Print

Dynamiske systemer

Code

MA-DSM1

Version

1.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Main purpose

Hovedformålet med kurset er at opnå viden om dynamiske systemer.

Knowledge

Efter kurset har den studerende kendskab til 
- Løsning af lineære differentialligninger ved Laplace transform
- Analyse af dynamiske systemer ved brug af Laplace transform 
- Simulering af dynamiske systemer


Skills

Efter kurset har den studerende følgende færdigheder:
- Beskrivelse af dynamiske systemer ved differentialligninger
- Løsning af differentialligninger
- Beregne step og impuls respons for et dynamisk system
- Skrive simple Matlab scripts til simulering af dynamiske systemer


Competences

Efter kurset har den studerende kompetencer til at beskrive et dynamisk system matematisk ogfinde tidsudviklingen analytisk og ved simulering.

Topics

Teaching methods and study activities

Den studerendes samlede arbejdsbyrde er 136 timer.
Den didaktiske metode er undervisning i klasseværelset, problemløsning, og hjemmearbejde.


Resources

​Ogata: System Dynamics, Pearson, seneste udgave

Evaluation

Examination

​Eksamensforudsætning 
Ingen

Eksamensform:
Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse. 20 minutter. ​Eksamen tæller 100% af den endelige karakter.
Intern bedømmelse​

Tilladte hjælpemidler: 
Ingen

Reeksamen:
Som ordinær


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Karl Woldum Tordup

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
6. semester

Keywords

Dynamiske systemer, Laplace transform, lineære differentialligninger, simulering.