændigt planlægge og udføre en BI leverance
 • Træffe informerede valg i forbindelse med en BI leverance

Topics

Teaching methods and study activities

Resources

Evaluation

Examination

​Eksamensforudsætninger: 
Deltagelse i eksamen forudsætter at den studerende afholder mindst en workshop i løbet af kurset og indsamler feedback.

Eksamenstype:
Mundtlig eksamen, 20 min inklusiv votering
Eksamen gælder 100% af den endelige karakter
Intern bedømmelse


Reeksamen:
Som udgangspunkt som ordinær med mindre særlige forhold taler for en anden eksamensform.

Grading criteria

Additional information

Responsible

Astrid Hanghøj

Valid from

01-08-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
7. semester

Keywords