Print

Forandringsledelsse

Code

IP-FOR1

Version

1.0

Offered by

Produktionsingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Den studerende skal opfylde optagelseskravene til Produktionsingeniør uddannelsen.

Main purpose

Den studerende vil blive introduceret til de mest anerkendte forandringsteorier således den studerende har nogle forandringsledelsesmæssige værktøjer til brug i projekter. Herunder kunne redegøre og analysere udfordringer i forbindelse med en forandringsproces og komme med forslag til at reducere modstanden mod forandring i organisationen.

Knowledge

  • ​Kendskab til de mest kendte forandringsteorier 
  • Redegøre for forskellen mellem de mest kendte forandringsteorier og deres respektive styrker og svagheder
  • Kendskab til virkemidler i form at billede, figurer og tekst som er relevant når der skal formidles en større forandring
  • Kan redegøre for simple motivationsteorier som kan være nyttige i jobbet som forandringsagent.

Skills

  • ​Kan udarbejde et beslutningsdokument eller præsentation som kan præsenteres for af en topledelse eller bestyrelse
  • Kan gennemføre en professionel og genarbejdet præsentation som understøtter et beslutningsdokument 

Competences

  • ​Designe og planlægge en forandringsproces baseret på Kotters 8 trin
  • Kunne reflektere over forventede udfordringer ved implementering af en større forandring
  • Kunne præsentere en anbefaling til et topledelses niveau ved at reflektere over brugen af figurer, billeder og tekst
  • Kan demonstrere brugen af virkemidler til at motivere medarbejdere og reflektere over hvorfor de virker

Topics

Teaching methods and study activities

Undervisningen er klasseundervisning med opgaver og cases som løses gruppevis.
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver i grupper og individuelt. Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Arbejdsbelastning for den studerende forventes at blive 138 timer i alt. 

Studieaktivitetsmodel
I henhold til Studieaktivitetsmodellen, fordeles arbejdsmængden i:
Kategori 1: 
Initieret af underviseren med deltagelse af underviser og studerende: 69 timer, 50 %
Kategori 2: 
Initieret af underviseren med deltagelse af studerende: 69 timer, 50 %
Kategori 3: 
Initieret af studerende med deltagelse af studerende: 0 timer, 0 %
Kategori 4: 
Initieret af studerende med deltagelse af underviser og studerende: 0 timer, 0 %

Resources

Evaluation

Examination

​Eksamensforudsætninger:
Ingen

Eksamensform:
Mundtlig eksamen 20 min. inklusiv votering med 20 min. forberedelse. Den studerende trækker et af 5-10 spørgsmål som dækker kursets indhold efter et lodtrækningsprincip. 
Eksamen gælder 100% af den endelige karakter
Censur: Intern

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen: 
Den samme som ved den ordinære eksamen.

Grading criteria

Additional information

Responsible

Mathias Wærn

Valid from

01-08-2024 00:00:00

Course type

7. semester
9. semester
Elective for Business

Keywords