Print

Finite Element-Metoden

Code

MA-FEM1

Version

2.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

MA-MAT2 og MA-MEK2

Main purpose

​Kursets hovedformål er at gøre den studerende i stand til at løse lineære, statiske problemer vha. Finite Element (FE) metoden, herunder at have viden om og opmærksomhed på både muligheder og begrænsninger i kommerciel FE software

Knowledge

​Den studerende vil opnå viden om FE-metoden og dens anvendelser. Når kurset er gennemført, er den studerende i stand til at:

• Beskrive stang- og bjælkeelementer
• Opridse membranelementers karakteristika
• Definere plade-, skal- og 3D-elementer
• Beskrive hvorledes spændinger kan bestemmes i en FE-analyse
• Forklare forskellige metoder til opstilling af stivhedsmatricen
• Identificere forskellige grænsebetingelser
• Beskrive hvordan et konvergensstudie gennemføres og hvordan man kan håndtere singulariteter
• Definere parametrisk optimering

Skills

​Når kurset er gennemført, er den studerende i stand til:
• Løse lineære, statiske problemer med forskellige elementtyper
• Konvertere og idealisere forskellige geometrier mhp. FE-beskrivelse
• Udføre FE-analyser med Ansys Workbench
• Optimere simple designs med Ansys Workbench
• Validere resultater fra Ansys Workbench

Competences

​Kurset gør den studerende i stand til at bedømme mulighederne for at anvende kommerciel FE-software i et givent lineært, statisk problem. Den studerende vil kunne anvende, sammenligne og validere

Topics

Teaching methods and study activities

4 lektioner pr uge i 12 uger. Den forventede arbejdsbelastning for den studerende er 138 timer.
Underviseren gennemgår kursets emner i klassen. Teorien illustreres gennem opgaver. Den studerende forventes at læse detaljeret om emnerne og løse hjemmeopgaver mellem undervisningsgangene

Resources

R. D. Cook et al., Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 4th edition, Wiley (2001)

Supplerende:
D. L. Logan, A First Course in the Finite Element Method, (enhanced) 6th edition (SI Units), Cengage (2022)
X. Chen and Y. Liu, Finite Element Modelling and Simulation with ANSYS Workbench, 2nd edition, Taylor & Francis Ltd (2018)

Forelæsningsnoter/slides

Evaluation

Examination

EIksamensforudsætninger
En kursusopgave skal være afleveret inden deadline. Hvis opgaven ikke er afleveret indenfor deadline fastsat af underviser, er forudsætningerne ikke opfyldt for at gå til eksamen. For at komme til reeksamen fastsættes nye frister..


Eksamensform: 
 Individuel mundtlig eksamen. Spørgsmålet findes ved lodtrækning. 20 minutters varighed (alt inkl.) og ingen forberedelse. Eksamensspørgsmålene udleveres senest ved undervisningens afslutning. Karakteren bestemmes udelukkende af præstationen ved eksamen.

Der er ekstern censur.
 
Tilladte hjælpemidler: 
Ingen egne noter, men underviseren vil stille en kort formelliste til rådighed under eksamen. Listen udleveres sammen med eksamensspørgsmålene.

Reeksamen:
Som ordinær.

Grading criteria

​Karakter efter 7-trins-skala

Additional information

Responsible

Uffe Vestergaard Poulsen

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
4. semester

Keywords

Stangelementer, bjælkeelementer, membranelementer, plader og skaller, stivhedsmatrix, spændingsanalyse, symmetri, konvergens