Print

Dataanalyse

Code

IP-DAT1

Version

2.0

Offered by

Produktionsingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Ingen

Main purpose

​Kursets formål er at gøre dataanalyse anvendelsesorienteret således den studerende kan gennemføre og præsentere relevante resultater fra dataanalyser. Den studerende vil arbejde med statistiske regnearter, datalagringsteknologier, datakvalitet og forskellige dataanalyse metoder.

Knowledge

 • ​​Redegøre for reproducerbarhed i statistiske analyser
 • Sammenligne forskellige dataopbevaringsformater
 • Forklare forskellen på strukturerede og ustrukturerede data
 • Redegøre for grundlæggende statistiske begreber
 • Redegøre for årsager til anomalier i data
 • Reflektere over datakvalitet i et givent datasæt
 • Sammenligne forskellige skalaer
 • Redegøre for forskellige metoder til analytiske databehandling
 • Redegøre for grundlæggende begreber inden for databehandling

Skills

Den studerende kan…

 • Indlæse data fra forskellige filformater
 • Anvende principper for reproducerbarhed i dataanalyser
 • Udarbejde en dataanalysestrategi til et givent problem
 • Gennemføre grundlæggende statistiske analyser
 • Formidle resultater af dataanalyser
 • Udvælge visuelle diagrammer til at understøtte dataanalyse
 • Eksperimentere med dataindsamlingsmetoder
 • Begrunde valg i forbindelse med analytisk databehandling
 • Udføre grundlæggende sandsynlighedsregning
 • Beregne grundlæggende statistiske nøgleværdier

Competences

Den studerende kan…

 • Selvstændigt planlægge en dataanalyse af et givent problem
 • Fortolke resultaterne af en dataanalyse
 • Udvikle hypoteser
 • Afprøve hypoteser
 • Bedømme kvaliteten af en dataanalyse
 • Træffe informerede valg i forbindelse med dataanalyse

Topics

Teaching methods and study activities

Resources

Thinking Clearly with Data: A Guide to Quantitative Reasoning and Analysis, Ethan Bueno de Mesquita and Anthony Fowler 

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
Ingen

Eksamensform
Individuel skriftlig eksamen – 2 timer. 
Eksamen består af 2 dele af hver 1 times varighed. 
Eksamen tæller 100%
Bedømmelse: Intern 

Hjælpemidler:
Del 1: Ingen hjælpemidler tilladt
Del 2: Alle hjælpemidler tilladt (dog ikke ChatGPT)
 
Reeksamen: 
Bemærk, at reeksamen kan være mundtlig 

Grading criteria

Additional information

Responsible

Astrid Hanghøj

Valid from

01-02-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
4. semester

Keywords