Print

Elektroteknik

Code

MA-ELE1

Version

3.1

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

MA-MAT1 og MA-DYN1

Main purpose

Hovedformålet er at opnå viden om elektriske systemer, installationer og at kunne beregne og udvælge korrekte elektriske motorer.

Knowledge

Efter kurset kan den studerende gøre rede for:

• Simple jævnspændings- og vekselspændingskredsløb (kompleks impedans, stræm og spænding, fasoranalyse, belastningsreduktion og kompleks effekt)
• 1 og 3-fasede vekselstrøms-systemer
• 1-fasede transformere
• 3-fasede systemer og elforsynings netværket samt effekt i balancerede systemer
• DC-motorer, typer og hastighedsregulering
• AC-motorer
  o Konstruktion, temperatur and isolerings klasser, Termisk beskyttelse, kontaktorer
  o Start af motor, belastningstyper, start metoder, start begrænsninger, DOL start, Y-D start, softstartere og frekvensomformere.

Skills

Efter kurset har den studerende opnået færdigheder i:
• Analyse af DC- og AC systemer, der indgår i mekaniske systemer
• Analyse af belastninger

Competences

Den studerende har opnået kompetence i at vælge og dimensionere den elektriske del af mekaniske drivlinier.
 

Topics

 

Teaching methods and study activities

4 lektioner om ugen i 12 uger.
Arbejdsbelastningen for den studerende forventes at være 138 timer.
Undervisningen foregår som klasserumsundervisning, opgaver og hjemmerarbejde.
 

Studieaktivitetsmodel

I henhold til Studieaktivitetsmodellen, fordeles arbejdes mængden i:

Kategori 1: Initieret af underviseren med deltagelse af underviser og studerende: 42 timer – 30%
Kategori 2: Initieret af underviseren med deltagelse af studerende: 76 timer – 55 %
Kategori 3: Initieret af studerende med deltagelse af studerende: 20 timer – 15 %
Kategori 4: Initieret af studerende med deltagelse af underviser og studerende: 0 timer – 0%
 

Resources

- ABB Motor guide for Low voltage motors
https://new.abb.com/docs/librariesprovider53/about-downloads/low-voltage-motor-guide.pdf
- Giorgi Rizzoni: Fundamentals of Electrical Engineering (Kap. 7)
-
- Noter om DC-motorer, børsteløse DC-motorer, stepmotorer

Evaluation

 

Examination

Betingelser for at deltage i eksamen
Ingen

Eksamensform:
Individuel mundtlig eksamen, hvor den studerende skal forklare hvordan et givet problem løses. Problemerne er kendte på forhånd.
Varigheden er ca. 20 minutter.
Ingen forberedelsestid ved eksamen.
Eksamensopgaverne udleveres minimum en uge før eksamen.
Eksamen tæller 100% af den endelige karakter.
Intern censur.


Tilladte hjælpemidler:
Ingen, dog vil kursets lærebøger være tilgængelig i eksamenslokalet.

Reeksamen:
Som ordinær

 

Grading criteria

7-trins skala

Additional information

 

Responsible

Per Ulrik Hansen

Valid from

01-08-2020 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
7. semester

Keywords