Print

Dynamik 2

Code

MA-DYN2

Version

4.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Indledende partikeldynamik

Main purpose

Kurset skal gøre de studerende i stand til at anvende kinematik og kinetik til beskrivelse af stive legmers bevægelse, samt give en introduktion til beskrivelsen af mekaniske vibrationer.

Knowledge

Efter kurset kan den studerende:

 • redegøre for kinematikken af stive legemer
 • gengive formlerne for relativ bevægelse 
 • forklare definition af masse-inertimomentet
 • gengive Newtons love for stive legemers kinetik
 • redegøre for den mekaniske energi af stive legemer
 • beskrive forskellige typer vibrationer med én frihedsgrad


 

Skills

Efter at have fuldført kurset kan den studerende:

 • anvende kinematiske relationer til beskrivelse af stive legmers bevægelse
 • transformere kinematiske størrelser mellem koordinatsystemer i relativ bevægelse
 • beregne masse-inertimomenter
 • opstille og løse bevægelsesligninger for systemer af stive legemer i general plan bevægelse
 • anvende energimetoder i spørgsmål om stive legemers dynamik
 • opstille og løse bevægelsesligninger for frie mekaniske vibrationer med én frihedsgrad i såvel udæmpede som viskøst dæmpede tilfælde
 • anvende CAS software til at understøtte beregninger indenfor dynamik


 

Competences

Efter at have fuldført kurset kan den studerende:

Identificere hvilken viden og hvilke færdigheder, der er relevante for et givent, simpelt mekanisk problem.
Modellere simple, men realistiske mekaniske systemer ved brug af de tilegnede færdigheder
Følge videregående kurser i dynamik .

Topics

 
 

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den forventede samlede arbejdsbelastning for den studerende er på cirka 138 timer. 
Undervisningen vil bestå af tavleundervisning og opgaveregning i klassen. Den studerende forbereder sig på klasseundervisningen ved læsning og opgaveregning.

Resources

Hibbeler, Engineering Mechanics: Dynamics, Global edition, den udgave, som blev brugt i MA-DYN1 senest*
Noter
Mathcad og Matlab


Evaluation

 
 

Examination

Eksamensforudsætninger
Ingen

Eksamensform: 
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en opgave fundet ved lodtrækning blandt 8-12 kendte eksamensopgaver, der oplyses ved undervisningsperiodens afslutning. Den studerende gives mulighed for at uploade løsninger på forhånd, som man så kan forklare til eksamen. Løsninger, den studerende ønsker at anvende, skal være uploadede senest 3 dage før eksamen. Eksamenstiden er 20 minutter alt inklusive, og der er ingen forberedelse.  Ekstern censor.


Tilladte hjælpemidler: 
Ingen.

Reeksamen:
Som ordinær og med samme opgaver. Den studerende gives igen mulighed for at uploade løsninger på forhånd.

Grading criteria

7-trins skala

Additional information

 
 

Responsible

Uffe Vestergaard Poulsen

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
3. semester

Keywords

kinematik, relative bevægelse, masse-inertimoment, generel plan , bevægelse, mekanisk energi, mekaniske vibrationer