Print

Database systemer

Code

SW-DBS1

Version

5.0

Offered by

Software Ingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Faget "Programmering 2" (tidligere ”Softwareudvikling med Java 1”) eller lignende.

Main purpose

Kurset har to hovedformål. For det første skal de studerende lære metoder til at designe, implementere og drive enkeltbruger relationelle databaser. For det andet skal de studerende lære de grundlæggende principper, arkitektur og teknologier for et typisk styringssystem for en relationel database (RDBMS).

Knowledge

Efter at have gennemført kurset vil den studerende kunne
• redegøre for forholdet mellem relationsalgebra og SQL
• definere den relationelle model
• skelne mellem de 3 normalformer
• klassificere nøgletyper i den relationelle databaser
• forklare indekser

Skills

Efter at have gennemført kurset vil den studerende kunne
• bruge relationel modellering til at modellere cases
• bruge UML til dokumentation af ER-modeller
• bruge Data Definition Language (DDL) til at oprette databaser
• bruge Data Modeling Language (DML) til at manipulere data i en • database
• bruge mapping til at konstruere relationelle modeller ud fra ER-modeller
• bruge normaliseringsprocessen til at normalisere et database-skema til tredje normalform
• skrive SQL statements til at indsætte, overskrive, opdatere og slette data i en database
• oprette nøgler i en database
• benytte joins til at kombinere data
• benytte transaktioner til at undgå ukorrekt data
• oprette triggers
• oprette views

Competences

Efter at have gennemført kurset vil den studerende kunne
• Designe og implementere et database-skema på tredje normalform 
• Bruge en database i et systemudviklingsprojekt

Topics

Teaching methods and study activities

Semesteret indeholder 48 klassetimer. Lektionerne skifter mellem teori og praktiske øvelser ved brug af PostgreSQL relationelle DMBS. I kurset er inkluderet en eller flere obligatoriske opgaver.

Resources

• Connolly, Thomas and Begg, Carolyn: Database Systems (5th edition). Harlow, 2010, Pearson Education. ISBN: 987-0-321-52306-8

• Supplerende noter

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætning:

1. Fremmødekrav (≥ 75%) 
2. Kursusopgaver afleveret inden deadline.

Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den studerende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen. 
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen. 

Eksamensform:
De studerende skal importere en database og et dataset før eksamen. Den første del af eksamen vil stille spørgsmål til dette dataset. Datasettet gøres tilgængeligt gennem WISEflow nogle dage før eksamen.

Digital skriftlig prøve (2 dele), 4 timer:
- Del 1: Flervalgs- og skriftlige svar i WISEflow
- Del 2: Design og implementering
Ekstern bedømmelse

Tilladte hjælpemidler:
Alle hjælpemidler er tilladt, inklusive adgang til online materiale. Det er dog ikke tilladt at bruge AI værktøjer, som f.eks. ChatGPT eller lignende AI og Machine Learning værktøjer og chatbots.

​Reeksamen:
Som ordinær eksamen.

Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala

Additional information

Responsible

Ole Ildsgaard Hougaard (oih)

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

4. semester

Keywords

Datamodellering, E/R diagrammer, Relationelle databasesystemer, tabeller og constraints, views, triggers, Indekser, transaktioner