Print

Digitalisering 2

Code

IP-DIG2

Version

3.0

Offered by

Produktionsingeniør

ECTS

5

Prerequisites

MA-DIG1

Main purpose

Fremtiden handler i større og større grad om digitalisering. Studerende introduceres gennem DIG2 kurset for centrale begreber inden for digitalisering med fokus på globale industrielle digitaliserings trends, deres hovedtræk, potentialer og begrænsninger.
Kursets formål er at give studerende en forståelse og et sprog der sætter den studerende i stand til at indgå i meningsfulde digitaliseringsprojekter.  

Knowledge

Studerende kan efter kurset:

  • Beskrive (solo3) den industrielle udvikling gennem de 4 "revolutioner"

  • Beskrive (solo3) sammenhængen mellem digitalisering og Industri 4.0

  • Beskrive (solo3) digitaliseringsteknologiers rolle (enabling) i en produktions-, forretnings-, og industriel sammenhænge

  • Definerer (Solo2) Digitaliserings I4.0 teknologier og opremse (solo2) teknologiers kerneegenskaber, deres fordele og ulemper og historiske udvikling og modenhed

Skills

Studerende kan efter kurset:

  • Beskrive (solo3) eller skitserer (Solo3) en teknologis potentiale i en given kontekst.
  • Kombinerer (solo3) nye digitaliseringsteknologier med eksisterende teknologi.

Competences

​Kursets formål er at give studerende en forståelse, et sprog og kompetencer der sætter den studerende i stand til at indgå i værdiskabende digitaliseringsprojekter.  

Topics

Teaching methods and study activities

Kurset er rammesat til 12 undervisningsdage af 4 moduler, typisk en formiddag eller eftermiddag.
Kurset kombinerer online og fremmøde aktiviteter.
Kurset starter med at introducerer Digitalisering og I4.0 som begreber, samt introduktion til kursets ”case-virksomhed”, pseudo-virksomheden "VIA-SmartFab".
De efterfølgende kursusgange skal tænkes som om at studerende er ansatte/konsulenter i pseudovirksomheden "VIA-SmartFab" og at de derfor deltager i en række teknologikonferencer og workshops med det formål at vurderer "nye" teknologiers værdi i forhold til virksomheden.
Kurset afsluttes med at VIA-SmartFab vælger en eller flere teknologi som de studerende undersøger nærmere i en synopsis. Denne er udgangspunkt for eksamen.

Resources

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
Afleveret kursets afleveringsopgaver.


Eksamensform: 
Gruppeeksamen på basis af synopsis afleveret inden tidsfrist fastsat af underviser
Først præsenteres gruppen deres synopsis i fælles-skab (10 min), efterfulgt af gruppe mundtlig eksamen 30 min. (inklusiv votering).
Synopsis gælder 50% og eksamen gælder 50% af den endelige karakter

Censur: Intern

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen
Den samme som ved den ordinære eksamen. Den studerende reviderer synopsis inden reeksamen.


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Jens Hove Bjerregaard

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Keywords